Gwarancje

Sejf symbolizujący gwarancje ubezpieczeniowe

Oferujemy gwarancje kontraktowe: przetargowe, należytego wykonania, zwrotu zaliczki, właściwego usunięcia wad oraz kaucyjne i środowiskowe.

 

Sejf symbolizujący gwarancje ubezpieczeniowe

Potrzebujesz zabezpieczenia?

Skorzystaj z gwarancji ubezpieczeniowej, jeśli musisz złożyć wadium, realizujesz kontrakt lub jesteś posiadaczem odpadów. Wystarczy, że prowadzisz działalność przynajmniej od 1 roku kalendarzowego, a Twoja firma jest w dobrej kondycji finansowej.

Co zyskujesz

Zwiększenie płynności finansowej firmy

Nie musisz angażować własnych środków finansowych w celu złożenia zabezpieczenia.

Możesz zabezpieczyć wadium jednocześnie w kilku postępowaniach i pozyskać większą ilość zleceń.

Bezpieczeństwo

Brak ryzyka utraty zabezpieczenia w przypadku upadłości czy problemów finansowych Beneficjenta.

Czas i wygoda

Możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia, również bez zaświadczeń, weksli i dokumentów. Ułatwieniem jest także zawarcie umowy o limit.
 

Obniżenie kosztów

Koszt gwarancji jest niższy od kosztu zablokowania środków.

Lepsze finansowanie w bankach

Gwarancja ubezpieczeniowa nie obciąża linii kredytowej Twojej firmy. 

Wiarygodność

Udzielenie gwarancji jest potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Twojej firmy.

Gwarancje dostępne w naszej ofercie

Najczęściej zadawane pytania o gwarancje ubezpieczeniowe

Jakim firmom potrzebne są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancje ubezpieczeniowe są przydatne:

  • osobom prawnym,
  • osobom fizycznym, które prowadzą działalność gospodarczą,
  • spółkom cywilnym,

które biorą udział w postępowaniach i muszą złożyć wadium lub potrzebują gwarancji związanych z działalnością.
 

Dlaczego warto podpisać z Wartą umowę o limit?

Umowa o limit jest umową ramową podpisywaną z klientami często korzystającymi z gwarancji ubezpieczeniowych. Zapewnia:

  • krótszy czas wystawienia gwarancji,
  • minimum formalności przy wystawianiu gwarancji,
  • indywidulaną stawkę za udzielenie gwarancji (określoną z góry w umowie o limit).  

Rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy lub udzielenie gwarancji nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Czy muszę zawierać umowę o limit, żeby otrzymać gwarancję?

Zawarcie umowy o limit nie jest konieczne, aby otrzymać u nas gwarancję. Sam zdecydujesz, co jest korzystniejsze dla Twojej firmy. 
Gwarancja może być udzielona:

  • w ramach pojedynczej umowy o udzielenie gwarancji  - każda udzielona gwarancja to konieczność podpisania odrębnej umowę i złożenia lub uaktualnienia dokumentów,
  • w ramach umowy o limit – umowa zawierana jest na czas nieokreślony, daje możliwość uzyskania wielu gwarancji w ramach odnawialnego limitu, a warunki udzielania gwarancji są określone w umowie. 
     

Przydatne dokumenty