Turystyczne

Jak można dodatkowo rozszerzyć ochronę w polisie turystycznej?

Wybierasz się za granicę i potrzebujesz kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wybrać ubezpieczenie na wyjazd za granicę.

Mapa - polisa turystyczna

Jak działa polisa turystyczna w Warcie w podstawowym zakresie?

Polisa turystyczna zapewnia ochronę podczas podróży za granicę. W zakresie podstawowym obejmuje koszty leczenia i usługi assistance, które będzie trzeba pokryć w sytuacji nagłego zachorowania lub wypadku. Koszty leczenia obejmują m.in.: pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, zakup lekarstw, środków opatrunkowych i środków pomocniczych przepisanych przez lekarza, ale także naprawę, lub zakup okularów lub protez oraz leczenie stomatologiczne.

Równie szeroki jest zakres usług assistance. Należy wymienić niektóre z nich: transport medyczny oraz poszukiwanie i ratownictwo bez limitu – to znaczy do faktycznej wysokości kosztów, doraźna pomoc medyczna, wcześniejszy powrót ubezpieczonego, opieka nad nieletnimi dziećmi i zakwaterowanie na czas rekonwalescencji.
 

Ubezpieczenie podróżne

Jak można rozszerzyć ochronę o zakres dodatkowy?

Polisę  warto rozszerzyć o następujące ryzyka:

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – w tym przypadku ubezpieczamy się w zakresie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej.
   
 • Bagaż podróżny wraz ze sprzętem podróżnym – chronimy bagaż, na przykład na wypadek kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego, a dodatkowo również na wypadek opóźnienia dostarczenia bagażu przez linie lotnicze, gdy opóźnienie przekracza 5 godzin. Polisa obejmie też koszty związane z opóźnieniem lub odwołaniem naszego lotu z powodu trudnych warunków atmosferycznych wynikających ze zdarzeń losowych, strajku pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego lub z powodu usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot. Jeśli opóźnienie wyniesie powyżej 5 godzin to Warta zwraca wydatki niezbędne i udokumentowane, poniesione przez Ciebie, do czasu wylotu, takie jak: koszty posiłków, noclegu oraz przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku (odzieży, przyborów toaletowych), niepokrywane przez zawodowego przewoźnika. Koszty te zwracane są w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu rejsowego, na który posiadałeś ważny bilet. 
   
 • Odpowiedzialność cywilna (OC) – ochrona przed szkodami wyrządzonymi nieumyślnie osobom trzecim. Ochronie podlegają także szkody spowodowane przez Ciebie nieumyślnie w hotelu, kwaterach prywatnych, wynajmowanym domku lub mieszkaniu, na przykład: stłuczenie telewizora, stłuczenie szyby, urwanie karnisza czy stłuczenie lampy.
   
 • Kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce – jeśli za granica ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi i posiadasz to rozszerzenie, a stan Twojego zdrowia wymaga kontynuacji leczenia w Polsce, możesz otrzymać zwrot takich kosztów do sumy 5 000 zł. W ramach świadczenia, możesz otrzymać zwrot wydatków przeznaczonych na badania, zabiegi i operacje, wizyty lekarskie, zakup pomocniczych środków ortopedycznych takich jak: stabilizatory, kule i laski do chodzenia, temblaki, szyny, gorsety, kołnierze, pasy stabilizujące ,a także koszty rehabilitacji.
   
 • Zniesienie udziału własnego w wynajętym pojeździe – to oferta dla osób, które podczas zagranicznej podróży wynajmują samochód osobowy lub kamper.  W umowach najmu takich pojazdów jest zapis o tak zwanym „udziale własnym”, czyli kosztach, jakie wynajmujący musi pokryć w związku uszkodzeniem pojazdu w wyniku z kolizji lub wypadku. Zniesienie udziału własnego chroni nas przed poniesieniem wspomnianych kosztów do limitu 5 000 zł.
   
 • Pakiet bezpieczny dom (ubezpieczenie mienia pozostawionego w kraju na czas podróży zagranicznej) – jeśli wybieramy się w podróż zagraniczną, to możemy zabezpieczyć nasze mienie, które pozostaje w naszym domu lub mieszkaniu, nasza nieobecność to zwiększone ryzyko włamania i kradzieży, przed konsekwencjami włamania z kradzieżą chroni właśnie ten pakiet.

Ubezpieczenie podróżne

Jak można rozszerzyć ochronę o dodatkowy zakres?

Polisę turystyczną Warta Travel można także rozszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki o dodatkowe zakresy ubezpieczenia:

 • Uprawianie sportów zimowych – to rozszerzenie jest niezbędne dla osób, które wybierają się za granicę, aby korzystać z takiej właśnie formy wypoczynku, sporty zimowe to narciarstwo zjazdowe, biegowe i snowboarding na oznaczonych trasach.
   
 • Uprawianie sportów ekstremalnych – to propozycja dla osób, które podczas pobytu za granicą będą uprawiać  następujące sporty: górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska powyżej 3 500 m n.p.m., w tym: wspinaczka przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, trekking powyżej 3 500 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie); wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne; lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo; motorowe: rajdy samochodowe, motocross. Wymienione sporty stanowią katalog zamknięty co oznacza, że rozszerzenie dotyczy wyłącznie sportów wskazanych w tej definicji.
   
 • Wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku – polisa podróżna w Warcie może być zawarta, także dla osób, które wybierają się za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Za pracę w branżach o zwiększonym ryzyku w ramach ubezpieczenia, uważamy wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów. Tylko te rodzaje prac wymagają rozszerzenia ochrony. Co ważne, wszystkie inne prace są objęte ochroną w zakresie podstawowym ubezpieczenia, bez względu na formę zatrudnienia, wymiar pracy. Należą do nich m.in. praca w ogrodnictwie, przetwórstwie, przy opiece nad dziećmi lub osobami starszymi.

 

 • Działania wojenne – to objęcie terytorium kraju lub jego części działaniami zbrojnymi wynikającymi z konfliktu zbrojnego danego kraju z innymi państwami lub wojny domowej. Jeśli wybierasz się do kraju narażonego na takie zdarzenia, wykupienie tego rozszerzenia jest niezbędne, abyś miał ochronę w wyżej opisanej sytuacji . Rozszerzenie będzie dotyczyć wszystkich ryzyk wskazanych na polisie, z tym, że w odniesieniu do usług assistance.
   

Warta zastrzega sobie również, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń assistance, jeśli są one spowodowane wskutek: zdarzeń losowych, awarii lub braku urządzeń telekomunikacyjnych oraz siły wyższej, np. strajków, niepokojów społecznych, zamieszek, aktów terrorystycznych, sabotażu, działań wojennych, stanu wyjątkowego, skutkami promieniowania radioaktywnego, a także ograniczeniami wynikającymi z decyzji władz lokalnych.

Oznacza to, że może się tak zdarzyć, iż z powodu ograniczeń wynikających z działań wojennych nie będziemy mieli możliwości organizacji usług assitance, co jednak nie wyklucza naszej odpowiedzialności oraz zwrotu kosztów świadczeń które zostaną poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady