Dom i mieszkanie

Jak zabezpieczyć się przed kosztownymi naprawami i utratą sprzętów AGD, RTV lub IT?

Planujesz zakup sprzętu AGD lub innego i chcesz ubezpieczyć go od takich zdarzeń jak awaria, przepięcie lub kradzież? Chcesz dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb, aby nie ponosić później kosztów naprawy lub kosztów zakupów nowego sprzętu? Przeczytaj ten artykuł, aby poznać korzyści, jakie niosą ubezpieczenia sprzętu.

Sprzęt AGD

Czy można przedłużyć gwarancję na zakupiony sprzęt?

W Polsce najczęściej spotykamy się z dwuletnim okresem gwarancji udzielanej przez producenta przy zakupie przez nas sprzętu AGD, jak i RTV czy IT. W tym czasie producent zobowiązuje się do naprawy sprzętu, który nam sprzedał, jeśli uległ on awarii i nie działa, jak powinien. Producent przy udzieleniu gwarancji powinien określić w jasny sposób zasady korzystania przez nas z zakupionego towaru. Wspomniane informacje muszą być zrozumiałe i nie mogą doprowadzić do wprowadzenia w błąd nas, czyli nabywcy. Po zakończeniu wspomnianego okresu gwarancji ewentualne naprawy zakupionego sprzętu leżą już po naszej stronie. Towarzystwa ubezpieczeniowe, mając na uwadze wygodę dla swoich klientów i ochronę ich przed znacznymi kosztami napraw różnego rodzaju sprzętów, oferują ubezpieczenia, które są przedłużeniem gwarancji udzielonej przez producenta, po tym, jak skończył się czas, na który została ona udzielona. Ubezpieczenie takie można zawrzeć przy zakupie konkretnego sprzętu już w sklepie, natomiast zaczyna ono działać po tym, jak skończy się ochrona udzielona przez gwarancję.

 

Przed jakimi zdarzeniami chroni polisa na sprzęt?

Ubezpieczenie kupionego sprzętu, między innymi AGD lub RTV, charakteryzuje się możliwością wyboru optymalnego wariantu ochrony, ponieważ zawiera kilka zakresów ochrony. Ubezpieczenie może chronić sprzęt w zakresie: awarii, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wypadku, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku przepięcia, kradzieży z włamaniem lub rabunku, kradzieży z bagażu podręcznego lub kradzieży kieszonkowej oraz zwłaszcza przy lodówkach, lub zamrażarkach, w zakresie rozmrożenia artykułów żywnościowych.

Suma ubezpieczenia sprzętu jest równa cenie zakupu tego towaru. W ogólnych warunkach ubezpieczenia można znaleźć maksymalną sumę ubezpieczenia na jaką możemy zawrzeć polisę, czyli maksymalną wartość zakupionego sprzętu, który chcemy ubezpieczyć. Przy niektórych zdarzeniach ubezpieczeniowych ubezpieczyciel zapewnia serwis door-to-door, czyli nasz zepsuty sprzęt, uszkodzony lub zniszczony sprzęt po wypadku albo przepięciu może być od nas odebrany, aby dostarczyć go do serwisu i później z serwisu do nas. Dla większych urządzeń podobny serwis działa w ten sposób, że serwisant przyjeżdża do nas, aby usunąć awarię. Opisywane ubezpieczenie przewiduję również maksymalną sumę ubezpieczenia, jeśli chodzi o rozmrożoną żywność.
 

Jak zawrzeć polisę na sprzęt i kiedy zaczyna ona chronić?

Naszą polisę na sprzęt można zawrzeć podczas jego zakupu w sklepie, co jest najczęściej spotykaną formą zawarcia. Polisę możemy zawrzeć także zdalnie, z wykorzystaniem Internetu. Jeżeli kupujemy więcej sprzętu za jednym razem, to na każdy sprzęt z osobna zawieramy osobną polisę. Wynika to z zasad opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale także wynika z tego, że nie musimy w ten sam sposób ubezpieczyć całego zakupionego przez nas sprzętu. Możemy dobrać interesujące nas warianty ubezpieczenia do konkretnych zakupionych przedmiotów.

