Turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne z transportem medycznym do Polski – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie turystyczne jest ważnym elementem planowania podróży, który może zapewnić Ci ochronę finansową w razie nagłego zachorowania, w tym związanego z leczeniem następstw chorób przewlekłych lub wypadku za granicą. Oprócz kosztów leczenia, jednym  najistotniejszych aspektów tego rodzaju ubezpieczenia jest transport medyczny. Poniżej znajdziesz przydatne informacje i porady dotyczące transportu medycznego w ramach ubezpieczenia turystycznego.
 

Ratownictwo a transport medyczny - ratownicy

Transport medyczny w ubezpieczeniu turystycznym – czym jest?

Transport medyczny zwykle stanowi jedną z usług assitance. W ubezpieczeniu turystycznym Warta Travel koszty transportu medycznego pokrywane są bez limitu i nie stanowią części kosztów leczenia. To bardzo ważne, bo czasem może się zdarzyć, że koszty leczenia konsumują całą sumę ubezpieczenia, co by mogło oznaczać, że na koszty transportu medycznego nie wystarczy już pieniędzy z ubezpieczenia. 

W ramach usług assistance każdemu ubezpieczonemu przysługuje transport medyczny do Polski albo kraju stałego zamieszkania. Jest on organizowany jeżeli ze względu na swój stan zdrowia Ubezpieczony nie może wracać wcześniej zaplanowanym środkiem transportu.

W takiej sytuacji Warta organizuje transport Ubezpieczonego w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Centrum Obsługi Klienta, do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w Polsce albo kraju zamieszkania celem kontynuacji leczenia.

W przypadku gdy krajem stałego zamieszkania jest inny kraj niż Polska, pokryjemy koszty transportu do wysokości kosztu, jaki poniosłaby, organizując transport do Polski. Świadczeniem objęte są również koszty noclegu (maks. 3 doby), w sytuacji gdy organizacja noclegu jest niezbędna w oczekiwaniu na transport. Jeśli nie wyrazisz zgody na transport uznany przez COK za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w odniesieniu do zgłoszonego zdarzenia.

 

Ubezpieczenie podróżne

Karta EKUZ a transport medyczny

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala na uzyskanie opieki medycznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i  Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, potwierdzi Twoje prawo do leczenia w trakcie pobytu w innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. Na jej podstawie będzie Ci przysługiwać leczenie:

 • niezbędne i nieplanowane,
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej,
 • udzielone, abyś nie musiał wracać do Polski i mógł kontynuować pobyt w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

O możliwości skorzystania przez Ciebie z leczenia w ramach karty EKUZ zdecyduje zawsze lekarz, który udziela Ci pomocy. Bierze pod uwagę Twój stan zdrowia i planowany pobyt w danym państwie. Z leczenia możesz skorzystać wyłącznie w placówce, która działa w ramach publicznej służby zdrowia, którą musisz znaleźć we własnym zakresie. Co ważne karty EKUZ nie zawsze są honorowane w innych krajach.

 

EKUZ nie jest uznawana najczęściej w takich sytuacjach:

 • Lekarz nie uznał świadczenia za niezbędne z medycznego punktu widzenia.
 • Świadczenie ma charakter planowany.
 • Świadczenie nie jest finansowane w państwie pobytu.
 • Lekarz lub placówka medyczna nie ma dostatecznej wiedzy dotyczącej karty i zasad jej obowiązywania.

 

Możesz wtedy skontaktować się z instytucją ubezpieczeniową w miejscu pobytu, np. kasą chorych w Niemczech, z prośbą o wyjaśnienie lub interwencję u lekarza lub w placówce medycznej, gdzie się leczysz. Jest to jednak czasochłonne i wymaga znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Pamiętaj , że w przypadku transportu międzynarodowego. NFZ w ramach EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski.

Jak można przeczytać na stronie msz.gov.pl  możesz złożyć wniosek do swojego oddziału NFZ o zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w Polsce – najtańszym środkiem komunikacji, możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia. Jednak przewidywane koszty leczenia za granicą muszą przewyższać koszty transportu i leczenia w kraju. Wniosek nie dotyczy transportu osoby zmarłej.

Dlaczego tak się dzieje? Otóż z usług medycznych w ramach EKUZ można korzystać wyłącznie na tych samych zasadach, na jakich korzystają obywatele danego kraju. Przykładowo –  w danym państwie istnieje np. obowiązek współpłacenia niektórych kosztów np. żywienia podczas leczenia szpitalnego, przewozu karetką pogotowia, kosztów wizyty lekarskiej czy usług pielęgniarskich, będziesz musiał pokryć je z własnych środków finansowych.

 

Ubezpieczenie podróżne 

Jakiego wsparcia nie otrzymasz mając kartę EKUZ?

 • nie możesz liczyć na pokrycie kosztów transportu do Polski,
 • nie przysługują Ci usługi assistance, w tym np. pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki medycznej lub lekarza,
 • kartę honorują tylko publiczne placówki służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ,
 • obowiązuje Cię system współfinansowania świadczeń medycznych – pokrywasz część kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ,
 • nie przysługuje Ci telefoniczne wsparcie tłumacza języka angielskiego w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń medycznych.

 

Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady