Turystyczne

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży – jak zgłosić szkodę?

Wybierasz się w podróż zagraniczną lub krajową? Kupiłeś bilet na ważny mecz lub koncert, na który długo czekałeś? Zastanawiasz się, czy coś nie pokrzyżuje twoich planów? Chcesz uniknąć poniesienia kosztów rezygnacji z wyjazdu lub nieoczekiwanego jego przerwania? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak możesz się ubezpieczyć i jak zgłosić szkodę związaną z Kosztami Odwołania Podróży.

Lotnisko

Przed czym chroni ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży?

Ubezpieczenie Kosztów Odwołania Podróży to oferta dla osób, które chcą zabezpieczyć się przed poniesieniem kosztów po tym, jak zmuszone są odwołać lub przerwać swoją podróż. Koszty, o których mowa to wydatki poniesione przez ubezpieczonego, utracone w wyniku odwołania lub przerwania podróży i niezwrócone przez organizatora podróży. Ubezpieczenie można zawrzeć do wielu rodzajów umów podróży. Ubezpieczyciel określa jako umowę podróży: umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej, umowę uczestnictwa w rejsie, umowę rezerwacji noclegu, umowę wynajmu jachtu, umowę wynajmu samochodu osobowego, w tym kampera lub przyczepy kempingowej, umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu lub podobnym wydarzeniu. Ubezpieczeniem można także objąć jedynie zakupiony bilet na wydarzenie sportowe, artystyczne, rekreacyjne lub rozrywkowe oraz bilet na podróż lotniczą, rejs promem, podróż autokarem lub koleją.
 

Czy należy poinformować organizatora o rezygnacji lub przerwaniu podróży?

Jeżeli osoba ubezpieczona musi przerwać wyjazd, w którym uczestniczy lub zupełnie z niego zrezygnować, ma obowiązek pisemnie poinformować o tym  organizatora swojej podróży. Ogólne warunki  ubezpieczenia Kosztów Odwołania Podróży  wskazują, że ubezpieczony ma na poinformowanie organizatora trzy dni od daty,  wystąpienia przyczyn, dla których musiał odwołać swoja podróż lub ją przerwać. Jeśli natomiast wystąpią przeszkody, które uniemożliwią poinformowanie organizatora we wskazanym terminie,  wówczas należy uczynić to niezwłocznie po ich ustaniu.

 

Jak zgłosić szkodę do Warty?

Poza zgłoszeniem rezygnacji lub przerwania podróży do jej organizatora, należy także zgłosić szkodę do Warty. Osoba ubezpieczona ma na to siedem dni, , jednak powinna zgłosić ją niezwłocznie po uzyskaniu informacji o niej lub zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeśli natomiast wystąpią przeszkody, które uniemożliwią poinformowanie Warty we wskazanym terminie,  wówczas należy uczynić to niezwłocznie po ich ustaniu.

Podczas zgłoszenia szkody osoba ubezpieczona potrzebuje, poza swoimi danymi osobowymi i danymi kontaktowymi, także numeru polisy oraz numeru rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania. Do zgłoszonej szkody, należy przygotować niezbędne do jej rozpatrzenia dokumenty. Do podstawowych dokumentów w tym przypadku należą: umowa podróży wraz z rachunkami potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów, złożone do organizatora podróży powiadomienie o przerwaniu podróży lub rezygnacji z niej wraz z jego odpowiedzią wskazującą wysokość potrąceń lub kwoty zwrotu na rzecz ubezpieczonego, oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie, które spowodowało przerwanie podróży lub rezygnacje z niej przez ubezpieczonego. Jeśli chodzi o te ostatnie wymienione dokumenty, to mogą się one dość znacznie różnić, ponieważ przyczyn uruchomienia zawartego ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami jest wiele. Można tu wymienić m.in. dokumentację medyczną potwierdzającą m.in nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek oraz E-zwolnienie, zaświadczenie z policji o wystąpieniu szkód w mieniu, wezwanie do sądu, odpis aktu zgonu.

 

Jakie kanały służą do zgłoszenia szkody?

Szkodę z ubezpieczenia Kosztów Odwołania Podróży można zgłosić na kilka sposobów. Najwygodniejszym i najczęściej  wybieranym sposobem jest zgłoszenie przez formularz na stronie internetowej Warty. Formularz ten pozwala na przesłanie kopii dokumentów w wersji elektronicznej, potrzebnych do rozpatrzenia szkody przez ubezpieczyciela.  Innym sposobem jest zgłoszenie szkody przez telefon, do Centrum Obsługi Klienta Warty.  Szkodę można także zgłosić listownie, wysyłając informację o niej na wydrukowanym ze strony ubezpieczyciela i wypełnionym, dedykowanego do tego formularzu. Do wspomnianego formularza należy dołączyć kopie potrzebnych do rozpatrzenia szkody dokumentów. Osoby ubezpieczone mają także możliwość zgłoszenia szkody poprzez serwis „Moja Warta”. Korzystając z serwisu klient może nie tylko zgłosić szkodę, ale znajdzie tam również wszystkie zwarte przez siebie w Warcie polisy w tym polisę w zakresie Kosztów Odwołania Podróży. Serwis zawiera dane polis majątkowych, takich jak polisy na samochód, na dom, turystyczne czy na życie.
 

Jak oceniasz artykuł?
Kup online polisę turystyczną
Dokąd się wybierasz?
Zaznacz kierunek podróży
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady