Ubezpieczenie grupowe NNW

Szary parasol symbolizujący ochronę ubezpieczenia grupowego NNW dla pracowników 

Ubezpieczenie małej i średniej firmy w ramach produktu Warta Ekstrabiznes Plus umożliwia objęcie ochroną pracodawcy i jego pracowników również od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance – wszystko w ramach kompleksowej ochrony.

Szary parasol symbolizujący ochronę ubezpieczenia grupowego NNW dla pracowników 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracodawcy i pracowników

Dzięki elastyczności i nowatorskim rozwiązaniom Warta Ekstrabiznes Plus daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie mają miejsce w pracy bądź w pracy i życiu prywatnym.

Co zyskujesz

Elastyczna oferta

Każdy nasz produkt i jego warunki dostosowujemy do indywidualnych oczekiwań firmy oraz specyfiki prowadzonej działalności.

Zgłoszenia zdarzenia online

Zyskujesz prosty i szybki sposób składania wniosków o wypłatę świadczenia online. Pomagamy i obsługujemy zdalnie.

Pomoc medyczna

Właściciel firmy i pracownicy mogą skorzystać z pomocy medycznej w ramach usług medycznych w razie nagłego zachorowania lub następstw nieszczęśliwego wypadku.

Porównanie wariantów grupowego ubezpieczenia NNW

Wariant 1
zakres ograniczony
Wariant 2
zakres pełny
Wariant 3*
zakres pełny

Podstawowy zakres

Podstawowy zakres

Podstawowy zakres

Podstawowy zakres

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

Ryzyka dodatkowe

Ryzyka dodatkowe

Ryzyka dodatkowe

Ryzyka dodatkowe

Koszty leczenia

Koszty leczenia

Koszty leczenia

Koszty leczenia

Czasowa niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

Czasowa niezdolność do pracy

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne

*wariant 3 ma zastosowanie, gdy wybrane zostanie minimum 1 z ryzyk dodatkowych.

Może zainteresuje Cię również:

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojej firmy.

Opcja dodatkowa
Koszty leczenia

Dodatkowa opcja w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwracamy m.in. poniesione na terenie Polski koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego czy pobytu w szpitalu, zabiegów, rehabilitacji i operacji (w tym operacji plastycznych w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń), a także za zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

Opcja dodatkowa
Czasowa niezdolność do pracy

Przy wyborze dodatkowych ryzyk, ubezpieczona osoba może skorzystać z tzw. zasiłku dziennego. Jest wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego, gdy pracownik wskutek nieszczęśliwego wypadku nie jest zdolny do pracy.

Opcja dodatkowa
Dzienne świadczenie szpitalne

Dodatkowa opcja, która przysługuje ubezpieczonej osobie w czasie hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dla małych i średnich firm

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla małych i średnich firm?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) zaistniałych w trakcie trwania ubezpieczenia, powstałe podczas:

  • pracy zawodowej oraz w drodze do lub z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich (w zakresie ograniczonym).
  • pracy zawodowej, w drodze do lub z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich, a także zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym (w zakresie pełnym).

Przydatne dokumenty