Dom i mieszkanie

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania? Co wpływa na cenę ubezpieczenia?

Polisa mieszkaniowa na rok to wydatek od kilkudziesięciu do ponad 1000 zł. Cena zależy od metrażu i położenia naszej nieruchomości, ale też od rodzaju ubezpieczenia, które wykupimy.

Dwójka ludzi oglądająca zdjęcia na sofie w salonie w ubezpieczonym mieszkaniu w Warcie 

Z artykułu dowiesz się: 

 • Co wpływa na cenę ubezpieczenia mieszkania
 • Od czego warto się ubezpieczyć
 • Czym jest suma ubezpieczenia i jak ją prawidłowo dobrać

Wybierając ubezpieczenie mieszkaniowe często kierujemy się ceną, nie do końca wiedząc za co dokładnie płacimy. Tymczasem polisy mieszkaniowe bardzo się od siebie różnią, ponieważ każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa warunki oferowanych produktów. Oznacza to, że choć znajdziemy na rynku wiele ofert oferowanych pod hasłem „ubezpieczenia mieszkaniowe” – mogą one oznaczać co innego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cenę ubezpieczenia mieszkaniowego kształtuje kilka czynników. Są to m.in.

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Zakres polisy
 • Suma ubezpieczenia
 • Cechy naszej nieruchomości, czyli jej położenie, powierzchnia, typy zamontowanych zabezpieczeń, a nawet wiek budynku.

Co oznaczają te pojęcia wyjaśniamy poniżej.

 

Przedmiot ubezpieczenia, czyli co chcesz chronić

Ochroną można objąć różne elementy nieruchomości. Kupując polisę decydujemy, którą kategorię chcemy ubezpieczyć.

 • Mury - czyli dach, ściany, fundamenty i inne elementy konstrukcyjne nieruchomości itp.
   
 • Elementy stałe - takie jak podłogi, okna, drzwi czy instalacje, kuchnię lub armaturę łazienkową. W tej kategorii mieszczą się wszystkie elementy, które można wymontować z mieszkania przy wykorzystaniu narzędzi.
   
 • Mienie ruchome, czyli wszystkie wartościowe przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Przykładowo polisą można objąć meble, biżuterię, sprzęt RTV, czy wartościowe ubrania.


Razem z ubezpieczeniami mieszkaniowymi towarzystwa oferują ponadto wiele polis dodatkowych takich jak np.:

 • OC w życiu prywatnym
 • NNW
 • Domowe assistance

 

Od czego chcesz się ubezpieczyć?

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy również zastanowić się, jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać naszemu mieszkaniu. Oczywiście nasza polisa powinna zapewniać odszkodowanie na wypadek włamania czy rabunku. Ale to nie jedyna sytuacja. Ubezpieczenie powinno również zapewniać pokrycie szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, zalanie, a jeżeli mieszkanie mieści się na partnerze – również powódź. Równie ważne jest zabezpieczenie mieszkania na wypadek przepięć elektrycznych, czy stłuczeń.

 

Warto pamiętać, że katalog zdarzeń objętych ochroną może się różnić, w zależności od tego, co ubezpieczamy. Inne zdarzenia mogą dotyczyć nieruchomości jako takiej, a inne jej wyposażenia. Dla przykładu mury są zazwyczaj chronione przed skutkami zdarzeń losowych, natomiast ruchomości lub stałe elementy są zabezpieczane dodatkowo przed kradzieżą czy dewastacją. Uzupełnieniem może być też ubezpieczenie od tzw. szkód wężykowych. Są to szkody, które występują na skutek pęknięcia, czy oderwania się rurek odprowadzających wodę do urządzeń domowych. Są to przykładowo zmywarki lub pralki.

 

OC w życiu prywatnym

Jako właściciel nieruchomości mamy nie tylko przywileje, ale również obowiązki. Szczególnie, jeżeli nasze mieszkanie mieści się na wyższych kondygnacjach - może zdarzyć się też tak, że użytkowane przez nas urządzenia zawiodą i kogoś zalejemy. Bywa też, że nasi domownicy czy zwierzęta wyrządzą komuś szkodę. W takich oraz wielu innych sytuacjach osoba poszkodowana może domagać się od nas odszkodowania. Jeżeli myślimy o tym, żeby zabezpieczyć się na wypadek tego typu sytuacji – potrzebujemy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki tej polisie ubezpieczyciel pokryje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym. Tego typu polisa OC zadziała także, gdy nie wyrządzimy szkody osobiście, ale zrobią to np. inni domownicy lub zwierzęta.
 


Ubezpieczenie mieszkania

Dobierz sumę ubezpieczenia

Pod pojęciem suma ubezpieczenia rozumie się maksymalną kwotę jaką może otrzymać ubezpieczony w razie szkody. Inaczej mówiąc to kwota, która powinna stanowić odpowiedź na pytanie na ile ubezpieczyć mieszkanie.

W jej skład wchodzą sumy, na które ubezpieczamy poszczególne elementy naszej nieruchomości. W przypadku szkody ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie w wysokości poniesionej straty, nie przekraczające jednak zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia powinna więc odpowiadać wartości ubezpieczanych przez nas elementów.


Pamiętaj!

Jeżeli zbyt wysoko określisz sumę ubezpieczenia - wówczas bez faktycznej potrzeby zapłacisz wyższą składkę. Odszkodowanie bowiem i tak będzie odpowiadało wysokości poniesionej straty. Ten aspekt jest szczególnie ważny w przypadku kradzieży z włamaniem. Nie powinniśmy jednak również nadmiernie obniżać sumy ubezpieczenia - nasza nieruchomość może bowiem zostać wówczas niedoubezpieczona i nasza oszczędność okaże się pozorna. Jeżeli bowiem dojdzie do szkody – wówczas wypłacona kwota wyniesie maksymalnie tyle, ile określona przez nas suma. Jeżeli więc nie doszacowaliśmy wartości, na koniec dnia różnicę będziemy musieli pokryć sami. 

 

Porównanie ofert

Polisa mieszkaniowa może różnić się zakresem i ceną w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Przed ostateczną decyzją warto w związku z tym dokonać porównania ofert kilku firm, tak by wybrać opcję najlepiej odpowiadającą naszym potrzebom i możliwościom. Pamiętajmy przy tym, że cena ubezpieczenia mieszkania nie powinna być głównym kryterium wyboru ubezpieczenia.  

Najczęściej wystarczy kilka minut na wybranie dobrej oferty i finalizację zakupu online. Szybko kupimy też polisę u Agenta. Wszystko zależy od tego, jaki sposób komunikacji jest dla nas najwygodniejszy.

Dla wielu z nas mieszkanie jest najcenniejszym elementem majątku, dlatego warto poświęcić chwilę i wybrać ubezpieczenie dopasowane do naszych potrzeb i zasobności portfela. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, otrzymamy odpowiednią pomoc organizacyjną lub finansową. 
 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady