Na czym polega ubezpieczenie na życie

W przypadku poważnego zachorowania, takiego jak nowotwór, choroby układu sercowo-naczyniowego lub udaru, ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób może być jedynym sposobem, które może zagwarantować wsparcie finansowe. Diagnoza ciężkiej choroby jest sama w sobie wydarzeniem zmieniającym życie i uzyskanie takiego ubezpieczenia jest właściwym krokiem, aby uzyskać pomoc finansową w nieprzewidzianych sytuacjach medycznych.

Na jaki okres możesz zawrzeć taką ochronę? Umowa podstawowa zawierana jest na czas określony przez Ciebie, ale nie może być krótsza niż 5 lat i może być zawarta maksymalnie do ukończenia przez Ciebie 71 roku życia. Pamiętaj, że im dłuższy okres zawarcia umowy tym korzystniejsza składka.