Ubezpieczenie zawarte na zakupiony sprzęt, w zakresie awarii zaczyna działać po zakończeniu się okresu gwarancji. W zakresie awarii ubezpieczenie można zawrzeć na okres czasu od jednego do trzech lat. W zakresie zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wypadku albo przepięcia, kradzieży z włamaniem i pozostałych wymienionych wcześniej form kradzieży, ubezpieczenie działa od daty, jaka widnieje na polisie, do pięciu lat. Polisa wygasa, jeśli wymienimy sprzęt na nowy, na podstawie ochrony z polisy lub na podstawie gwarancji producenta, jeśli sprzęt został skradziony i na podstawie polisy został wymieniony na nowy, jak również, jeśli odstąpimy od umowy zakupu sprzętu lub sprzęt utraci gwarancję, ponieważ nie przestrzegaliśmy zaleceń producenta w zakresie konserwacji lub użytkowania.
 

W jakich wariantach występuje ubezpieczenie sprzętu?

Ubezpieczenie, które chroni nasz zakupiony sprzęt, można zawrzeć w kilku wariantach, różniących się zakresem ochrony. Warianty w ubezpieczeniu mają zapewnić możliwość dostosowania ochrony do potrzeb ubezpieczonego. Pierwszy wariant zapewnia ochronę w zakresie awarii, czyli jest dedykowane dla osób, które chcą przedłużyć gwarancję na swój sprzęt. Drugi wariant ma najszerszy zakres ochrony, ponieważ zawiera awarię, uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku wypadku albo przepięcia, kradzież z włamaniem i rabunek, ale także ochronę związaną z rozmrożeniem produktów żywnościowych znajdujących się w lodówce lub zamrażarce, która uległa awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Ten wariant powinny wybrać osoby, które kupują ubezpieczenie, ponieważ zakupiły lodówkę lub zamrażarkę. Wariant ten powoduje przedłużenie gwarancji na sprzęt, ale także rozwiązuje wszelkie inne problemy, jakie mogą stanąć przed jego właścicielem. Wariant trzeci zawiera ochronę w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku wypadku albo przepięcia oraz ochronę w przypadku kradzieży z włamaniem, lub rabunku. Taka forma ochrony dobrze nadaje się do zabezpieczenia sprzętu RTV, ale także sprzętu IT, takiego jak komputery stacjonarne, drukarki, smartfony, laptopy lub tablety. Wariant czwarty zapewnia ochronę w zakresie kradzieży kieszonkowej lub kradzieży z bagażu podręcznego. Z taką kradzieżą możemy mieć miejsce w miejscu publicznym, jeżeli złodziej, wykorzystując naszą nieuwagę ukradnie nam sprzęt przenośny, jaki mamy ze sobą lub w naszym podręcznym bagażu. Taka forma ubezpieczenia sprawcza się dla aparatów fotograficznych, smartfonów, czy odtwarzaczy MP4.

 

Jak zgłosić szkodę z polisy na sprzęt?

Jeżeli wystąpią zdarzenia opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jako szkoda, wówczas powinniśmy niezwłocznie zgłosić ją do ubezpieczyciela. Szkodę powinniśmy zgłosić maksymalnie w ciągu siedmiu dni od jej powstania lub od uzyskania informacji o jej powstaniu. Przy zgłoszeniu szkody potrzebne nam będą nasze dane osobowe, jako osoby zgłaszającej, numer polisy, numer seryjny naszego sprzętu, marka i model sprzętu, na którym zgłaszamy szkodę, adres, gdzie powstała szkoda, okoliczności powstania szkody oraz dane kontaktowe do nas, aby ubezpieczyciel miał z nami łatwy kontakt. Po zgłoszeniu szkody pozostaje nam poczekać na kontakt ze strony ubezpieczyciela lub punktu naprawczego. Wspomniani pracownicy, w zależności od rodzaju ubezpieczonego sprzętu i zakresu jego uszkodzeń, mogą naprawić go u nas w domu, naprawić w serwisie, ale także dokonać oględzin zniszczonego sprzętu, jeśli zgłosiliśmy zniszczenie. W przypadku zwłaszcza sprzętu IT powinniśmy przekazać pracownikowi serwisu hasła lub kody pozwalające na uruchomienie sprzętu podczas jego naprawy i potwierdzenie skutecznej naprawy, po jej przeprowadzeniu.

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady