Opieka medyczna dla małych i średnich firm

Lekarz, kierownik budowy i kobieta w fartuchu symbolizujący opiekę medyczną dla MŚP

Grupowe ubezpieczenie Warta Zdrowie to profesjonalna opieka medyczna dla pracownika oraz jego najbliższych (małżonek, partner, dziecko) obejmująca m.in. konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne świadczone na terenie całej Polski w ponad 1400 placówkach własnych i współpracujących z LUX MED.

Lekarz, kierownik budowy i kobieta w fartuchu symbolizujący opiekę medyczną dla MŚP

Ubezpieczenie zdrowotne dla małych i średnich firm

Ubezpieczenie Warta Zdrowie przeznaczone jest dla małych i średnich firm zatrudniających już od 3 do 50 pracowników. Ochroną mogą być objęci wszyscy pracownicy lub wybrana grupa, a także ich małżonkowie/ partnerzy (do 69 roku życia) oraz dzieci (do 18 lub 25 roku życia, w przypadku kontynuacji nauki). Umowa zawierana jest na rok. W jednej umowie mogą być dostępne różne, wybrane dla pracowników, pakiety spośród 6 oferowanych.

Ubezpieczenie Warta Zdrowie to oferta dzięki, której kompleksowo zadbasz o swoją firmę, podniesiesz poziom zaufania wśród pracowników dając im najbardziej pożadany benefit oraz zbudujesz pozytywny wizerunek na lokalnym rynku.

 

Co zyskuje pracownik z Warta Zdrowie

Szybki dostęp do lekarzy:
 • podstawowej opieki zdrowotnej w 24h
 • specjalistów, także bez skierowania – do 7 dni roboczych
Szeroki zakres badań
 • możliwych do wykonania w placówkach własnych oraz współpracujących z LUX MED na terenie całego kraju

 

Portal Pacjenta, w tym m.in.:
 • umawianie wizyt online
 • dostęp do wyników badań, przepisanych leków czy zaleceń lekarza

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zdrowotne

Jak umówić się na konsultację lekarską?

Ubezpieczony w Warta Zdrowie może umówić się na konsultację lekarską poprzez:

 • dedykowaną Infolinię Warta Zdrowie  -  nr 22 33 22 883*  (* opłata zgodna z taryfą operatora) – możliwość umówienia się do placówek własnych i współpracujących LUX MED 
 • Portal Pacjenta – możliwość umówienia się do placówek własnych LUX MED.
 • w placówce – możliwość umówienia się do placówek własnych i współpracujących LUX MED.
   
Co mogę zrobić w przypadku braku dostępności świadczenia medycznego w zagwarantowanym terminie w placówce własnej LUX MED lub placówce współpracującej z LUX MED?

Jeśli nie uda się dotrzymać standardów dostępności do świadczeń medycznych określonych w OWU zapewniamy 100% zwrotu poniesionych kosztów w ramach Refundacji „Standard dostępności”. Refundacja odbywa się na podstawie wniosku o refundację [pobierz wniosek], imiennego rachunku/ faktury oraz skierowania ( w przypadku badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz świadczeń, co do których wymóg skierowania wynika z umowy ubezpieczenia). 

Z jakich placówek medycznych można korzystać w ramach Warta Zdrowie?

Ubezpieczenie Warta Zdrowie zapewnia bezgotówkowy dostęp do świadczeń medycznych na terenie całej Polski, w szerokiej sieci placówek Grupy LUX MED. 
Grupa LUX MED to największy prywatny operator medyczny z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku medycznym oferujący ubezpieczonym w Warta Zdrowie:

 • Ponad 200 placówek własnych Grupy LUX MED.
 • Około 1200 placówek współpracujących zlokalizowanych w ponad 450 miejscowościach na terenie całej Polski.
   
Skorzystałem ze świadczeń medycznych w placówce spoza sieci Grupy LUX MED. Czy Warta Zdrowie zapewnia refundację? Jak otrzymać zwrot kosztów?

Jeżeli ubezpieczony skorzystał z usług medycznych w innej placówce niż wskazana przez Wartę w wykazie placówek (wykaz dostępny na stronie www.warta.pl/warta-zdrowie) można rozliczyć z Wartą koszty udzielonego świadczenia do kwoty określonej w Cenniku refundacji „Twój wybór”. Świadczenie musi się znajdować w zakresie pakietu oraz cenniku refundacji „Twój wybór”. Refundacja odbywa się na podstawie wniosku o refundację [pobierz wniosek],  imiennego rachunku/faktury oraz skierowania ( w przypadku badań laboratoryjnych, diagnostycznych oraz świadczeń, co do których wymóg skierowania wynika z umowy ubezpieczenia).

Z jakiej formy świadczeń można skorzystać w ramach Warta Zdrowie?

Na pierwszym miejscu stawiamy na komfort i kompleksowość, dlatego oferujemy:

 • Konsultacje stacjonarne  - realizowane w placówkach własnych oraz współpracujących Grupy LUX MED.
 • Konsultacje telefoniczne 
 • Konsultacje on-line –w formie czatu lub wideo
 • Refundację Twój wybór - korzystanie ze świadczenia zdrowotnego w placówce medycznej, która nie znajduje się w naszej sieci oraz zwrot kosztów świadczeń do wysokości określonej w Cenniku refundacji. Zasady refundacji określa OWU.
   
Co obejmuje ubezpieczenie grupowe Warta Zdrowie?

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie Warta Zdrowie obejmuje:

 •     Nielimitowane konsultacje lekarzy POZ
 •     Nielimitowane konsultacje lekarzy specjalistów – nawet 63 specjalizacje lekarskie dostępne w najwyższym pakiecie
 •     Dostęp do specjalistów – psychologa, logopedy, androloga, seksuologa, dietetyka, 
 •     Konsultacje lekarzy dyżurnych
 •     Konsultacje profesorskie
 •     Profilaktykę dedykowaną dla kobiet i mężczyzn
 •     Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne 
 •     Nielimitowane badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz dostęp do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego
 •     Stomatologię
 •     Fizjoterapię
 •     Wizyty domowe lekarza
   
Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty