Czym jest karta EKUZ?

W krajach unijnych (a także państwach EFTA - takich jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia czy Szwajcaria) podstawową opiekę medyczną zapewnia EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak pamiętaj, że karta EKUZ działa wyłącznie w państwowych placówkach medycznych.

Warto też wiedzieć, że nawet jeśli koszty podstawowego leczenia są pokrywane z karty EKUZ, to obowiązuje tzw. współpłatność za świadczenia medyczne, co oznacza, że część kosztów za leczenie trzeba pokryć samodzielnie, tak samo jak pokrywają je obywatele danego kraju.

 

Jakiego wsparcia nie otrzymasz mając tylko kartę EKUZ?

  • EKUZ nie pokrywa kosztów poszukiwania i ratownictwa,
  • nie możesz liczyć na pokrycie kosztów transportu do kraju,
  • nie przysługują Ci usługi assistance,
  • kartę honorują wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ,
  • obowiązuje Cię system współfinansowania świadczeń medycznych – pokrywasz część kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ.