Życie

Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego – co warto wiedzieć?

Chcesz kupić polisę na życie? Ważne jest dla ciebie zabezpieczenie bliskich, ale chcesz dodatkowo zabezpieczyć swoje dziecko? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób twoja polisa na życie może chronić także Twoje dziecko.

Tata z dzieckiem

Jakie korzyści daje ubezpieczenie od osierocenia dziecka?

Na polisie indywidualnej występuje ryzyko ubezpieczeniowe osierocenie dziecka przez ubezpieczonego. Ryzyko ubezpieczeniowe na polisie to w tym przypadku szczegółowo opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia okoliczności związane z ochroną życia lub zdrowia osoby ubezpieczonej, na podstawie których można ubiegać się o wypłatę świadczenia. Bardzo ciekawą, jedną z form ochrony na wspomnianych polisach jest wypłata świadczenia dziecku osoby ubezpieczonej w przypadku jej śmierci. Jak wiemy każda polisa na życie musi zawierać ochronę z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, jednak sumę, na którą jesteśmy ubezpieczenie, możemy wybierać stosownie do swoich potrzeb. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej wypłatę świadczenia otrzymuje wskazana przez nią osoba, która w ubezpieczeniach nosi określenie uposażony. Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego daje dodatkową możliwość zabezpieczenia naszych najbliższych w przypadku naszej śmierci. Jeśli posiadamy na polisie na życie to ryzyko, to wtedy uposażony otrzymuje świadczenie z tytułu naszego zgonu, natomiast, niezależnie od wypłaty tego świadczenia, nasze dziecko otrzymuje niezależne świadczenie z tytułu osierocenia.

 

Jak wypłacane jest świadczenie z tytułu osierocenia dziecka?

Świadczenie z tytułu osierocenia jest wypłacany na podstawie złożonego wniosku, zawierającego niezbędne do jego rozpatrzenia dokumenty. Wniosek taki można złożyć poprzez formularz na stronie internetowej, co jest najwygodniejsze, a dodatkowo umożliwia przesłanie wspomnianych dokumentów. Oczywiście wniosku nie musi składać samodzielnie dziecko osoby ubezpieczonej. Z reguły wyręcza go w tym drugi rodzic lub opiekun prawny. Jeżeli osoba ubezpieczona posiadała więcej niż jedno dziecko, wtedy suma ubezpieczenia z tego ryzyka, jest dzielona po równo na wszystkie dzieci z tym, że w imieniu każdego dziecka należy zgłosić stosowny wniosek o wypłatę. Wniosek jest rozpatrywany do trzydziestu dni od złożenia.

 

Kiedy należy się świadczenie z tytułu osierocenia dziecka?

Osierocenie dziecka jest oczywiście następstwem śmierci osoby ubezpieczonej na polisie. Jeżeli wspomniana śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w wyniku wypadku, to wówczas nie ma znaczenia długość czasu trwania takiej polisy zawierającej opisywane ryzyko. Natomiast jeżeli śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła w wyniku choroby, to wtedy polisa z ryzykiem osierocenia dziecka musi trwać co najmniej sześć miesięcy.

Dodatkowe możliwości przewiduje w zakresie wypłaty świadczenia tytułu osierocenia dziecka wspomniany już produkt Warta Ekstrabiznes Plus. Ubezpieczający na tej polisie grupowej zawieranej w oparciu o ogólne warunki tego ubezpieczenia, ma możliwość wyboru definicji ubezpieczonego w zakresie osierocenia dziecka. Ubezpieczający to najczęściej nasz zakład pracy, który zawiera polisę dla swych pracowników. Na tej polisie grupowej ubezpieczonym przy osieroceniu, może być osoba objęta ubezpieczeniem grupowym, ale także jej małżonek lub partner, którzy to występują w roli współubezpieczonego na tej polisie grupowej. Tym samym wniosek świadczeniowy o osierocenie dziecka może dotyczyć śmierci ubezpieczonego, ale także śmierci jego małżonka lub partnera.

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady