Życie

Małżonek lub partner na polisach na życie – co warto wiedzieć?

Chcesz kupić polisę na życie, ale taką, która będzie chronić również twoich najbliższych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obecnie polisy na życie mogą chronić twojego małżonka lub partnera.

Małżonek z małżonką

Jak obecnie wygląda rola małżonka lub partnera na polisach na życie?

Zdecydowana większość będących obecnie w sprzedaży indywidualnych polis na życie przewiduje dla naszego partnera, co najmniej rolę osoby współubezpieczonej na polisie. Jeszcze kilka lat temu dominowała model, w którym jako osobę współubezpieczoną ubezpieczyciele wskazywali w ogólnych warunkach poszczególnych produktów jedynie naszego małżonka. Dziś warunki polis na życie podchodzą na równi do małżonka, jak i do partnera. Trzeba pamiętać, że wspomniany współubezpieczony to jak sama nazwa wskazuje osoba również chroniona przez polisę na życie, która posiadamy. Polisa na życie zapewnia ubezpieczonemu na niej ochronę w zakresie życia i zdrowia. Każda polisa na życie musi zawierać ryzyko ubezpieczeniowe związane ze zgonem osoby ubezpieczonej. Nie jest to temat, o którym łatwo jest mówić, jednak mając świadomość takiej sytuacji, możemy zabezpieczyć swych najbliższych.
 

Jak chroniony jest małżonek lub partner na polisach indywidualnych?

Małżonek i partner pojawiają się w warunkach indywidualnych polis na życie w kilku bardzo ważnych ryzykach ubezpieczeniowych, czyli w określonych okolicznościach, w których są chronienie. Na pierwszym miejscu należy wymienić ochronę w przypadku ich śmierci. W takim zakresie ochrony, wniosek składa osoba ubezpieczona na polisie, której małżonek lub partner zmarł. Trzeba dodać, że na nowych produktach ubezpieczeniowych wspomniane, bliskie nam osoby możemy ubezpieczyć jeszcze bardziej. Obecnie istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia w zakresie zgonu małżonka lub partnera w wyniku wypadku, wypadku komunikacyjnego oraz zgonu na skutek zawału serca lub udaru mózgu. Tym samym zakres ich ochrony odpowiada w zasadzie zakresowi ochrony osoby ubezpieczonej na polisie. Dodatkowo naszą polisę możemy też rozszerzyć o ryzyko zgonu rodzica małżonka lub partnera oraz o ryzyko zgonu ich rodzica w wyniku wypadku. Naszych najbliższych możemy także chronić obrębie ich zdrowia. Nasza indywidualna polisa na życie może dawać nam ochronę związaną z wystąpieniem inwalidztwa u małżonka lub partnera, jego poważnego zachorowania, a także jego pobytem w szpitalu. Wspomniany pobyt może być wynikiem choroby lub wypadku, przy czym rozróżniany jest pobyt w szpitalu na zwykłym oddziale szpitalnym, jak również pobyt w szpitalu na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej.
 

Jak ubezpieczyciele definiują rolę małżonka lub partnera?

Ubezpieczyciele dokładnie określają w ogólnych warunkach ubezpieczeń rolę małżonka, jak i partnera. W zakresie małżonka z reguły niewiele można dodać, poza stwierdzeniem, że jest to osoba pozostająca w związku małżeńskim z ubezpieczonym w momencie objęcia go ubezpieczeniem. Partner jest też dość jasno opisywany przez ubezpieczycieli. Dominuje określenie, że jest to osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku nieformalnym i prowadząca z nim wspólnego gospodarstwo domowe. W opisie roli partnera można się też spotkać, ze stwierdzeniami, że nie może on pozostawać w związku małżeńskim z osobami trzecimi, jak również nie może być spokrewniony z ubezpieczonym. Partnera można wskazać już na etapie wniosku o zawarcie polisy na życie. Można to także uczynić trakcie trwania polisy. Istnieje też możliwość zmiany wskazanego partnera. Ubezpieczyciele niekiedy określają w ogólnych warunkach ubezpieczenia maksymalną ilość takich zmian w trakcie roku.

 

Jak można ubezpieczyć małżonka lub partnera na polisach grupowych?

W zupełnie innym kontekście małżonek i partner występują na grupowych polisach na życie. Polisy grupowe charakteryzują się tym, że w większości takich produktów będąc ubezpieczonym na takiej polisie, możemy objąć ubezpieczeniem także naszego małżonka lub partnera, ale też nasze dorosłe dzieci. Małżonek, partner lub dorosłe dziecko są tym samym ubezpieczeni tak samo na polisie grupowej, jak my. Płacimy w tym modelu składkę polisową za siebie, za małżonka lub partnera i za dziecko, jeśli zdecydujemy się także ich objąć ubezpieczeniem. Co ważne, każda ubezpieczona na polisie grupowej osoba może mieć w obrębie swoich warunków ubezpieczenia ryzyka ubezpieczeniowe związane z opisywanym małżonkiem lub partnerem. Jest to bardzo duża zaleta polis grupowych. Za relatywnie niewielką składkę możemy skutecznie ubezpieczyć na życie naszych najbliższych.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady