Ubezpieczenie mienia rolników

Ubezpieczenie mienia rolników może objąć ochroną m.in. kombajn rolniczy

Bezpieczne zwierzęta, plony, materiały i zapasy oraz urządzenia czy budowle. Jedna umową zabezpieczysz cały Swój majątek.

Ubezpieczenie mienia rolników może objąć ochroną m.in. kombajn rolniczy

Uzupełnienie ochrony gospodarstwa rolnego

Chcesz, by ochrona była naprawdę praktyczna i pełna? Warto połączyć obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze z dobrowolnym ubezpieczeniem dodatkowym. Teraz dla Twojej wygody można to zrobić w ramach jednej polisy.

Co zyskujesz

Obowiązkowe ubezpieczenie z indywidualnymi opcjami

Możesz chronić budynki gospodarcze i dom nie tylko w podstawowym zakresie, ale i dopasować dodatkową ochronę do indywidualnych potrzeb.

Wszystkie formalności w jednej umowie

Nasz Doradca pomoże Ci zadbać o wymagane ubezpieczenie i w ramach tej samej polisy pomoże dobrać ważne dodatki.

Bezpieczne zwierzęta, plony, zapasy, maszyny, wyposażenie domu

Gdy wybierasz dobrowolne, dodatkowe opcje, ochrona rozszerza się, bo umowa obejmuje wiele ważnych rzeczy oprócz budynków.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie mienia rolników - przykłady

Pełną listę wyłączeń, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojego gospodarstwa.

Opcja dodatkowa
Maszyny rolnicze

Ubezpieczenie AgroCasco obejmuje sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru.

Opcja dodatkowa
Urządzenia

Ubezpieczenie wyposażenia budynków gospodarczych obejmuje np. systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

Opcja dodatkowa
Budowle i silosy

Ubezpieczenie obejmuje budowle rolnicze, np. wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe, a także silosy, czyli budowle do przechowywania produktów sypkich.

Opcja dodatkowa
Produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

Ubezpieczenie obejmuje plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

Opcja dodatkowa
Zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenie obejmuje bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzodę chlewną oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk).

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie pomoże przywrócić nagrobek do stanu pierwotnego w przypadku działania sił przyrody i żywiołów, kradzieży jego elementów, np. rzeźb; dewastacji, gdy ktoś umyślnie go zniszczy.

Opcja dodatkowa
OC w życiu prywatnym

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika chroni Cię tylko od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady i kosztuje naprawdę niewiele.

Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie NNW

To ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli wsparcie finansowe, gdy nieszczęśliwy wypadek przydarzy się Tobie, Twoim bliskim lub pracownikom, których możesz objąć ubezpieczeniem w ramach swojej polisy.

Opcja dodatkowa
Usługi Assistance

Gdy potrzebujesz pomocy medycznej czy fachowca, gdy pęknie wężyk w łazience, wystarczy zadzwonić do Warty. Organizujemy i pokrywamy koszty pomocy w różnych zakresach:

  • assistance katastroficzny, czyli wsparcie w razie np. pożaru, powodzi,
  • assistance domowy, czyli fachowa pomoc hydraulika, szklarza, ślusarza w nagłych sytuacjach,
  • assistance medyczny, czyli organizowanie wizyty lekarskiej w nagłych sytuacjach.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubezpieczyć moich pracowników w ramach NNW?

Tak. Ubezpieczonym w zakresie NNW może być Rolnik, jego bliscy i pracownicy, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 67 lat i zostali wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy przyda mi się assistance?

Assistance katastroficzny to wsparcie w przypadku nieszczęść, takich jak pożar lub powódź. Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci bezpieczne schronienie oraz zabezpieczymy ocalałe mienie.

- Assistance domowy  to fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach, takich jak zepsuta pralka czy zbita szyba. W razie potrzeby zorganizujemy i pokryjemy koszty usług fachowców, m.in. szklarza, hydraulika albo technika urządzeń grzewczych

- Assistance medyczny to pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jeśli będziesz potrzebować pilnej pomocy medycznej, umówimy i pokryjemy koszty wizyty lekarza w Twoim domu lub w placówce medycznej

 

Przydatne dokumenty