Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia np. firmowych maszyn i urządzeń

Możemy ubezpieczyć wszystko, co wchodzi w skład firmowego mienia: od budynków, przez nakłady inwestycyjne po sprzęt elektroniczny i nośniki danych.

Ubezpieczenie mienia np. firmowych maszyn i urządzeń

Zabezpieczenie mienia firmowego, w tym maszyn, urządzeń i sprzętu elektronicznego

Możesz zdecydować, na wypadek których zdarzeń chcesz ubezpieczyć mienie Twojej firmy – od najczęściej pojawiających się zagrożeń do tych, które pojawiają się statystycznie rzadziej.

Co zyskujesz

Ochrona w przypadku zdarzeń losowych

Chronimy Twój biznes w przypadku pożaru, czy innych ryzyk podstawowych, ale możesz rozszerzyć ubezpieczenie o wiele klauzul dodatkowych obejmujących dodatkowe zdarzenia.

Ochrona dla każdego rodzaju mienia

Możemy objąć ochroną mienie ewidencjonowane lub stanowiące własność osoby ubezpieczonej, a wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Ubezpieczamy budowle, maszyny, urządzenia, mienie pracownicze i wiele innych rodzajów mienia.

Formuła All Risk – nic Cię nie zaskoczy

W przypadku sprzętu elektronicznego oraz maszyn i urządzeń możesz skorzystać z ubezpieczenia od wszystkich ryzyk: ponosimy odpowiedzialność za wszystkie szkody, niezależnie od ich przyczyny, poza tymi, które są wyraźnie opisane w polisie.

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń budowlanych

Ubezpieczenie Maszyn i Urządzeń

Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego