Turystyczne

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – jak może pomóc podczas bankructwa biura podróży?

Planując wymarzoną podróż, nikt nie chce myśleć o nieprzewidzianych problemach, takich jak bankructwo biura podróży. Niestety takie ryzyko istnieje. Jaką role ma TFG w ubezpieczeniach turystycznych?  Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Kobiety w górach

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – czym jest?

TFG czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to specjalne wsparcie dla uczestników imprez turystycznych. Utworzony został w 2016 roku i działa przy UFG, czyli Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. To właśnie UFG zapewnia jego obsługę i pełne zarządzanie.

Celem działalności TFG jest ochrona interesów klientów biur podróży.  Aby chronić klientów, organizatorzy turystyki mają obowiązek  zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności. Zatem głównym celem TFG jest zagwarantowanie zwrotu środków finansowych, które podróżujący wpłacili za usługi turystyczne, takie jak wycieczki, pobyty hotelowe czy bilety lotnicze, w przypadku, gdy biuro podróży nie może ich zrealizować z powodu kłopotów finansowych.
 

Jakie są zabezpieczenia interesów klientów biur podróży?

Istnieją dwa filary takiego zabezpieczenia. Pierwszy filar zabezpieczeń mogą stanowić gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub rachunku powierniczego. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych, zobowiązane są posiadać zabezpieczenie, które  jest honorowane jest przez urzędy marszałkowskie i w razie niewypłacalności, zapewnia wypłatę kosztów powrotu klientów do kraju czy zwrotu za odwołane lub przerwane  imprezy turystyczne.

Drugi filar to właśnie TFG. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG),  to wsparcie dla uczestników imprez turystycznych . TFG jest II filarem systemu zabezpieczeń finansowych, a w związku z tym zadziała w razie wyczerpania się innych możliwości . Organizatorzy turystyki mają obowiązek odprowadzania na rzecz TFG składek, a także składania comiesięcznej deklaracji wykazującej liczbę zawartych umów.

Obowiązki wynikające z wprowadzenia TFG, jako II filaru zabezpieczeń dotyczą tylko tych przedsiębiorców, którzy są objęci obowiązkiem posiadania I filaru.

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) jest naliczana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

 

Ubezpieczenie podróżne

Komu pomoże Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Wycieczki kupowane w biurach podróży cieszą się ogromną popularnością, ponieważ zakup zorganizowanej wycieczki jest bardzo wygodny. Piękne zdjęcia w katalogach lub na stronach internetowych pozwalają zwizualizować sobie miejsce, do którego chcemy się udać, a dodatkowo pozwalają wybrać hotel, rodzaj transportu czy wyżywienia, a także inne atrakcje takie jak np. wycieczki wraz z  opieką lokalnego  przewodnika.  A wszystko to w atrakcyjnej cenie. Ponieważ wyjazd za granicę może mieć różny charakter, i może się składać ze wszystkich wymienionych powyżej elementów lub tylko z wybranych,  w TFG nazywa się go imprezą turystyczną.

Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte jednolitym programem i objęte wspólną ceną, wówczas jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.  Może się jednak zdarzyć, że biuro podróży wpadnie w problemy finansowe, a wtedy impreza turystyczna może nie dojść do skutku.  

Co w sytuacji, kiedy turyści wpłacili już jakąś część pieniędzy (lub całość) albo mają problemy na miejscu , np. z zakwaterowaniem w hotelu czy powrotem do Polski? W takich sytuacjach może właśnie pomóc Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ponieważ stanowi dodatkowe zabezpieczenie, kiedy biuro podróży jest niewypłacalne i/lub ogłosiło bankructwo.

Ze wsparcia w UFG mogą skorzystać osoby które:

  • nie mogą wrócić z imprezy turystycznej, choć transport zapewniał organizator,
  • impreza turystyczna nie została zrealizowana, a pieniądze zostały wpłacone przed wyjazdem,
  • na miejscu imprezy turystycznej dowiedziały się, że do niej nie dojdzie i konieczny jest nie tylko powrót do Polski, ale także dodatkowe zakwaterowanie,
  • wzięły udział w imprezie turystycznej, ale nie zostały spełnione wszystkie gwarantowane usługi,
  • mają problem z przerwaniem imprezy turystycznej w trakcie jej trwania.

 TFG nie chroni w żaden sposób osób, które samodzielnie organizują swój wyjazd — mowa tu także o przypadkach, gdy rezerwacja w biurze podróży dotyczy np. tylko hotelu, ale nie obejmuje biletów lotniczych.

Pamiętaj, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny działa tylko w przypadku wyjazdów zorganizowanych przez biuro podróży, które jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Rejestr jest jawny i dostępny dla każdej osoby. Umożliwia zweryfikowania czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz obowiązujące zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności.

 

Na jaką formę pomocy możesz liczyć? 

TFG zapewnia poszkodowanym wsparcie finansowe, które może być przekazane na powrót do kraju, kiedy organizator o to nie zadbał. Zwraca też wpłaty na opłaconą usługę, która nie została zrealizowana. Może to być całkowity koszt lub tylko częściowy.

 

Ubezpieczenie podróżne

Jak zweryfikować zabezpieczenie finansowe biura podróży?

Przed zakupem wycieczki, przede wszystkim sprawdź legalność danego biura podróży, a także to, czy cena wyjazdu uwzględnia składki UFG, takie jak Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) i Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). TFP to kolejny filar zabezpieczeń, który powstał dla zapewnienia stabilności rynku turystycznego na mocy tzw. ustawy covidowej. Stanowi on wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Fundusze te są zabezpieczeniem dla podróżnych nie tylko na wypadek niewypłacalności organizatora wyjazdu, ale również odwołania wycieczki na skutek nadzwyczajnych okoliczności, np. wojny czy trzęsienia ziemi. Możesz zweryfikować biuro podróży bezpośrednio na stronie internetowej TFG – www.ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/wyszukiwanie lub w Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki, wpisując do wyszukiwarki organizatora turystycznego. Tam dowiesz się między innymi, jaka jest wysokość zabezpieczenia finansowego biura podróży (w złotych i euro), kto jest ubezpieczycielem zabezpieczenia finansowego biura podróży, a także tego, czy biuro podróży nie zawiesiło wykonywania działalności.

 

Pamiętaj, że jeżeli nie możesz znaleźć biura podróży w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, to powinieneś zrezygnować z jego usług, ponieważ budzi to wątpliwości odnośnie  jego działalności. Jeśli biuro podróży, nie posiada wskazanych powyżej zabezpieczeń, w sytuacji jego upadłości nie odzyskasz pieniędzy zapłaconych za zakupione w nim imprezy turystyczne.
 

Ubezpieczenie turystyczne z biura podróży
 

Jeśli biuro podróży widnieje w Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce i TFG, to kolejnym krokiem powinno być zapoznanie się z ubezpieczeniem turystycznym, które touroperator oferuje.

Do obowiązków touroperatora należy zapewnienie klientom ubezpieczenia turystycznego na czas organizowanej wycieczki. Pod tym względem przepisy prawa gwarantują biurom podróży dużą swobodę. Dlatego najczęściej przy zakupie wycieczki otrzymamy jedynie podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego, który w razie niespodziewanego zdarzenia za granicą nie zapewni właściwej ochrony.

Alternatywnym rozwiązaniem jest uzupełnienie podstawowego ubezpieczenia z biura podróży o dodatkową polisę kupioną we własnym zakresie. Wówczas sami wybieramy towarzystwo ubezpieczeniowe i ustalamy zakres oraz sumy ubezpieczenia. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi kilka złotych za dzień, ale w zamian zyskujemy najlepsze ubezpieczenie turystyczne, bo skrojone na miarę naszych faktycznych potrzeb.
 

 

Ubezpieczenie turystyczne 

Jak zweryfikować status Ubezpieczenia w UFG?

Poniżej kilka wskazówek w jaki sposób możesz sprawdzić biuro podróży z którym wybierasz się za granicę.

 

  • Numer polisy –  każda polisa ubezpieczeniowa ma swój unikalny numer. Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego z biura podróży, upewnij się, że otrzymujesz dokładny numer polisy. Możesz poprosić o ten numer pracowników biura podróży.
  • Sprawdź w rejestrze UFG –  UFG utrzymuje rejestr ubezpieczycieli, w którym można sprawdzić, czy dany ubezpieczyciel posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Na stronie internetowej UFG bez problemu znajdziesz narzędzie pozwalające na szybką weryfikację statusu ubezpieczyciela.
  • Potwierdzenie ubezpieczenia –  po otrzymaniu numeru polisy i potwierdzeniu statusu ubezpieczyciela w rejestrze UFG, możesz skontaktować się z UFG telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, aby potwierdzić, czy konkretna polisa jest objęta ochroną UFG.
     

Biuro podróży ogłasza upadłość – co robić?

W sytuacji jeśli dojdzie do bankructwa organizatora turystyki, procedurę zwrotu środków należy rozpocząć od złożenia wniosku o zwrot środków wpłaconych na poczet wycieczki do tego Ubezpieczyciela, który wydał gwarancję ubezpieczeniową – stanowiącą pierwszy filar zabezpieczenia danego organizatora. Ubezpieczyciel po weryfikacji i pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przekazuje stosowne informacje do marszałka województwa na terytorium którego znajduje się upadłe biuro podróży, który wydaje decyzję o zwrocie turyście środków. Ubezpieczyciel musi go dokonać w określonym terminie – w ciągu 30 dni od wydania przez marszałka decyzji o zwrocie. Jeśli okaże się, że ubezpieczenie (gwarancja ubezpieczeniowa) nie wystarczy na pokrycie roszczeń wszystkich klientów biura, uruchamiane są środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Kiedy w związku z upadłością biura podróży turysta nie może kontynuować wycieczki, na którą się udał i konieczne jest zapewnienie mu powrotu do domu, w pierwszej kolejności powinien o zaistniałej sytuacji poinformować marszałka województwa, na terenie którego ma siedzibę biuro podróży. Zadaniem marszałka jest bezpieczne ściągnięcie turystów z zagranicy. Kolejnym krokiem jest uruchomienie wskazanej powyżej procedury zwrotu środków finansowych.

 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady