Smartbiznes - ubezpieczenie dla mikroprzedsiębiorców

Mężczyzna w niebieskiej koszuli pracujący przy biurku nad swoim biznesem ubezpieczonym w Warcie

Skorzystaj z ubezpieczenia Smartbiznes, jeśli prowadzisz mikroprzedsiębiorstwo lub jednoosobową działalność gospodarczą.

Zakres ubezpieczenia dostosujemy do specyfiki Twojej branży. Z pewnością znajdziesz opcję dla siebie – ubezpieczamy ponad 150 rodzajów działalności.

Mężczyzna w niebieskiej koszuli pracujący przy biurku nad swoim biznesem ubezpieczonym w Warcie

Smartbiznes – ochrona dla małego biznesu

Specjalnie przygotowany zakres ubezpieczenia zapewnia mikroprzedsiębiorcom ochronę posiadanego mienia i odpowiedzialności cywilnej dopasowany do charakteru prowadzonej działalności.  

Dla osób fizycznych możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, związanej z prowadzoną działalnością zawodową w ramach zawodów/czynności takich jak: personel pedagogiczno-wychowawczy (np. nauczyciel, pedagog, wychowawca), osoby związane ze sportem (np. trener sportowy, instruktor sportowy), osoby związane z kulturą (np. przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, kustosz muzealny), osoby prowadzące prace budowlane (w zakresie prac nie wymagających zezwoleń lub uprawnień wewnątrz budynku lub budowli, praktykant w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy.

Uzupełnij ochronę o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie i swoich pracowników.

Co zyskujesz

Ubezpieczenie mienia

Wybierz jeden z trzech wariantów, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom – podstawowy, modelowy lub optymalny. W każdym z tych wariantów mienie chronione jest od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w zakresie od wszystkich ryzyk.

OC działalności gospodarczej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla prowadzących działalność i posiadających mienie, dostępne w jednym z dwóch wariantów:

 • wariancie podstawowym dedykowanym dla działalności biurowej
 • wariancie optymalnym, którego zakres obejmuje również wprowadzenie produktu do obrotu i ochronę za szkody powstałe po przekazaniu usługi w ręce odbiorcy.
OC zawodowe

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia ono ochronę ubezpieczonemu, który wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Dedykowane specjalistom, którzy chcą czuć się pewnie podczas wykonywania swoich obowiązków.

Ubezpieczenie NNW

Z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków możesz skorzystać na dwa sposoby: jako jedno z ryzyk w ramach kompleksowej oferty ubezpieczenia mienia lub OC bądź w ramach samodzielnej polisy na określoną liczbę osobodni. Ta druga opcja szczególnie przydaje się w przypadku kursów, szkoleń, czy wolontariatu. Możesz skorzystać z NWW dla siebie, ale również dla Twoich pracowników. NNW można dołączyć do ubezpieczenia dobrowolnego OC zawodu.

Dedykowane pakiety

Możesz skorzystać z pakietów, których zakres dopasowany został do konkretnych potrzeb, np. z pakietu Przedsiębiorca, Myjnia, czy Food Track

Rozbudowana lista zawodów

Ubezpieczamy personel pedagogiczno-wychowawczy (np. nauczyciel, pedagog, wychowawca), osoby związane ze sportem (np. trener sportowy, instruktor sportowy), osoby związane z kulturą (np. przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, kustosz muzealny), personel kosmetyczno-fryzjerski, aptekarzy lub techników farmacji i wiele innych zawodów.

Polisa dostępna od ręki

Oferujemy najszybszy na rynku proces przygotowania oferty ubezpieczenia. W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund Twój Agent przygotuje dla Ciebie trzy propozycje ubezpieczenia wraz z rekomendacją. Nie wymagamy od Ciebie żadnych wykazów czy innych dokumentów.

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojej firmy.

Opcja dodatkowa
Rozszerzenia do ubezpieczenia mienia

Zależnie od wybranego wariantu ubezpieczenia mienia  (podstawowy, modelowy lub optymalny) ochronę rozszerzyć można o:

 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • stłuczenie oszklenia,
 • dewastację,
 • awarię sprzętu elektronicznego,
 • mobilne użytkowanie (teren Polski),
 • zniszczenie środków obrotowych w wyniku awarii chłodni,
 • szkody następcze (utrata płynności finansowej).
Opcja dodatkowa
Assistance

Zapewnimy Ci szeroki zakres usług pomocy technicznej w biurze i pomocy medycznej, które przydadzą się w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, np. wizytę lekarską.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Smartbiznes

Czy Smartbiznes jest odpowiedni dla mojej firmy?

Ubezpieczenie Smartbiznes dedykowane jest następującym branżom:

 • działalność biurowa (biura księgowe, podatkowe, agencje ubezpieczeniowe, biura podróży, infolinie, każda inna w zakresie posiadania biura),
 • handel detaliczny (handlowiec pracujący na własny rachunek, akwizytor) ,
 • handel hurtowy,
 • gastronomia (bar, bistro, restauracja, lodziarnia, kawiarnia, cukiernia, pizzeria, katering),
 • uroda i zdrowie (fryzjer, kosmetyczka, solarium, optyk, trener, instruktor fitness, psycholog, logopeda, protetyk słuchu, stomatolog, prywatne gabinety lekarskie),
 • produkcja rzemieślnicza (piekarnie, cukiernie, pracownie krawieckie),
 • usługi (usługi budowlane (z wyłączeniem PKD 42.11 Z; 43.11 Z; 43.12 Z; 43.13 Z; 43.91 Z), szewc, kaletnik, zegarmistrz, naprawa i konserwacja sprzętu RTV, AGD, IT, firma sprzątająca, pralnia, zakład pogrzebowy),
 • wolne zawody (projektant, architekt, tłumacz, fotograf, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek),
 • media/IT (informatyk, agencja reklamowa, doradcza, konsultingowa, agencja PR, dziennikarz),
 • zakwaterowanie (usługi zakwaterowania, w tym prowadzonego sezonowo).
Czy Smartbiznes jest odpowiedni dla mojej działalności?

Smartbiznes proponujemy mikroprzedsiębiorcom i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Możesz z niego skorzystać, jeśli:

-     majątek Twojej firmy nie przekracza 1 000 000 zł,

-     roczny obrót z działalności Twojej firmy nie przekracza 1 000 000 zł.

Kto może liczyć na objęcie ochroną w ramach dobrowolnego OC zawodu?

Oferta OC zawodowego w ubezpieczeniu Smartbiznes dedykowana jest dla ponad 150 rodzajów działalności gospodarczej (wg klasyfikacji PKD). Są to m.in. personel pedagogiczno-wychowawczy (np. nauczyciel, pedagog, wychowawca), osoby związane ze sportem (np. trener sportowy, instruktor sportowy), osoby związane z kulturą (np. przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, kustosz muzealny), osoby prowadzące prace budowlane (w zakresie prac nie wymagających zezwoleń lub uprawnień wewnątrz budynku lub budowli), praktykanci w zakresie szkód wyrządzonych pracodawcy, pracownicy biurowi, personel kosmetyczno-fryzjerski, aptekarz lub technik farmacji, w tym zawody dotyczące wydawania leków i sporządzania leków recepturowych.

Czy ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez stażystę?

Tak. Odpowiedzialność praktykanta jest jednak ograniczona tylko do szkód, które wyrządzi on swojemu pracodawcy, nie zaś innym osobom trzecim. Może dojść więc do zniszczenia sprzętu, który został mu udostępniony, zbicia szyby w drzwiach podczas zbyt intensywnego zamykania.

Czy szkody wyrządzone przez podwykonawców są w zakresie ubezpieczenia?

Tak, jest  możliwość objęcia ochroną za szkody wyrządzone przez podwykonawców po wykupieniu rozszerzonej odpowiedzialności do wskazanego podlimitu.

Przydatne dokumenty