Grupowe ubezpieczenie pracowników na życie

Grupa pracowników rozmawiająca nad planem w biurze i zadowolonych z ubezpieczenia na życie oferowanym przez firmę

Zapraszamy do skorzystania z oferty grupowego ubezpieczenia na życie, którą wyróżnia m.in. atrakcyjny zakres dostępnych umów dodatkowych, szeroki pakiet usług assistance, a także ochrona na wypadek zdarzeń spowodowanych COVID-19.

Grupa pracowników rozmawiająca nad planem w biurze i zadowolonych z ubezpieczenia na życie oferowanym przez firmę

Ubezpieczenie na życie dla pracowników firm zatrudniających od 3 do 50 osób

Oferujemy produkty, których warunki możesz dopasować indywidualnie do specyfiki Twojej branży oraz potrzeb pracowników i ich najbliższych. Jeżeli interesuje Cię indywidualna (nie grupowa) polisa, sprawdź nasze ubezpieczenie na życie.

Co zyskujesz

Ubezpieczenie na życie dopasowane do biznesu

Warunki, które można dopasować do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 3 do 50 osób.

Szeroki zakres ryzyk i zdarzeń

Ubezpieczenie obejmuje choroby, wypadki, urodzenia, śmierć oraz usługi assistance, a także pakiety dodatkowe, które można dopasować do potrzeb.

Ochrona pracownika i jego rodziny

Ochrona pracowników w wieku od 18 do 69 roku życia oraz bliskich osób pracownika – małżonka, partnera, pełnoletniego dziecko.

Pomoc finansowa oraz usługi assistance

Poza wypłatą świadczenia pieniężnego ubezpieczeni mogą skorzystać także z szerokiego pakietu usług assistance medycznego Warta Opieka.

Obsługa online dla firmy i pracowników

Zapewniamy wygodny dostęp przez internetową aplikację dla zakładów pracy (AZP). Korzystasz z łatwiejszej obsługi i sprawnie załatwiasz kolejne sprawy.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

Pracownik po zakończeniu pracy w firmie może w szerokim zakresie korzystać z ochrony na warunkach określonych w umowie indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie.

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Doradcę o dodatkowe opcje dla Twojej firmy.

Opcja dodatkowa
Aktywne dziecko

Pakiet obejmuje np. świadczenie z tytuły wypadku (także w szkole), w wyniku którego dziecko trafiło do szpitala lub doznało uszczerbku na zdrowiu.

Opcja dodatkowa
Zdrowie dziecka

Pakiet świadczeń, który obejmuje m.in. wypłatę za poważną chorobę dziecka, pobyt w szpitalu czy operację z powodu choroby.

Opcja dodatkowa
Aktywni

Pakiet dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Obejmuje świadczenia z tytuły np. trwałego uszczerbku na zdrowiu, operacji czy pobytu w szpitalu z powodu wypadku.

Opcja dodatkowa
Wypadek

Pakiet dla szczególnie narażonych pracowników. Zapewnia dodatkowe świadczenie np. w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci, do których dojdzie w wypadku, również komunikacyjnym, przy pracy.

Opcja dodatkowa
Pomoc w chorobie

Wsparcie finansowe np. w przypadku pobytu w szpitalu z powodu udaru mózgu, zawału serca lub wypadku. Pakiet zapewnia też pomoc po wypadku czy w razie nagłej choroby, np. organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji, zdalny monitoring serca w przypadku problemów kardiologicznych.

Opcja dodatkowa
Warta Opieka

To pakiety, które umożliwiają uzyskanie pomocy w formie usług assistance medycznego. Organizujemy i pokrywamy koszty wskazanych w umowie usług. Pomoc przysługuje osobie ubezpieczonej w razie nagłego zachorowania lub wypadku, w którym dojdzie do obrażeń ciała.

Opcja dodatkowa
Telezdrowie

Pakiet zapewnia m.in. szybki dostęp do e-konsultacji bez zbędnego oczekiwania w kolejkach oraz brak limitów na e-konsultacje u lekarzy nawet 13 specjalizacji (w zależności od wybranego zakresu).

Opcja dodatkowa
Pakiety VIP

Pakiety VIP to rozwiązanie przygotowane z myślą o właścicielach i wspólnikach, a także kluczowych pracownikach w firmie. Zapewnia ochronę na wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek takich zdarzeń jak nieszczęśliwy wypadek, choroba czy pobyt w szpitalu.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe na życie

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe na życie?

W ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie odpowiedzialnością może być objęta szeroka lista zdarzeń, dotycząca życia i zdrowia ubezpieczonego pracownika oraz jego najbliższych tj. małżonka/partnera, dziecka.

Zdarzenia objęte odpowiedzialnością to m.in. zdarzenia:

 1. chorobowe, np.:
 • poważne zachorowanie – 68 jednostek chorobowych dotyczących ubezpieczonego, małżonka/ partnera i 34 jednostki chorobowe dziecka,
 • leczenie specjalistyczne -  11 metod leczenia ubezpieczonego, małżonka/partnera, 7 – dotyczących dziecka,
 • choroba nowotworowa – jako zdarzenie z dodatkowym świadczeniem
 • operacje – katalog 755 operacji, dostępna także opcja tzw. katalogu otwartego, czyli możliwość otrzymania świadczenia z tytułu operacji nieujętej w katalogu operacji, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia,
 • pobyt w szpitalu – bez limitu liczby dni pobytu w ciągu roku, 
 • druga opinia medyczna – pozwalająca na konsultację dokumentacji medycznej, w przypadku poważnego zachorowania, z lekarzami z zagranicznych klinik medycznych;
 1. wypadkowe, np.:
 • uszczerbek na zdrowiu – wypłata już od 1% uszczerbku, także w przypadku uszczerbku dziecka,
 • pobyt w szpitalu – wypłata już od 1. dnia hospitalizacji,
 • niezdolność do pracy – dostępne różne opcje w zależności od stopnia zaawansowania i okresu trwania niezdolności; 
 1. narodziny – w tym także m.in. świadczenie z tytułu urodzenia dziecka wymagającego leczenia, czy urodzenie wnuka.
 2. śmierć – podstawowym zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową jest śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie może zapewniać też wypłatę świadczenia w przypadku śmierci małżonka/partnera, dziecka, rodziców/teściów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus oraz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Czy w ramach ubezpieczenia grupowego możemy dopasować polisy do indywidualnych potrzeb pracowników?

Tak. Oferujemy m.in. warianty dla rodzin, rodziców z dzieckiem i singli. Poza wynegocjowanym zakresem każdy pracownik może skorzystać z wariantów dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Jakie usługi oferują pakiety Warta Opieka?

Usługi dostępne w poszczególnych pakietach Warta Opieka to:

Pomoc medyczna – np. wsparcie, gdy zdarzy się coś, co wymaga zorganizowania wizyty lekarza lub pielęgniarki.

Rehabilitacja – np. organizacja procesu rehabilitacyjnego, zakup lub wypożyczenie i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc trenera fitness.

Transport i opieka – np. transport medyczny, opieka domowa po hospitalizacji, opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, pomoc psychologa.

55 Plus - np. dostosowanie miejsca zamieszkania, opieka nad zwierzętami, sprzątanie nagrobków.

Teleopieka kardiologiczna – zdalna opieka, która polega na dostawie sprzętu monitorującego pracę serca (EKG), przy jednoczesnej analizie wyników przez lekarza dyżurnego, który w razie potrzeby wezwie pogotowie. Z usługi może też skorzystać osoba ubezpieczona, jeśli z powodów kardiologicznych była w szpitali przez minimum 3 dni.

Druga opinia medyczna – możliwość konsultacji wyników badań z lekarzami z zagranicznych klinik medycznych w przypadku poważnej choroby.

Szczegółowe informacje o zakresie usług oraz przysługujących limitach dostępne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Warta Ekstrabiznes Plus.

Czy można kontynuować ubezpieczenie indywidualnie po zakończeniu współpracy z pracodawcą?

Tak. Pracownicy ubezpieczeni w ramach polisy grupowej mogą kontynuować indywidualnie ubezpieczenie po zakończeniu współpracy z pracodawcą.

Co zyskuje pracownik, gdy kontynuuje ubezpieczenie indywidualnie?

Kontynuując ubezpieczenie, pracownik zyskuje:

 • zabezpieczenie finansowe na wypadek takich zdarzeń jak np.: powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, śmierć dziecka, śmierć rodzica małżonka, śmierć ubezpieczonego
 • możliwość ubezpieczenia bez zbędnych formalności - zawarcie umowy bez wymogu przeprowadzenia badań lekarskich
 • ochronę na preferencyjnych warunkach - zaliczenie stażu ubezpieczeniowego z tytułu ubezpieczenia grupowego do okresu karencji.
Jak kontynuować ubezpieczenie grupowe indywidualnie po zakończeniu współpracy z pracodawcą?

Aby kontynuować ubezpieczenie niezbędne jest wypełnienie stosownego wniosku, który jest dostępny u osoby obsługującej ubezpieczenie w zakładzie pracy.

Informacje o indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia dostępne są także pod numerem Infolinii Warty 502 308 308 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty