Ubezpieczenie budynków rolniczych

Ubezpieczenie budynków rolniczych -  budynek chroniony w razie zniszczenia przez żywioły

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego to obowiązek. Obejmuje ochronę od ognia, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, eksplozji i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie budynków rolniczych -  budynek chroniony w razie zniszczenia przez żywioły

Zabezpieczenie w razie zniszczenia budynków przez żywioły

Z ubezpieczeniem Warta Rolne zadbasz o pełną ochronę budynków wchodzących w skład Twojego gospodarstwa rolnego. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynki objęte są ochroną od zdarzeń, które reguluje ustawa. Obowiązkowe ubezpieczenie możesz uzupełnić o dodatkowe ryzyka dobrowolne dostępne w wariancie Standard lub Komfort (All Risks).

Co zyskujesz

Zabezpieczenie na wypadek zniszczenia budynków przez żywioły

Ochrona od zdarzeń losowych takich jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego.

Atrakcyjne zniżki

O specjalną ofertę możesz zapytać swojego Doradcy, który chętnie odpowie na wszystkie pytania przez telefon lub podczas wizyty.

Komfortowa ochrona budynków

Rozszerzenie zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne np. dewastacja, koszty poszukiwania szkody, przepięcie, uderzenie pojazdu, zalanie, stłuczenie, a także graffiti czy pękanie mrozowe i inne (rozszerzenie Standard i Komfort).

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych - przykłady

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych - przykłady

Porównanie wariantów ubezpieczenia budynków gospodarczych

W ramach jednej polisy można swobodnie łączyć ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne rozszerzenia.

Obowiązek Wariant Standard*

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

deszcz nawalny

deszcz nawalny

deszcz nawalny

eksplozja

eksplozja

eksplozja

grad

grad

grad

huragan (24,5 m/s)

huragan (24,5 m/s)

huragan (24,5 m/s)

lawina

lawina

lawina

obsunięcie się ziemi

obsunięcie się ziemi

obsunięcie się ziemi

ogień

ogień

ogień

opady śniegu

opady śniegu

opady śniegu

piorun

piorun

piorun

podtopienie

podtopienie

podtopienie

powódź

powódź

powódź

tąpnięcie

tąpnięcie

tąpnięcie

upadek statku powietrznego

upadek statku powietrznego

upadek statku powietrznego

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

dewastacja

dewastacja

dewastacja

dym i sadza

dym i sadza

dym i sadza

koszty poszukiwania przyczyny szkody

koszty poszukiwania przyczyny szkody

koszty poszukiwania przyczyny szkody

napór śniegu

napór śniegu

napór śniegu

przepięcie

przepięcie

przepięcie

silny wiatr (17,5 m/s)

silny wiatr (17,5 m/s)

silny wiatr (17,5 m/s)

stłuczenie

stłuczenie

stłuczenie

trzęsienie ziemi

trzęsienie ziemi

trzęsienie ziemi

uderzenie pojazdu

uderzenie pojazdu

uderzenie pojazdu

upadek drzew lub masztów

upadek drzew lub masztów

upadek drzew lub masztów

zalanie

zalanie

zalanie

 * Rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają:

  • budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany),
  • szklarnie, cieplarnie, wiaty,
  • kurniki o powierzchni większej lub równej 200 m² lub z sumą ubezpieczenia wyższą niż 200 000 zł,
  • budynki rolnicze, których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,

Porównanie wariantów ubezpieczenia budynku mieszkalnego

Dobrowolne rozszerzenie, które wybierzesz - Standard lub Komfort - możesz dołączyć do obowiązkowego ubezpieczenia budynku mieszkalnego.

Obowiązek Wariant Standard* Wariant Komfort**

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

deszcz nawalny

deszcz nawalny

deszcz nawalny

deszcz nawalny

eksplozja

eksplozja

eksplozja

eksplozja

grad

grad

grad

grad

huragan (24,5 m/s)

huragan (24,5 m/s)

huragan (24,5 m/s)

huragan (24,5 m/s)

lawina

lawina

lawina

lawina

obsunięcie się ziemi

obsunięcie się ziemi

obsunięcie się ziemi

obsunięcie się ziemi

ogień

ogień

ogień

ogień

opady śniegu

opady śniegu

opady śniegu

opady śniegu

piorun

piorun

piorun

piorun

podtopienie

podtopienie

podtopienie

podtopienie

powódź

powódź

powódź

powódź

tąpnięcie

tąpnięcie

tąpnięcie

tąpnięcie

upadek statku powietrznego

upadek statku powietrznego

upadek statku powietrznego

upadek statku powietrznego

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

Dodatkowe ryzyka - rozszerzenie dobrowolne:

dewastacja

dewastacja

dewastacja

dewastacja

dym i sadza

dym i sadza

dym i sadza

dym i sadza

koszty poszukiwania przyczyny szkody

koszty poszukiwania przyczyny szkody

koszty poszukiwania przyczyny szkody

koszty poszukiwania przyczyny szkody

napór śniegu

napór śniegu

napór śniegu

napór śniegu

przepięcie

przepięcie

przepięcie

przepięcie

silny wiatr (17,5 m/s)

silny wiatr (17,5 m/s)

silny wiatr (17,5 m/s)

silny wiatr (17,5 m/s)

stłuczenie

stłuczenie

stłuczenie

stłuczenie

trzęsienie ziemi

trzęsienie ziemi

trzęsienie ziemi

trzęsienie ziemi

uderzenie pojazdu

uderzenie pojazdu

uderzenie pojazdu

uderzenie pojazdu

upadek drzew lub masztów

upadek drzew lub masztów

upadek drzew lub masztów

upadek drzew lub masztów

zalanie

zalanie

zalanie

zalanie

graffiti

graffiti

graffiti

graffiti

koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych

koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych

koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych

koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych

pękanie mrozowe

pękanie mrozowe

pękanie mrozowe

pękanie mrozowe

stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych

stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych

stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych

stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych

wiatr (brak minimalnej prędkości)

wiatr (brak minimalnej prędkości)

wiatr (brak minimalnej prędkości)

wiatr (brak minimalnej prędkości)

inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

* w wariancie Standard rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają budynki mieszkalne:

  • których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,

** w wariancie Komfort rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają budynki mieszkalne:

  • z sumą ubezpieczenia niższą niż 200 000 zł 
  • których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojego gospodarstwa.

Opcja dodatkowa
Urządzenia

Ubezpieczenie wyposażenia budynków gospodarczych obejmuje np. systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

Opcja dodatkowa
Budowle i silosy

Ubezpieczenie obejmuje budowle rolnicze, np. wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe, a także silosy, czyli budowle do przechowywania produktów sypkich.

Opcja dodatkowa
Produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

Ubezpieczenie obejmuje plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

Opcja dodatkowa
Zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenie obejmuje bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzodę chlewną oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk).

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie pomoże przywrócić nagrobek do stanu pierwotnego w przypadku działania sił przyrody i żywiołów, kradzieży jego elementów, np. rzeźb; dewastacji, gdy ktoś umyślnie go zniszczy.

Opcja dodatkowa
Wyposażenie Twojego domu (ruchomości domowe)

Ubezpieczenie ruchomości domowych obejmuje np. telewizor, sprzęt sportowy, meble, ubrania i wiele innych przedmiotów, które warto zabezpieczyć od nieprzewidzianych zdarzeń np. pożaru, zalania, przepięcia czy kradzież złamaniem.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie rzeczy osobistych poza gospodarstwem rolnym w razie rabunku

Chroń siebie i bliskich także poza gospodarstwem. Zawsze mamy przy sobie przynajmniej kilka ważnych dla nas przedmiotów jak portfel, telefon, klucze czy dokumenty, a nawet ulubioną torebkę. W przypadku rabunku ubezpieczenie pozwoli spokojnie zakupić nowe rzeczy

Opcja dodatkowa
OC w życiu prywatnym

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika chroni Cię tylko od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady i kosztuje naprawdę niewiele.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli wsparcie finansowe, gdy nieszczęśliwy wypadek przydarzy się Tobie, Twoim bliskim lub pracownikom, których możesz objąć ubezpieczeniem w ramach swojej polisy.

Opcja dodatkowa
Usługi Assistance

Gdy potrzebujesz pomocy medycznej czy fachowca, gdy pęknie wężyk w łazience, wystarczy zadzwonić do Warty. Organizujemy i pokrywamy koszty pomocy w różnych zakresach:

  • assistance katastroficzny, czyli wsparcie w razie np. pożaru, powodzi,
  • assistance domowy, czyli fachowa pomoc hydraulika, szklarza, ślusarza w nagłych sytuacjach,
  • assistance medyczny, czyli organizowanie wizyty lekarskiej w nagłych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie budynków rolniczych

Które budynki nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu:

- budynki o powierzchni poniżej 20 m2,

- budynki, które nie zostały jeszcze pokryte dachem,

- budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia,

- budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów,

- namioty i tunele foliowe.

Co jest przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych?

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych jest budynek, który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 20 m2. Budynek ten ma posiadać fundamenty i dach, być trwale związany z gruntem i być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Ubezpieczeniem należy objąć wszystkie budynki znajdujące się w gospodarstwie rolnym, które spełniają powyższe kryterium.

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia budynków rolniczych?

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powstaje:
- w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,
- z dniem pokrycia budynku dachem.

Przydatne dokumenty