Życie

Czym są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Zastanawiasz się nad połączeniem polisy na życie i inwestowania? Chcesz bezpiecznie lokować pieniądze? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działają polisy inwestycyjne.

fundusze kapitałowe

Jak działają polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym?

Na niektórych polisach na życie, zarówno indywidualnych, jak i grupowych, poza ochroną życia i zdrowia mamy także możliwość inwestowania środków. Polisa taka składa się niejako z dwóch części. Pierwszą częścią polisy jest pakiet ryzyk ochronnych, natomiast druga część to ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Na rynku są dostępne różnorodne produkty łączące ochronę z inwestycją. Zakres ochrony życia i zdrowia może być bardzo rozbudowany, ale może też składać się tylko z ubezpieczenia na życie i kilku innych ryzyk. Pozwala to, na świadome dokonanie wyboru. Możemy traktować taką polisę jako przede wszystkim inwestycje, uzupełnioną o ochronę lub możemy na takiej polisie mieć i ochronę i inwestycje. Trzeba jasno podkreślić, że inwestowanie nawet w tak bezpieczne aktywa, jak ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne. Możemy poprzez nietrafioną inwestycję stracić co najmniej część zgromadzonych środków. Inwestowanie z pomocą polis na życie nie służy do wielokrotnego pomnażania pieniędzy w bardzo krótkim czasie. Należy dodać, że na legalnym rynku finansowym nie występują takie narzędzia inwestycyjne. Polisy na życie z funduszem to doskonałe narzędzie do gromadzenia środków w dłuższym okresie czasu. Wpłacone kwoty mogą pracować na naszą korzyść nawet latami, co powoduje, że realnie zarabiamy na takich polisach.

 

Jak wybrać fundusze do inwestowania?

Aby polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zarabiała, musimy już przy jej zawieraniu zwrócić uwagę na wybierane do gromadzenia środków fundusze. Na ogół polisy dostępne na rynku dają możliwość wyboru więcej niż jednego funduszu do inwestowania. Możemy w ten sposób zmniejszyć ryzyko, że przy nagłym zmniejszeniu notowań określonego funduszu nie stracimy dużo. Fundusze występujące na polisach na życie są klasyfikowane jako posiadające poziom ryzyka od niskiego do średnio wysokiego. Poziom ten wynika z tego, w co inwestowane są zgromadzone przez nas środki. Najmniejszym ryzykiem charakteryzują się fundusze oparte na papierach dłużnych, znacznie większe ryzyko osiadają fundusze oparte na akcjach. Specjalistami, którzy potrafią najlepiej doradzić jak w ten sposób inwestować, są doradcy inwestycyjni. Sporo możemy się też dowiedzieć od agenta sprzedającego polisy inwestycyjne. Najbardziej racjonalny model inwestycji na polisie inwestycyjnej zakłada, że wybieramy kilka funduszy, na których gromadzimy środki. Powinniśmy do naszego portfela funduszy wybrać różnorodne fundusze, to znaczy takie obarczone małym ryzykiem, ale też związane ze średnim ryzykiem.

 

Ubezpieczenie na życie 

Jak zarządzać zgromadzonymi funduszami?

Kluczowym elementem inwestowania w opisywanym przypadku jest śledzenie notowań funduszy, które mamy w portfelu. Możemy to wygodnie robić w Internecie. Jeżeli jeden z funduszy, który posiadamy w portfelu, traci na wartości, wtedy możemy sprzedać zgromadzone na nim środki lub zatrzymać nasze zakupy kolejnych jego udziałów. Środki, które nie inwestujemy już we wspomniany fundusz, możemy skierować na zakup udziałów w innym funduszu, który już posiadamy w portfelu lub wybrać nowy fundusz do inwestowania. Zdecydowana większość funduszy jest wyceniana dwa razy w miesiącu. Oznacza to, że właśnie dwa razy w miesiącu podawana jest cena jednostek uczestnictwa tych funduszy.

Gdy wpłacamy kolejną składkę na polisę inwestycyjną, jej część przeznaczana jest na ochronę np. z tytułu naszego zgonu, a pozostała część pozostaje do inwestowania. Raczej nie zdarza się, abyśmy kupowali przy kolejnych składkach za polisę jedną lub dwie jednostkę uczestnictwa jakiegoś funduszu. Z uwagi na zmienne ceny funduszy i możliwą do zmiany wysokość naszej składki za polisę, zawsze kupujemy tyle udziałów w funduszu ile wynika z części składki, jaką przeznaczamy na inwestycje. Gdy przyjrzymy się później naszemu portfelowi, będziemy widzieli różną ilość funduszy o różnej wartości. Bywa na ogół tak, że cena jednostki uczestnictwa konkretnego funduszu jest zupełnie inna od ceny jednostki uczestnictwa innego funduszy. Gdy chcemy sprzedać udziały w jakiś funduszu lub ich część, wówczas otrzymujemy kwotę wynikającą z przemnożenia ilości wytypowanych przez nas do sprzedaży jednostek uczestnictwa i ich ceny z ostatniej wyceny. Musimy mieć też na uwadze możliwe koszty związane z wykupem funduszy, jeżeli decydujemy się na wykup częściowy lub całkowity z naszej polisy.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady