Turystyczne

Jak i gdzie wyrobić kartę EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest bardzo proste pod warunkiem, że sprawnie poruszamy się w świecie cyfrowym. W przeciwnym wypadku pozostaje nam osobiste załatwienie sprawy w oddziale NFZ.

karta EKUZ - lotnisko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest karta EKUZ?
  • Kto może wyrobić kartę EKUZ?
  • Jak szybko wyrobić kartę EKUZ?

Czym jest karta EKUZ?

W przypadku podróżowania po Unii Europejskiej warto mieć ze sobą kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), która potwierdza nasze prawo do korzystania w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej z bezpłatnego leczenia w sytuacjach nagłych. Z usług medycznych w ramach EKUZ można korzystać na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju. Jeżeli więc w danym państwie istnieje  np. obowiązek współpłacenia niektórych kosztów np. żywienia podczas leczenia szpitalnego, przewozu karetką pogotowia, kosztów wizyty lekarskiej czy usług pielęgniarskich , będziemy musieli je pokryć z własnej kieszeni.

Pamiętaj, że karta EKUZ działa wyłącznie publicznych placówkach medycznych. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu, ratownictwa górskiego oraz szeregu innych kosztów nie mieszczących się w koszyku świadczeń gwarantowanych w ramach publicznej służby zdrowia.  Nie refunduje też leczenia planowanego.

 

Ubezpieczenie turystyczne

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba, która:

  • jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ),
  • nie jest ubezpieczona, ale na podstawie przepisów krajowych ma prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce.
     

Ubezpieczenie podróżne

Jak wyrobić kartę EKUZ?

By uzyskać kartę EKUZ należy złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić elektronicznie lub osobiście w oddziale NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia).

 

Wniosek o kartę EKUZ można złożyć:

  • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)

By uzyskać kartę EKUZ za pośrednictwem ePUAP należy zalogować się do serwisu, a następnie w katalogu spraw „zdrowie’ wypełnić odpowiedni wniosek. Wniosek o EKUZ rozpatrywany jest w ciągu 5 dni roboczych, a w okresie od czerwca do września – w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem ePUAP, karta EKUZ wysyłana jest pocztą na wskazany adres.

 

  • Przez Internetowe Konto Pacjenta

By złożyć wniosek o kartę EKUZ przez IKP należy wejść w zakładkę „Moje konto”. Pod informacją o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziemy informację o możliwości złożenia wniosku o wydanie EKUZ.

Status wydania karty można sprawdzić na dedykowanej stronie NFZ, która umożliwia śledzenie postępu w obsłudze sprawy. W tym celu należy wprowadzić identyfikator sprawy.

 

  • Osobiście w oddziale NFZ, wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną

Jeżeli do wyjazdu zostało nam kilka dni, w celu otrzymania karty EKUZ najlepiej udać się osobiście do oddziału NFZ lub uprawnionej delegatury. W oddziale należy wypełnić, podpisać a następnie złożyć wniosek. Zaletą tego rozwiązania jest to, że w przypadku składania wniosku osobiście, kartę EKUZ otrzymujemy od ręki.

Jeżeli wyjeżdżamy w związku z pracą – możemy wysłać zeskanowany wniosek na adres ekuz.praca@nfz.gov.pl

Wzory wniosków o wydanie karty EKUZ można znaleźć w Serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W jakich krajach działa karta EKUZ?

Karta EKUZ potwierdza uprawnienia do bezpłatnego leczenia w publicznych placówkach opieki zdrowotnej w krajach należących do Unii Europejskiej lub EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), a także w Wielkiej Brytanii i Irlandii. EFTA obejmuje 4 kraje członkowskie: Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię. Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich należących do Francji (Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska), Portugalii (np. Madera), czy Hiszpanii (np. Wyspy Kanaryjskie).

Ważne!

Karta EKUZ nie działa w Monaco, San Marino, Watykanie, na Wyspach Normandzkich i wyspie Man.

 

Ubezpieczenie na wakacje 

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

W zależności od tego, komu została wydana Karta EKUZ jest ważna od 45 dni do 20 lat.

Zazwyczaj EKUZ wydawana jest na 3 lata osobom, które są zatrudnione, prowadzą pozarolniczą lub rolniczą działalność gospodarczą lub pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Ubezpieczenie turystyczne a karta EKUZ

Biorąc pod uwagę ograniczony zakres leczenia w ramach EKUZ, warto przed każdym wyjazdem, wykupić dodatkowo ubezpieczenie turystyczne, które pokryje poniesione przez nas koszty w ramach współdzielenia kosztów opisanego powyżej, zadziała także w prywatnych klinikach czy szpitalach. Dobre ubezpieczenie turystyczne oprócz kosztów leczenia i assistance , w zależności od twoich potrzeb może zawierać ochronę: NNW,   OC w życiu prywatnym, bagażu, czy pokryć koszty transportu medycznego do kraju.

Pamiętaj, że ubezpieczenie podróżne może zapewniać ochronę podczas podróży zagranicznych na całym świecie (np. w Egipcie, Tunezji, Tanzanii czy na Dominikanie ), podczas gdy karta EKUZ działa tylko w wybranych krajach.

 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady