Wybierając ubezpieczenie mieszkaniowe często kierujemy się ceną, nie do końca wiedząc za co dokładnie płacimy. Tymczasem polisy mieszkaniowe bardzo się od siebie różnią, ponieważ każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa warunki oferowanych produktów. Oznacza to, że choć znajdziemy na rynku wiele ofert oferowanych pod hasłem „ubezpieczenia mieszkaniowe” – mogą one oznaczać co innego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cenę ubezpieczenia mieszkaniowego kształtuje kilka czynników. Są to m.in.

 • Przedmiot ubezpieczenia
 • Zakres polisy
 • Suma ubezpieczenia
 • Cechy naszej nieruchomości, czyli jej położenie, powierzchnia, typy zamontowanych zabezpieczeń, a nawet wiek budynku.

Co oznaczają te pojęcia wyjaśniamy poniżej.

 

Przedmiot ubezpieczenia, czyli co chcesz chronić

Ochroną można objąć różne elementy nieruchomości. Kupując polisę decydujemy, którą kategorię chcemy ubezpieczyć.

 • Mury - czyli dach, ściany, fundamenty i inne elementy konstrukcyjne nieruchomości itp.
   
 • Elementy stałe - takie jak podłogi, okna, drzwi czy instalacje, kuchnię lub armaturę łazienkową. W tej kategorii mieszczą się wszystkie elementy, które można wymontować z mieszkania przy wykorzystaniu narzędzi.
   
 • Mienie ruchome, czyli wszystkie wartościowe przedmioty znajdujące się w mieszkaniu. Przykładowo polisą można objąć meble, biżuterię, sprzęt RTV, czy wartościowe ubrania.


Razem z ubezpieczeniami mieszkaniowymi towarzystwa oferują ponadto wiele polis dodatkowych takich jak np.:

 • OC w życiu prywatnym
 • NNW
 • Domowe assistance

 

Od czego chcesz się ubezpieczyć?

Wybierając ubezpieczenie powinniśmy również zastanowić się, jakie niebezpieczeństwa mogą zagrażać naszemu mieszkaniu. Oczywiście nasza polisa powinna zapewniać odszkodowanie na wypadek włamania czy rabunku. Ale to nie jedyna sytuacja. Ubezpieczenie powinno również zapewniać pokrycie szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, zalanie, a jeżeli mieszkanie mieści się na partnerze – również powódź. Równie ważne jest zabezpieczenie mieszkania na wypadek przepięć elektrycznych, czy stłuczeń.

 

Warto pamiętać, że katalog zdarzeń objętych ochroną może się różnić, w zależności od tego, co ubezpieczamy. Inne zdarzenia mogą dotyczyć nieruchomości jako takiej, a inne jej wyposażenia. Dla przykładu mury są zazwyczaj chronione przed skutkami zdarzeń losowych, natomiast ruchomości lub stałe elementy są zabezpieczane dodatkowo przed kradzieżą czy dewastacją. Uzupełnieniem może być też ubezpieczenie od tzw. szkód wężykowych. Są to szkody, które występują na skutek pęknięcia, czy oderwania się rurek odprowadzających wodę do urządzeń domowych. Są to przykładowo zmywarki lub pralki.

 

OC w życiu prywatnym

Jako właściciel nieruchomości mamy nie tylko przywileje, ale również obowiązki. Szczególnie, jeżeli nasze mieszkanie mieści się na wyższych kondygnacjach - może zdarzyć się też tak, że użytkowane przez nas urządzenia zawiodą i kogoś zalejemy. Bywa też, że nasi domownicy czy zwierzęta wyrządzą komuś szkodę. W takich oraz wielu innych sytuacjach osoba poszkodowana może domagać się od nas odszkodowania. Jeżeli myślimy o tym, żeby zabezpieczyć się na wypadek tego typu sytuacji – potrzebujemy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Dzięki tej polisie ubezpieczyciel pokryje szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym. Tego typu polisa OC zadziała także, gdy nie wyrządzimy szkody osobiście, ale zrobią to np. inni domownicy lub zwierzęta.