Turystyczne

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem Warta Travel a Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

Wyjeżdżasz na zagraniczny wypoczynek i chcesz wybrać najlepsze ubezpieczenie turystyczne? Wiele osób w sezonie wakacyjnym decyduje się na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak czy EKUZ wystarczy, by naprawdę czuć się pewnie na urlopie? Przeczytaj i przekonaj się.

Dziewczyna zastanawiająca sie nad tym czym różni się karta EKUZ od ubezpieczenia podróżnego

Z artykułu dowiesz się:

 • W jakich placówkach otrzymasz pomoc z kartą EKUZ, a w jakich z polisą Warta Travel?
 • Czy i na jakich zasadach zapłacisz za leczenie za granicą?
 • Jakie wsparcie oferuje Ci dany rodzaj ubezpieczenia, jeśli chodzi o koszty poszukiwań, ratownictwa czy transportu do kraju?
 • Czy i o co możesz rozszerzyć wybrane ubezpieczenie?

Czym jest karta EKUZ?

W krajach unijnych (a także państwach EFTA - takich jak Islandia, Liechtenstein, Norwegia czy Szwajcaria) podstawową opiekę medyczną zapewnia EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednak pamiętaj, że karta EKUZ działa wyłącznie w państwowych placówkach medycznych.

Warto też wiedzieć, że nawet jeśli koszty podstawowego leczenia są pokrywane z karty EKUZ, to obowiązuje tzw. współpłatność za świadczenia medyczne, co oznacza, że część kosztów za leczenie trzeba pokryć samodzielnie, tak samo jak pokrywają je obywatele danego kraju.

 

Jakiego wsparcia nie otrzymasz mając tylko kartę EKUZ?

 • EKUZ nie pokrywa kosztów poszukiwania i ratownictwa,
 • nie możesz liczyć na pokrycie kosztów transportu do kraju,
 • nie przysługują Ci usługi assistance,
 • kartę honorują wyłącznie publiczne placówki służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ,
 • obowiązuje Cię system współfinansowania świadczeń medycznych – pokrywasz część kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ.


Ubezpieczenie turystyczne 

Warto zwrócić uwagę na to, że karta EKUZ nie zawiera dodatkowych świadczeń takich jak rekompensata za uszczerbek na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku czy odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim – OC.
 

Korzyści ubezpieczenia turystycznego w Warcie 

Ubezpieczenie podróżne Warta Travel jest korzystnym rozwiązaniem na czas każdego rodzaju wyjazdu za granicę. W ramach polisy możesz liczyć na wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania ( w tym również na Covid-19) czy zaostrzenia choroby przewlekłej.

Oferujemy szeroki zakres pomocy takiej jak:

 • pokrycie kosztów leczenia do sumy ubezpieczenia nawet do 2 000 000 zł, we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również tych prywatnych;
 • pokrycie kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych za granicą;
 •  opiekę nad nieletnimi dziećmi, przedłużenie ochrony o 48 godzin czy odwiedziny osoby wskazanej;
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w podstawowym zakresie ubezpieczenia;
 • zorganizowanie transportu ubezpieczonego do sumy faktycznych kosztów;
 • transport zwłok, bez względu na przyczynę zgonu.
   


Ubezpieczenie podróżne

Dodatkowo możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o: NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu podróżnego (w tym sprzętu sportowego), ochronę w razie kontynuacji leczenia powypadkowego w RP, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie, a także pakiet bezpieczny dom – czyli ochronę ruchomości pozostawionych w miejscu zamieszkania na czas wyjazdu zagranicznego, jeśli do ich utraty dojdzie na skutek kradzieży z włamaniem.

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady