Turystyczne

Klauzula alkoholowa - czym jest i jak działa w ubezpieczeniu turystycznym?

Klauzula alkoholowa zapewnia ochronę w przypadku nieszczęśliwych wypadków czy szkód wyrządzonych osobom trzecim, do których doszło pod wpływem alkoholu. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, czym jest i jak działa klauzula alkoholowa. 

Co to jest klauzula alkoholowa - lotnisko

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest klauzula alkoholowa?
  • Kiedy nie działa klauzula alkoholowa?
  • Co daje klauzula alkoholowa?
  • Czy warto dokupić klauzulę alkoholową?
  • Czy klauzula alkoholowa znajduje się w standardowej polisie turystycznej?

Co to jest klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa w ubezpieczeniu turystycznym to zazwyczaj dodatkowy zakres ubezpieczenia, który wprowadza warunki dotyczące pokrycia szkód związanych ze zdarzeniami, do których dojdzie po użyciu alkoholu. Klauzula alkoholowa może być dodana do umowy ubezpieczenia turystycznego, rozszerzając zakres ochrony na zdarzenia, do których dojdzie pod wpływem alkoholu. W praktyce oznacza to, że taka klauzula pozwoli na skorzystanie z usług Assistance i kosztów leczenia na przykład w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, nawet jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Pamiętaj, że jeśli zdarzenia, do których dojdzie podczas twojej podróży, po użyciu alkoholu są wyłączone z zakresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania czy poniesienia kosztów leczenia i usług Assistance.

 

Czy klauzula alkoholowa znajduje się w standardowej polisie turystycznej?

Nie zawsze. W polisach Warta Travel taka ochrona jest w zakresie podstawowym, ale nie wszyscy ubezpieczyciele mają tak liberalne podejście.

Jeśli klauzula alkoholowa stanowi dodatkowy zakres ubezpieczenia to trzeba o niej pamiętać kupując ubezpieczenie. Wtedy trzeba dodać ten zakres do polisy i opłacić dodatkową składkę.
 

Ubezpieczenie turystyczne

Kiedy nie działa klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa może nie działać z różnych powodów. Przykładowo, w sytuacji prowadzenia przez Ciebie samochodu czy skutera, zdarzenia wynikającego z niestosowania się do zasad bezpieczeństwa lub złamania prawa, a także w przypadku, gdy w stanie nietrzeźwości spowodujesz szkodę w mieniu innej osoby.
 

Co daje klauzula alkoholowa?

Klauzula alkoholowa to rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego, które dzięki niej obejmuje zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu. Posiadając klauzulę alkoholową, możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia związanych na przykład z urazami (zwichnięcie, złamanie, rozcięcie), bez względu na poziom alkoholu we krwi, a także możesz starać się o wypłatę odszkodowania z NNW – z tytułu poniesionego stałego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne jest, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki ubezpieczenia i sprawdzić, czy zdarzenia po alkoholu są wyłączone lub ograniczone. Dla pewności warto skonsultować się z Agentem ubezpieczeniowym, który udzieli konkretnych informacji na temat działania klauzuli alkoholowej w Twojej polisie.
 

Ubezpieczenie podróżne

Czy warto dokupić klauzulę alkoholową?

Dokupienie klauzuli alkoholowej do ubezpieczenia zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i okoliczności. Wpływ na decyzję może mieć wiele czynników, np. forma Twoich wakacji czy „z góry„ wykluczenie spożywania alkoholu.

Klauzula alkoholowa może występować w różnej formie:

  •  jako dodatkowe zapisy na polisie lub w OWU,
  • jako brak wyłączenia dla wykupowanych przez Ciebie ryzyk wymienionych w polisie.

W zależności od podejścia ubezpieczyciela może to być zakres podstawowy ubezpieczenia – wtedy nie jest pobierana dodatkowa składka, albo może to być zakres dodatkowy – wtedy zazwyczaj jest to dodatkowo płatne. 

Na rozszerzenie ochrony o klauzulę alkoholową z pewnością warto się zdecydować, gdy bierzesz pod uwagę spożywanie alkoholu w trakcie wyjazdu. Czasami podczas urlopu ciężko odmówić sobie lokalnego wina czy drinka nad basenem, czy morzem. Niewątpliwie klauzula alkoholowa, może zwiększyć Twój komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas takiego wyjazdu. 

Warto jednak wybierać takie ubezpieczenie, gdzie zdarzenia po alkoholu są włączone do zakresu podstawowego i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki. Takim przykładem jest ubezpieczenie Warta Travel.
 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady