Życie

Assistance medyczny w ubezpieczeniu na życie - co obejmuje?

Chcesz kupić polisę na życie? Zastanawiasz się co obejmuje Assistance medyczny na polisie na życie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, co zawiera i jak cię może chronić pakiet usług medycznych na polisie na życie.

Assistance medyczny - lekarz

Jak chroni polisa na życie?

Polisy na życie, czy to indywidualne, czy też grupowe zawierają ryzyka ubezpieczeniowe, które chronią nasze zdrowie i życie. Polisa na życie zapewnia możliwość otrzymania świadczenia, którego wysokość możemy ustalić przy jej zawieraniu. Każda polisa na życie daje możliwość zabezpieczenia najbliższych w przypadku naszej śmierci. Polisy na życie pomagają także osobie ubezpieczonej, gdy ulegnie wypadkowi lub zachoruje. Ochroną objęty jest nasz pobyt w szpitalu, ale też przebyta operacja, czy urodzenie dziecka. Bardzo ważnym rodzajem ochrony, który także występuje na wspomnianych polisach jest pakiet Assistance.

 

Jak działa Assistance medyczny na polisie na życie?

Skuteczna i spełniająca swoje zadanie polisa na życie powinna zawierać pakiet Assistance. Jest to dodatkowy zakres ubezpieczenia, który zapewnia realizację szeregu usług, jeśli przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie lub inne zdarzenie opisane w warunkach tego pakietu. Z tego pakietu można korzystać przez całą dobę. Potrzebę skorzystania z konkretnej usługi składamy telefonicznie na infolinii. Najczęściej usługa jest realizowana w ciągu kilku godzin. Jeżeli mieszkamy w mniejszym mieście lub miejscowości na usługę nie powinniśmy czekać dłużej na niektóre usługi niż jeden lub dwa dni robocze. W pakiecie, który posiadamy mamy wymienione wszystkie rodzaje usług, z jakich możemy skorzystać.

Mamy tam także opisane kto z członków naszej najbliższej rodziny także może skorzystać ze wspomnianych usług. Niewątpliwie ważną informacją jest to, że obecnie Assistance na polisach na życie dotyczy najczęściej również małżonka lub partnera osoby ubezpieczonej na polisie oraz jej dzieci. Warunki Assistance wskazują także limity ilościowe i kwotowe, w jakich realizowane są zamawiane przez nas usługi. Czyli z określonej usługi możemy skorzystać np. pięć razy w roku polisowym, do łącznej kwoty za organizację usługi w wysokości dwóch tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że rok polisowy to nie to samo co rok kalendarzowy. Rok polisowy rozpoczyna się w momencie zawarcia polisy i trwa do jej rocznicy. W kolejnych latach określenia roku polisowego przebiega podobnie. Zawsze od kolejnej rocznicy polisy liczymy nowy rok polisowy.

 

Jaki zakres ochrony Assistance medycznego proponuje Warta Dla Ciebie i Rodziny?

Dobrym przykładem chyba pełnej ochrony w zakresie Assistance jest polisa na życie Warta Dla Ciebie i Rodziny. Na tym produkcie zakres Assistance występuje w dwóch wariantach, dedykowanych dla poszczególnych, dostępnych wariantów tego ubezpieczenia. Ponadto zakres ochrony Assistance można rozszerzyć o teleopiekę kardiologiczną i sześć dodatkowych pakietów medycznych.

Pierwszym wariantem Assistance na wspomnianym produkcie, jest wariant dedykowany dla osób ubezpieczonych w wieku do pięćdziesięciu pięciu lat. Wariant nazywa się nie bez powodu „Dla Rodziny”. W zasadzie wszystkie usługi w nim zawarte dotyczą osoby ubezpieczonej, jej małżonka lub partnera oraz dzieci osoby ubezpieczonej.

Wariant Assistance „Dla Rodziny” zawiera m.in.:

 • transport medyczny,
 • pobyt opiekuna w razie hospitalizacji dziecka,
 • prywatne lekcja dziecka, po jego hospitalizacji,
 • opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi,
 • rehabilitację, zakup lub wypożyczenie sprzęty rehabilitacyjnego,
 • dostawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostawę leków – pokrywany jest koszt związany z dostarczeniem leków do miejsca pobytu osoby ubezpieczonej, koszt zakupu samych leków pokrywa ubezpieczony,
 • organizację zajęć z trenerem fitness – po nagłym zachorowaniu ubezpieczonego, ale także zajęcia z trenerem fitness po urodzeniu dziecka,
 • opiekę domową po hospitalizacji, opiekę pielęgniarską po hospitalizacji,
 • wizytę lekarza i wizytę u lekarza specjalisty,
 • konsultację telefoniczną z lekarzem pierwszego kontaktu,
 • wizytę pielęgniarki,
 • transport roweru po wypadku,
 • naprawę roweru po wypadku,
 • wizytę położnej,
 • pomoc psychologa w trudnej sytuacji rodzinnej,
 • zdrowotne usługi informacyjne realizowane na infolinii oraz usługę związaną z informacjami o ciąży i jej przebiegu zwaną „baby assistance”.
   

Jeżeli przyjrzymy się zakresowi tego wariantu, to zawiera on szeroki zakres usług medycznych związanych z zachorowaniem lub skutkami nieszczęśliwych wypadków. Pewnym zaskoczeniem może być ochrona w zakresie transportu i naprawy roweru po wypadku, jednak znajduje ona uzasadnienie w potrzebach osób ubezpieczonych. Podobnie jest z organizacją i pokryciem kosztów trenera fitness. Powrót do pełnej sprawności i poprawa samopoczucia może być realizowana nie tylko w zakresie rehabilitacji. Na uwagę zasługuje również możliwość zasięgnięcia informacji związanych z przebiegiem ciąży. Od wystąpienia jej objawów, poprzez badania prenatalne i przygotowania do porodu, na karmieniu noworodka i szczepieniach skończywszy.
 

Wariant Assistance „Dla Ciebie 55 Plus” jest dostosowany do potrzeb osób po pięćdziesiątym piątym roku życia. Skupia się tylko na usługach dedykowanych dla samego ubezpieczonego na polisie i dodatkowo uwzględnia usługi przydatne dla osób we wspomnianym wieku.

 

Wariant Assistance „Dla Ciebie 55 Plus” zawiera:

 • transport medyczny, wizytę osoby bliskiej w razie hospitalizacji ubezpieczonego,
 • opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • opiekę nad zwierzętami,
 • rehabilitację,
 • zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostawę leków – podobnie jak w poprzednim wariancie,
 • koszt zakupu pokrywa ubezpieczony, opiekę domową po hospitalizacji, konsultację u laryngologa,
 • zakup aparatu słuchowego, dostosowanie miejsca pobytu – po ustaleniu stopnia niepełnosprawności, sprzątanie grobów najbliższych, wizytę lekarza,
 • wizytę pielęgniarki,
 • konsultację telefoniczną z lekarzem pierwszego kontaktu,
 • badania medyczne po wypadku oraz zdrowotne usługi informacyjne w zakresie placówek służby zdrowia, czynnych aptek, działania leków, przygotowań do zabiegów i badań i zdrowego odżywiania.

 

W powyższym wariancie na uwagę zasługuje usługa dostosowania miejsca pobytu po ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W takiej sytuacji może to być niezbędne do komfortowego funkcjonowania osoby ubezpieczonej. Warto zwrócić uwagę też na konsultację u laryngologa i zakup aparatu słuchowego. Bardzo ciekawa jest usługa sprzątania grobów najbliższych, zdecydowanie łatwiej osobie starszej zamówić taką usługę, niż zająć się tym osobiście.

 

Teleopieka kardiologiczna to jeden z pakietów dodatkowych Asistance do produktu Warta Dla Ciebie i Rodziny. Jest to bardzo interesująca usługa. Jest realizowana w miejscu pobytu ubezpieczonego. Operator świadczący usługę Assistance dostarcza do ubezpieczonego zestaw do teleopieki kardiologicznej. Przeprowadza także dla ubezpieczonego telefoniczne szkolenie w zakresie jego obsługi. Teleopieka jest realizowana z pomocą telefonii komórkowej. W trakcie jej trwania na bieżąco są rejestrowane parametry związane z monitorowaniem EKG osoby ubezpieczonej. Istnieje możliwość wezwania pogotowania ratunkowego w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego. Lekarz dyżurny monitorujący dane EKG spływające od ubezpieczonego może skierować do niego pogotowie. Opisywana usługa umożliwia monitorowanie osoby ubezpieczonej w podobnym zakresie, jak to przebiega w szpitalu.

Poza teleopieką kardiologiczna w polisie Warta Dla Ciebie i Rodziny można jeszcze zdecydować się na sześć innych dodatkowych pakietów Assistance:

 • Zdrowie Plus – zapewniający szeroki zakres konsultacji lekarskich,
 • Onkologiczny – związany z diagnostyką i leczeniem nowotworów,
 • Kardiologiczny – związany z leczeniem i rehabilitacją w chorobach krążenia,
 • Wirusowy – związany z zachorowaniem na Covid-19,
 • Aktywni – związany z leczeniem i rehabilitacją po nieszczęśliwym wypadku lub wypadku rowerowym i Dziecko – związany z wystąpieniem u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady