Turystyczne

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży - dlaczego warto?

Planujesz wyjazd na wakacje lub podróż dookoła świata? Jesteś miłośnikiem ofert first minute czy last minute, a może zawsze sam organizujesz wyjazd? Czasem nawet najlepiej zaplanowany wyjazd musisz odwołać lub przerwać z przyczyn losowych. Dlatego przed każdą podróżą warto się dobrze przygotować i zadbać o to, by nie ponieść nieplanowanych strat.

Rodzina na lotnisku

Czym jest ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Co jeśli przed wyjazdem okaże się, że musisz z niego zrezygnować lub podczas podróży będziesz musiał ją przerwać? W takiej sytuacji ubezpieczenie kosztów rezygnacji podróży pozwoli Ci otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z wyjazdem, które będziesz mógł przeznaczyć np. na kolejną, tym razem udaną podróż.

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży (rezygnacji z podróży) to ubezpieczenie, które zabezpiecza Cię na wypadek odwołania wyjazdu przed jego rozpoczęciem, albo jego przerwania. Przyczyny, dla których możesz to zrobić są dokładnie sprecyzowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Ochroną są objęte zarówno rezygnacja z podróży przed jej rozpoczęciem, jak też przerwanie podróży wynikające z hospitalizacji Ubezpieczonego lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu do domu z powodów, które są wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), do których należą m.in. nagłe zachorowanie, śmierć , szkoda w mieniu czy wezwanie do sądu.

Ubezpieczeniem można objąć udokumentowane wydatki poniesione przez Ubezpieczonego przed wyjazdem.  Jeśli na przykład planujesz wyjazd zagraniczny z biurem podróży do Hiszpanii i zarezerwowałeś wycieczkę kilka miesięcy wcześniej, wpłaciłeś zaliczkę lub pełną kwotę i obawiasz się, czy wyjazd dojdzie do skutku, możesz ubezpieczyć te wydatki i odzyskać pieniądze, jeśli nie będziesz mógł skorzystać z zakupionych świadczeń, a przyczyna odwołania mieści się w katalogu przyczyn wskazanych w OWU.

 

Jakie świadczenia można objąć ochroną decydując się na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki?

Ochroną można objąć nie tylko zorganizowane wycieczki, ale także szeroki wachlarz innych wydatków, takich jak:

 •  bilet  lotniczy, promowy, autokarowy, kolejowy;
 • umowę rezerwacji noclegu;
 • umowę uczestnictwa w rejsie, czarteru / wynajmu jachtu, umowę wynajmu samochodu osobowego (o masie całkowitej do 3,5 ton, przewożącego do 9 osób wraz z kierowcą), kampera lub przyczepy kempingowej;
 • umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, kursie, warsztatach;
 • bilet na wydarzenie o charakterze sportowym, artystycznym, rozrywkowym lub rekreacyjnym.

 

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży

Kto i kiedy może wykupić ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży może zakupić zarówno osoba fizyczna (w tym cudzoziemiec nieposiadający numeru PESEL, ale zamieszkujący na terytorium RP), jak też firma, czyli np.: osoba prowadząca działalność gospodarczą jeśli ma swoją siedzibę w Polsce.

Tego rodzaju polisy nie są jednak przeznaczone dla przedsiębiorców – organizatorów imprez turystycznych, którzy chcieliby zawrzeć ubezpieczenie na swoją rzecz i ubezpieczyć swoich klientów.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w bardzo elastycznych terminach, uzależnionych od dnia zakupu świadczeń związanych z podróżą, zarówno krajową, jak i zagraniczną.

 

 

Czas do wyjazdu

Czas na decyzję o zakupie ubezpieczenia względem zawarcia umowy podróży

 

ponad 60 dni

dowolny

 

od 60 do 31 dni

10 dni

 

Pod 30 do 8 dni

1 dzień

 

od 7 do 1 dnia

nie zwlekaj, zakup ubezpieczenie od razu

 

dzień wyjazdu

za późno na zakup ubezpieczenia


Współuczestnik podróży – czyli kto?

Współuczestnik podróży to osoba, wspólnie z którą wyjeżdżasz w podróż. Podobnie jak Ty może nie móc z niej skorzystać lub będzie musiał ją przerwać. Jeśli ten fakt ma wpływ na możliwość realizacji podróży przez Ciebie, możesz z niej zrezygnować lub ją przerwać z powodu nagłych zdarzeń, które dotkną Współuczestnika Twojej podróży na przykład: jego nagłego zachorowania czy wypadku albo utraty przez niego dokumentów niezbędnych do wyjazdu.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje takich osób:

 • osoby, które występują razem z Tobą na tej samej umowie podróży np.: wspólnie kupiliście wycieczkę do Grecji  i Wasze dane figurują na jednej umowie,
 • osoby, które są ubezpieczone wspólnie z Tobą w ramach polisy Koszty Odwołania Podróży, ale nie występują jednocześnie na tej samej umowie podróży na przykład: jeśli ze znajomymi wynajmiecie dom w Hiszpanii, ale umowa najmu będzie tylko na jednego z uczestników wyjazdu, to za Współuczestników podróży uznamy wszystkie te osoby, które będę wraz z Tobą ubezpieczone na tej samej polisie.

 

Jak postępować jeśli muszę zrezygnować z wyjazdu lub go przerwać?

W takiej sytuacji należy niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym organizatora podróży oraz złożyć do niego roszczenie o zwrot zapłaconych pieniędzy za świadczeń, z których nie skorzystasz – najpóźniej w terminie 3 dni od daty wystąpienia przyczyny (w razie przeszkód – niezwłocznie po ich ustaniu).

Następnie należy powiadomić Centrum Obsługi Klienta Warty (zawiadomienie / złożenie roszczenia) w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia przyczyny (w razie przeszkód – niezwłocznie po ich ustaniu).

 

Jakie dokumenty muszę dołączyć aby uzyskać zwrot pieniędzy w przypadku odwołania mojej podróży?

W przypadku każdego zgłoszenia niezbędne są następujące dokumenty:

 • umowa podróży wraz z dowodami poniesionych kosztów,
 • złożone roszczenie do organizatora podróży o zwrot należnych środków z tytułu odwołania  podróży lub przerwania podróży,
 • dokumenty od organizatora podróży zaświadczające o wysokości potrąceń lub kwoty zwrotu na rzecz Ubezpieczonego.

 

W zależności od przyczyny, niezbędne będą również poniżej wymienione dokumenty:

 • dokumentacja medyczna zawierająca diagnozę potwierdzającą nagłe zachorowanie, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej lub nieszczęśliwy wypadek oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wyjazdu lub E-zwolnienie, chyba, że wpis o jego wystawieniu  został zawarty w dokumentacji medycznej (historii choroby),
 • dokumentacja dotycząca wyznaczenia daty porodu, lub potwierdzająca przedwczesny poród, do którego doszło przed końcem 32 tygodnia ciąży,
 • odpis aktu zgonu w przypadku śmierci,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym w przypadku śmierci osób bliskich,
 • dokumentacja potwierdzająca śmierć psa przewodnika,
 • zaświadczenie z policji lub odpowiednich służb stwierdzające wystąpienie szkód w mieniu,
 • w wyniku zdarzeń losowych lub będących następstwem kradzieży z włamaniem lub uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży pojazdu,
 • zaświadczenie z policji w przypadku kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży,
 • wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę,
 • zaświadczenie od pracodawcy informujące o rozpoczęciu pracy oraz zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających pobyt,
 • w miejscu zakwaterowania,
 • wezwanie do sądu lub organu administracji publicznej albo wojskowej,
 • wezwanie do sądu na rozprawę w sprawie rozwodu lub separacji.

 

Jeśli ubezpieczyłeś swoją podróż od rezygnacji, pamiętaj o tym, aby zadbać również o siebie i Współuczestników wyjazdu podczas tej podróży. Pomoże Ci w tym ubezpieczenie turystyczne Warta Travel – jeśli planujesz podróż zagraniczną lub ubezpieczenie podróżne Warta Twoje NNW - pakiet dla Turysty (RP) dedykowane dla podróży krajowych.
 

Jak oceniasz artykuł?

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady