Samochód

Jak kontaktować się z infolinią?

Chcesz zapytać o swoją polisę lub zgłosić roszczenie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie informacje uzyskasz na infolinii i co możesz z jej pomocą załatwić.

Kobieta z laptopem

Jak działa infolinia towarzystwa ubezpieczeniowego?

Kontakt z infolinią towarzystwa ubezpieczeniowego to bardzo popularny sposób na szybkie uzyskanie informacji o polisie, jak również o złożonych roszczeniach. Po wybraniu numeru na infolinię naszego towarzystwa ubezpieczonego usłyszymy powitanie i tym samym potwierdzenie, że trafiliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Następnie usłyszymy komunikat o dostępnych rodzajach informacji, jakie możemy uzyskać. Z reguły jest to zorganizowane w ten sposób, że aby połączyć się z konsultantem, który udzieli nam potrzebnych informacji, powinniśmy wybrać na klawiaturze telefonu określony numer. Nie jest to możliwe, aby każdy konsultant na infolinii mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie mamy w zakresie naszego ubezpieczenia. Jest to zbyt rozległa wiedza, dlatego poszczególni konsultanci specjalizują się w określonych zakresach wiedzy. W tym przypadku jest to korzystne dla nas, ponieważ mamy szanse trafić do eksperta w swojej dziedzinie. Oczywiście, jeśli dzwonimy z kilkoma pytaniami lub bardziej z kilkoma zagadnieniami, zupełnie ze sobą nie związanymi, to będziemy zapewne w trakcie naszego kontaktu przełączeni do kolejnego konsultanta.

 

Na czym polega weryfikacja rozmówcy?

Bardzo ważnym elementem podczas rozmowy telefonicznej jest weryfikacja naszej tożsamości przez konsultanta. Dzwonimy najczęściej w określonej sprawie związanej w naszą polisą lub szkodą zgłoszoną z polisy sprawcy. Nie sposób udzielić dokładnej i prawidłowej informacji o polisie lub złożonym do niej roszczeniu bez upewnieniu się, że kontakt nastąpił ze strony właściwej osoby. Nie trzeba przypominać, że wszelkie informacje związane z polisami, ich zakresem ubezpieczenia, osobami na nich występujących są chronione tajemnicą ubezpieczeniową. Szczególną ochroną są objęte informacje związane z polisami na życie, ponieważ dotyczą stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, przebytych lub leczonych schorzeń oraz osób wyznaczonych jako uposażeni w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Tylko po przeprowadzonej weryfikacji naszej tożsamości podczas rozmowy z infolinią uzyskamy pełne informacje będące w zakresie kompetencji konsultanta. Do weryfikacji najczęściej stosowane są takie informacje jak imię i nazwisko wraz z numerem PESEL. Znacznie rzadziej do weryfikacji będzie pomocny nasz adres korespondencyjny lub seria i numer dowodu osobistego.

                                                                                                            

Jakie informacje o polisie uzyskamy na infolinii?

Podczas kontaktu z infolinią możemy uzyskać wszelkie informacje o swojej polisie. Najczęściej pojawiają się pytania o zakres ochrony naszego ubezpieczenia. Nawet gdy polisę zawieraliśmy niedawno, to czasem potrzebujemy potwierdzenia jej zakresu. Dotyczy to polis majątkowych, komunikacyjnych, jak i polis na życie. Przy polisach na dom lub mieszkanie dość często pojawiają się pytania związane z pakietem assistance na tego rodzaju polisie oraz pytania związane z doprecyzowaniem jakie przedmioty podlegają ochronie, lub w jakim zakresie podlegają ochronie. Do polis komunikacyjnych dość często pytamy o kontynuacje polisy, zwłaszcza pod koniec okresu, na jaki została zawarta. Trzeba przypomnieć, że polisa OC na pojazd jest obowiązkowym ubezpieczeniem, stąd warto zainteresować się jej ciągłością. Z kolei w zakresie polis na życie najczęściej pytamy o szczegóły związane z poszczególnymi ryzykami ubezpieczeniowymi.

Polisy na życie są polisami dobrowolnymi, więc przy ich zawieraniu samodzielnie ustalamy warunki, jak i wysokość składki. Jeśli przebywaliśmy w szpitalu lub ulegliśmy wypadkowi, wtedy możemy złożyć roszczenie z naszej polisy na życie, gdy mamy taką ochronę na naszej polisie. Dość często pytania o polisę na infolinii dotyczą płatności. Temat jest związany w zasadzie z każdym rodzajem ubezpieczenia. Zdecydowana większość polis jest opłacana składkami podzielony mina raty lub składka na tych polisach jest miesięczna albo kwartalna. Pytania o płatności dotyczą wysokości składki, terminu jej uiszczenia oraz numeru rachunku do jej wpłaty.

 

Jak zgłosić roszczenie podczas rozmowy telefonicznej?

Kontakt telefoniczny z infolinią to doskonała okazja do zgłoszenia roszczenia. Podczas rozmowy z infolinią można zgłosić w zasadzie każdy rodzaj szkody związanej z posiadanym mieniem. Podobnie jest z wnioskami świadczeniowymi do polis na życie. Jedynie wykup środków z polis inwestycyjnych na życie wymaga formy papierowej, czyli wypełnionego i podpisanego przez nas wniosku, a co za tym idzie wysłania wniosku o wykup pocztą tradycyjną lub w postaci skanu na adres mailowy. Jeśli chcemy zgłosić roszczenie podczas rozmowy z infolinią, powinniśmy nieco się do tego przygotować. Przede wszystkim należy zgromadzić potrzebne do zgłoszenia podstawowe informacje. Bardzo przydają się tu przy szkodach komunikacyjnych dostępne dla nas dokumenty związane ze szkodą, takie jak notatka policyjna po kolizji, oświadczenie sprawcy, ale także dowód rejestracyjny naszego pojazdu i nasz dowód osobisty.

Dla szkód związanych z domem lub mieszkaniem powinniśmy ustalić jak tylko jest  to jest możliwe, jak najwięcej szczegółów związanych z uszkodzonym mieniem. Możemy to później przedstawić to opisu szkody, co sprawi, że decyzja związana wypłatą odszkodowania może być wydana wcześniej, ponieważ łatwiej będzie ustalić i wyliczyć zakres szkody. Przy roszczeniach z polis na życie decydujące znaczenie ma dokumentacja medyczna związana z tym, co nas spotkało.

Niezbędne do rozpatrzenia wniosku świadczeniowego są dokumenty wydawane przez szpital po pobycie w nim, bez względu na czas hospitalizacji. Podobnie jest jeżeli w wyniku wypadku, chcemy zgłosić trwały uszczerbek na zdrowiu i nie przebywaliśmy dłuższy okres czasu na oddziale szpitalnym tylko pomoc została udzielona nam na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w ambulatorium.  Już na etapie zgłoszenia roszczenia możemy przyspieszyć ewentualną wypłatę pieniędzy, podając numer rachunku do wypłaty. Środki po wypłacie na rachunek otrzymamy w zasadzie najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego. Na dotarcie do nas przekazu pocztowego będziemy czekać co najmniej kilka dni.
 

 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady