Ubezpieczenie NNW dla dużej firmy i korporacji

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w dużej firmie i korporacji

Jesteś pracodawcą i szukasz dla swoich pracowników ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków tylko w miejscu pracy, i w drodze do niej, i z powrotem? Skorzystaj z Warta NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w dużej firmie i korporacji

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dużej firmy i korporacji

Warta NNW to elastyczna oferta, która gwarantuje kompleksową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Aż osiem opcji dodatkowych, cztery sposoby wyliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu i trzy specjalnie przygotowane pakiety – to ważniejsze atuty tego ubezpieczenia.

Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:

 • pracodawcy (zakłady pracy),
 • organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.

Co zyskujesz

Elastyczna oferta

Swoboda wyboru zakresu, sum ubezpieczenia czy czasu ochrony.

Wiele świadczeń dodatkowych do wyboru

Poza zakresem podstawowym gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych.

3 warianty naliczania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

Na rynku funkcjonują 3 podstawowe warianty naliczania wysokości świadczeń z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu. W Warta NNW masz do nich wszystkich dostęp!

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe NNW dla korporacji

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Zapytaj Doradcę o dodatkowe opcje dla Twojej firmy.

Opcja dodatkowa
Świadczenia dodatkowe dostępne w ramach Warta NNW

Umowa może gwarantować wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy albo uprawiania sportu zawodowo,
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny),
 • kosztów leczenia,
 • pobytu w szpitalu (dzienne świadczenie szpitalne),
 • opieki medycznej zawierającej, rekonwalescencję, rehabilitację, pomoc psychologa.
Opcja dodatkowa
Rozszerzenia zakresu ochrony Warta NNW

Dodatkowo ochroną mogą być objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu,
 • chorób tropikalnych,
 • działań wojennych lub stanu wyjątkowego,
 • uprawiania sportu zawodowo.

Najczęściej zadawane pytania o Grupowe Ubezpieczenie NNW

Dlaczego warto skorzystać ze świadczeń dodatkowych?

W Warta NNW poza zakresem podstawowym, gwarantującym wypłatę świadczenia w razie śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu, proponujemy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych, dzięki którym możesz otrzymać wypłatę świadczenia/odszkodowania z tytułu:

 • całkowitej niezdolności do pracy albo do uprawiania sportu zawodowo - możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, gdy orzeczona zostanie całkowita niezdolność do pracy spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem,
 • czasowej niezdolności do pracy albo do uprawiania sportu zawodowo - jest to tzw. zasiłek dzienny - wypłacany za czas zwolnienia lekarskiego,
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - zwrot poniesionych kosztów leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
 • pobytu w szpitalu - dzienne świadczenie szpitalne wypłacane jest za okres pobytu w szpitalu,
 • operacji plastycznej - refundacja kosztów operacyjnego usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała.

Jak może być opłacana składka za Warta NNW?

Składka jest płatna jednorazowo.

W przypadku umów zawieranych na 1 rok, przy składkach o wysokości ponad 1 tys. zł istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.

Ile kosztuje ubezpieczenie Warta NNW?

Cena zależy od wielu elementów m.in. wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, wybranego wariantu wyliczania stałego uszczerbku na zdrowiu, profilu klienta (wiek, zawód).

Jakie sposoby naliczania wysokości świadczenia w Warta NNW są dostępne?

W Warta NNW oferujemy trzy warianty naliczania świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 - proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 - progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 - wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.
Na jaki okres może być zawarta umowa Warta NNW?

Okres ochrony może wynosić od 1 dnia do 1 roku.

Jakie mogą być formy zawarcia umowy Warta NNW?

Dajemy możliwość zawierania umów ubezpieczenia w formie:

 • Indywidualnej,
 • Zbiorowej: imiennej (wymienienie z nazwiska osób ubezpieczonych) lub bezimiennej (obejmuje wszystkie osoby należące do określonej zbiorowości).
 • Pakietów: FIRMA - dla pracowników min. 6-osobowej firmy, lub PODRÓŻNIK - dla uczestników różnych form zorganizowanego wypoczynku tj. wycieczek, wczasów, kolonii, obozów, pielgrzymek, przy czym grupa musi liczyć min. 10 osób.

Kto może być objęty ubezpieczeniem Warta NNW?

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby fizyczne, na rzecz których zawarto umowę ubezpieczenia.

Umowa może być zawarta na rzecz osób:

 • posiadających obywatelstwo polskie,
 • cudzoziemców zamieszkałych na terytorium RP.
Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty