Co oznacza współwłasność nieruchomości?

Ze współwłasnością nieruchomości mamy do czynienia w sytuacji, gdy przysługuje ona niepodzielnie dwóm lub więcej osobom. W Polsce wyróżnia się dwa rodzaje współwłasności: łączną oraz ułamkową.

  • Współwłasność łączna występuje pomiędzy małżonkami podczas trwania małżeńskiej wspólności majątkowej lub między wspólnikami spółki cywilnej. Współwłasność łączna może przekształcić się w ułamkową na mocy rozwodu, separacji czy też rozwiązania spółki.
  • Współwłasność ułamkowa, to taka w której współwłaściciele posiadają określone ułamkiem udziały. Najczęściej powstaje w momencie spadkobrania lub kupna (np. dwie osoby kupują tę samą nieruchomość). W przypadku współwłasności ułamkowej właściciele mogą swobodnie sprzedać swój udział w nieruchomości. W przypadku współwłasności łącznej – jest to możliwe dopiero po przeprowadzeniu zniesienia współwłasności.
     

Czasami jednak na dysponowanie nieruchomością potrzeba zgody wszystkich w współwłaścicieli. Dzieje się tak wtedy, gdy chcemy np. wynająć nieruchomość. Na tym tle dochodzi najczęściej do konfliktów pomiędzy współwłaścicielami.

Możemy w takiej sytuacji znieść współwłasność poprzez zawarcie odpowiedniej umowy u notariusza. Jeżeli nie jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną - pozostaje sprawa w sadzie.