Warta Ochrona

Kompleksowe ubezpieczenia na życie w Warcie zapewniają ochronę całej rodzinie spacerującej z czerwonym balonem w kształcie serca

Chcesz poznać ofertę? Podaj dane

To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Oddzwonimy, aby przedstawić Ci ofertę
Połączenie jest szyfrowane
Twoje dane są bezpieczne
Kompleksowe ubezpieczenia na życie w Warcie zapewniają ochronę całej rodzinie spacerującej z czerwonym balonem w kształcie serca

Ubezpieczenie na życie dopasowane do Ciebie

Warta Ochrona to wsparcie finansowe dla bliskich na wypadek Twojej śmierci i pomoc finansowa w razie problemów ze zdrowiem dla Ciebie i bliskich. Zapewnia wysokie wypłaty w przypadku śmierci, wypadku czy choroby. Polisę dostosujemy do Twoich indywidualnych oczekiwań.

Dla kogo jest polisa Warta Ochrona?

 • Dla Ciebie i rodziny
  Wsparcie finansowe, gdy Ciebie zabraknie, pieniądze na leczenie w razie Twojej choroby lub wypadku.

 • Dla aktywnych zawodowo
  Wsparcie finansowe przed skutkami utraty przez Ciebie zdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 • Dla uprawiających wyczynowo sport
  Wypłata pieniędzy po wypadku i pomoc w powrocie do zdrowia, gdy wyczynowo (niezawodowo) uprawiasz sport.

 • Dla dziecka
  Wsparcie finansowe w przypadku choroby dziecka, nieszczęśliwego wypadku lub gdy Ciebie zabraknie.

 • Dla osób starszych
  Ubezpieczenie nawet do 100 lat życia, bez obowiązku płacenia składek po ukończeniu 85 lat.

 • Dla kredytobiorcy
  Zabezpieczenie spłaty Twoich zobowiązań np. kredytu hipotecznego lub gotówkowego.

Czytaj więcej Zwiń

Ubezpieczenie na życie pomocne w trudnych sytuacjach

Co zyskujesz

Ubezpiecz się zdalnie

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Ochrona

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Ochrona?

Polisa Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny - nawet na bardzo wysokie kwoty. Od okresu trwania umowy zależy gwarancja niezmienności składki na umowę podstawową. Im dłuższy okres tym dłuższa gwarancja składki na zakres podstawowy

Na jaki okres może być zawarta umowa ubezpieczenia Warta Ochrona?

Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 75 lat. Im dłuższy okres zawarcia umowy tym korzystniejsza składka dla ubezpieczonego.

Jakie umowy dodatkowe można dokupić do Warta Ochrona?

umowy dodatkowe dotyczące ubezpieczonego lub współubezpieczonego na wypadek: 
- śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, 
- powstania trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku z wypłatą jednorazową, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- powstania znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku dla aktywnych 
- pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, 
- pomoc medyczna, 
- poważnego zachorowania ubezpieczonego, 
- pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, 
- operacji ubezpieczonego, 
- leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, 
- leczenia ubezpieczonego za granicą, 
- Sposób na raka, 
- drugiej opinii medycznej ubezpieczonego, 
- powstania niezdolność do pracy z wypłatą renty miesięcznej, 
- powstania trwalej niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego z wypłatą jednorazową, 
- powstania niezdolność do samodzielnej egzystencji z wypłatą renty miesięcznej; 
umowy dodatkowe dotyczące dziecka ubezpieczonego/współubezpieczonego na wypadek: 
- powstania trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, 
- pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, 
- operacji dziecka w wyniku wypadku, 
- poważnego zachorowanie dziecka, 
- pobytu dziecka w szpitalu w wyniku choroby, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby, 
- leczenia specjalistycznego dziecka, 
- leczenia dziecka za granicą, 
- drugiej opinii medycznej dziecka. 
 

Jak często trzeba opłacać składki?

Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.

Czy mam możliwość wyboru placówki medycznej, w której będzie przeprowadzone leczenie za granicą?

Zarekomendujemy Ci 3 najlepsze placówki medyczne za granicą, które specjalizują się w leczeniu danej choroby. Do Ciebie należy decyzja, którą placówkę medyczna wybierzesz Możesz wybrać spośród nich tę klinikę, w której chcesz się leczyć za granicą.

Czy mogę kupić umowę dodatkową leczenie za granicą, gdy co roku wyjeżdżam za granicę na dwa miesiące w celach służbowych, ale na stałe mieszkam w Polsce?

Tak, ale pamiętaj, ze jeżeli w dniu wystąpienia poważnego stanu chorobowego (zdiagnozowania nowotworu lub pisemnego zalecenia przeprowadzenia operacji) nie masz miejsca zamieszkania w Polsce, albo masz miejsce zamieszkania w Polsce,  ale w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem poważnego stanu chorobowego przebywałeś poza Polską dłużej niż 183 dni kalendarzowe to nie udzielimy Ci pomocy w ramach tego ubezpieczenia. 

Jak liczony jest okres realizacji świadczeń, gdy zachoruję na nowotwór złośliwy in situ i rozpocznie się leczenie za granicą, a następnie zostanie zdiagnozowany u mnie nowotwór złośliwy?

Okres realizacji świadczeń: 

 • trwa w nieprzerwany sposób, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, 
 • liczony jest od pierwszego dnia pierwszej podroży, rozpoczynającej leczenie za granicą pierwszego z poważnych stanów chorobowych wymienionych w katalogu poważnych stanów chorobowych Warta, w ramach danego modułu ochrony - dla poniższego przykładu będzie to pierwsza podróż w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym (In situ),  
 • dotyczy wszystkich poważnych stanów chorobowych z danego modułu, które wystąpiły w tym okresie. Np. w ramach modułu ochrony „Nowotwór”: mamy wymienione 3 poważne stany chorobowe: 
  1) nowotwór złośliwy 
  2) nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym (in situ)
  3) ciężka dysplazja nowotworowa
 • na wszystkie poważne stany chorobowe występujące w ramach danego modułu ochrony przypada wyłącznie jeden, ten sam okres realizacji świadczeń.

Przykład: Jeżeli w pierwszym module ochrony, w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym (In situ), pierwsza podróż ubezpieczonego/dziecka rozpoczęła się 1 lutego 2022 r., a następnie po zdiagnozowaniu w okresie odpowiedzialności nowotworu (guza) złośliwego, (wskazany w katalogu poważnych stanów chorobowych tym samym module ochrony), kolejna podróż ubezpieczonego w celu leczenia tego nowotworu (guza) złośliwego rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., to okres realizacji świadczeń dla tych dwóch poważnych stanów chorobowych rozpoczyna się od 1 lutego 2022 r. i trwa nieprzerwanie przez 36 miesięcy tj. do 31 stycznia 2025 roku.

Jak dokonać płatności za całą rodzinę ?

Klient, który ubezpiecza rodzinę otrzymuje jedną polisę (bądź wnioskopolisę) i dokonuje płatności na jeden wskazany rachunek.

Jakim rodzajem ubezpieczenia jest Warta Ochrona?

Warta Ochrona jest ubezpieczeniem życia i zdrowie dedykowanym całej rodzinie.

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Ochrona?

Umowę ubezpieczenia Warta Ochrona może zawrzeć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wyjątkiem jest umowa zawierana w opcji pod kredyt, którą może zawrzeć tylko osoba fizyczna.

W ramach umowy ubezpieczenia każda osoba, Ubezpieczony i Współubezpieczony mogą dokonać wyboru ryzyk najbardziej im odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.

Współubezpieczonym może być małżonek lub partner ubezpieczonego. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-70 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.

Osobne zakresy ubezpieczenia mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Ochrona zdalnie, bez wychodzenia z domu?

Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty lub bez wychodzenia z domu w procesie zdalnym, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności do sumy ubezpieczenia 200 000 zł. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Krótki czas oczekiwania na infolinii, transport medyczny, zakup środków opatrunkowych… Hm, gdybym miał płacić za to wszystko ze swojej kieszeni, nie byłoby kolorowo.

Zbigniew z Głogowa

Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Oddzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa.

Grzegorz z Warszawy
Warta otrzymała prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi 2023
Złoty Laur Konsumenta 2023 - Warta wyróżniona w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne i usługi assistance

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.