Życie

Kto jest kim przy zgłoszeniu świadczenia z polisy na życie?

Masz już polisę na życie lub chcesz ją kupić? Szukasz informacji o zgłaszaniu roszczeń z polis na życie, czyli wniosków świadczeniowych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się o ważnych rolach przy zgłaszaniu roszczenia z polisy na życie.

Jaką rolę pełni zgłaszający?

Osobę, która zgłasza świadczenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, nazywamy zgłaszającym. Najczęściej jest to osoba ubezpieczona na polisie, ponieważ najłatwiej jest jej podczas kontaktu z ubezpieczycielem przedstawić wszystkie potrzebne informacje. Dziej się tak również dlatego, że zdecydowana większość roszczeń z polis na życie związana jest np. z pobytem ubezpieczonego w szpitalu, odniesieniem trwałego uszczerbku na zdrowiu podczas wypadku lub przebytą operacją. Jednak zgłaszającym może być każda inna osoba, która posiada niezbędne do zgłoszenia informacje związane z roszczeniem. Bardzo często ubezpieczony zleca komuś z najbliższej rodziny zgłoszenie swojego roszczenia i takie rozwiązanie sprawdza się doskonale.

Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia, gdy świadczenie zgłaszane jest po śmierci osoby ubezpieczonej na polisie na życie. Wtedy roszczenie powinna zgłosić osoba uposażona, czyli osoba wskazana przez ubezpieczonego do odebrania świadczenia z ryzyka ubezpieczeniowego związanego ze zgonem. Jednak i w tym przypadku osoba uposażona może poprosić o zgłoszenie wniosku świadczeniowego inną osobę.

Zgłaszający powinien posiadać wszelkie potrzebne do rozpatrzenia roszczenia informacje. Powinien znać dane osoby ubezpieczonej, takie jak jej imię, nazwisko, numer PESEL, adres i adres mailowy, numer jej polisy na życie oraz okoliczności związane z powstaniem roszczenia. Wspomniane okoliczności mają największe znaczenie przy zgłaszaniu wniosków związanych z wypadkiem, któremu uległa osoba ubezpieczona. Zgłaszający powinien również posiadać informacje, w jaki sposób ubezpieczyciel ma wypłacić świadczenie po jego rozpatrzeniu i wydaniu decyzji o wypłacie świadczenia. Zdecydowanie najczęściej wybieranym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na rachunek bankowy. Wychodzi z użycia przekaz pocztowy, ponieważ jego realizacja trwa z reguły co najmniej kilka dni.

 

Kim jest ubezpieczony?

Jest to osoba objęta ubezpieczeniem, z którego zgłaszany jest to towarzystwa ubezpieczeniowego wniosek świadczeniowy. Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniem indywidualnym, zawartym na ustalonych podczas kontaktu z agentem warunkach lub objęty ubezpieczeniem grupowym, występującym bardzo często w zakładach pracy. Warunki takiego ubezpieczenia są ustalone pomiędzy wspomnianym zakładem pracy a ubezpieczycielem. Warunki ubezpieczenia zarówno indywidualnego, jak i poszczególnych polis grupowych, mogą bardzo różnić się od siebie. Tym samym przed zgłoszeniem konkretnego rodzaju roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, powinniśmy się upewnić, czy mamy ten rodzaj ochrony w naszych warunkach. Jego brak na polisie spowoduje, że po rozpatrzeniu naszego wniosku przez ubezpieczyciela otrzymamy decyzję odmowną. Szczegóły zakresu naszej ochrony na polisie na życie znajdziemy na dokumencie jej zawarcia. Dotyczy to polisy indywidualnej oraz polisy grupowej. Jeśli mielibyśmy wątpliwości co do zakresu naszej ochrony, to możemy skontaktować się z infolinią naszego towarzystwa ubezpieczeniowego lub z naszym agentem, aby uzyskać wyczerpujące informacje.

 

Kto wyznacza uposażonego na polisie na życie?

Osoby uposażone na polisie są wyznaczane przez ubezpieczonego. Ubezpieczony może wyznaczyć jedną osobę lub kilka do odbioru odszkodowania w związku ze swoją śmiercią. Jeśli jest wyznaczona jedna osoba, wtedy po rozpatrzeniu pozytywnym wniosku otrzymuje całą kwotę roszczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Jeżeli ubezpieczony wyznaczył więcej osób, to każda z nich ma określony procentowy udział w sumie roszczenia z tytułu jego zgonu. Warto pamiętać, że każda osoba uposażona musi zgłosić samodzielnie lub z pomocą zgłaszającego swoje roszczenie do ubezpieczyciela. Zgłoszenie roszczenia przez jednego uposażonego nie spowoduje wypłaty świadczenia dla wszystkich, jeśli jest ich więcej. Takie założenie wynika z konieczności respektowania tajemnicy ubezpieczeniowej, czyli w tym przypadku informacji, kto jest wyznaczony przez ubezpieczonego jako uposażony. Tylko od woli ubezpieczonego zależy, czy poinformuje wszystkich uposażonych o tym, że z tytułu jego śmierci może skutecznie rościć kilka osób.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady