Warta Ekstrabiznes Plus

Mężczyzna, który prowadzi własną działalność i jest ubezpieczony w Warcie

Warta Ekstrabiznes Plus to kompleksowa ochrona, której potrzebuje Twoja mała lub średnia firma.

Mężczyzna, który prowadzi własną działalność i jest ubezpieczony w Warcie

Warta Ekstrabiznes Plus – pakiet ubezpieczeń dla sektora MSP

Pakiet Warta Ekstrabiznes Plus dostosowany jest do oczekiwań zarówno najbardziej wymagających Klientów, jak też tych, którym zależy na ochronie tylko jednego, wybranego ryzyka. Dzięki elastyczności w budowaniu oferty oraz nowatorskim rozwiązaniom Pakiet Warta Ekstrabiznes Plus daje możliwość stworzenia polisy, która w pełni chronić będzie przed zdarzeniami jakie towarzyszą prowadzeniu firmy.

Dowiedz się więcej jeśli chcesz ubezpieczyć samochód prywatny lub interesuje Cię ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Co zyskujesz

Ubezpieczenie mienia

Obejmujemy ochroną m.in. budynki, maszyny, urządzenia, czy sprzęt elektroniczny, a także mienie w transporcie (cargo). Nasz Agent pomoże Ci wybrać pakiet, który najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojej firmy – Standard, Komfort lub Komfort Plus. W zależności od wybranego pakietu, możesz ubezpieczyć mienie na wypadek zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, ale także dewastacji, katastrofy budowlanej i wielu innych zdarzeń.

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe, jeśli w wyniku działalności objętej ochroną szkoda zostanie wyrządzona osobom trzecim. Ochronę w ramach dostępnych wariantów (Standard lub Komfort) możesz dopasować do specyfiki Twojego biznesu. Warto pamiętać o rozszerzeniach odpowiedzialności w ramach pakietu korzyści OC, a także możliwości rozszerzenia zakresu o klauzule dodatkowe.

Ubezpieczenie NNW

Możesz ubezpieczyć siebie i swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa wypadków zaistniałych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, powstałe podczas pracy zawodowej oraz w drodze do/z pracy (zakres ograniczony), albo w zakresie pełnym ochrona obejmuje również zdarzenia, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach.

Pakiet korzyści w cenie

Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, otrzymujesz od nas w cenie pakiet korzyści, a wśród nich w ramach pakietu korzyści mienia m.in. automatyczne pokrycie nowych inwestycji, pokrycie kosztów rzeczoznawców czy odtworzenia dokumentacji i wiele innych.

Pakiety bezpieczeństwa

Możesz włączyć do ubezpieczenia wybrane przez Ciebie pakiety bezpieczeństwa: mienie, OC i NNW.

Minimum formalności

Skróciliśmy do minimum formalności związane z zawarciem umowy i liczbę pytań, które zadamy Ci by ustalić optymalny dla Ciebie zakres ochrony. Razem z naszym Agentem wybierasz pakiet, który idealnie pasuje do potrzeb Twojej firmy i specyfiki branży.

Może zainteresuje Cię również

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojej firmy.

Opcja dodatkowa
Rozszerzenia dodatkowe do ubezpieczenia mienia

Możemy rozszerzyć ubezpieczenie Twojej firmy o ochronę w przypadku np. dewastacji, awarii, strajku czy zamieszek. Możemy również, w ramach dostępnych klauzul dodatkowych, objąć ochroną dodatkowe mienie, takie jak pojazdy używane podlegające rejestracji czy sprzęt budowlany.

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia:

 • 1M Mobilność
 • 2M Koszty działalności i utrata zysku
 • 3M Utrata czynszu
 • 4M Dewastacja + graffiti
 • 5M Kradzież zwykła
 • 6M Awaria mechaniczna oraz elektryczna
 • 7M Zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury
 • 8M Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia
 • 9M Katastrofa budowlana
 • 11M Tymczasowe obiekty budowlane
 • 12M Obiekty drewniane
 • 13M Pojazdy używane podlegające rejestracji
 • 14M Sprzęt budowlany
 • 15M Automaty wrzutowe na monety
Opcja dodatkowa
Ubezpieczenie Assistance – pomoc techniczna i medyczna

W ramach Assistance możesz liczyć na naszą pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach.

Pomoc techniczna:

 • pomoc specjalisty w miejscu ubezpieczenia
 • transport ocalałego mienia
 • przechowywanie mienia
 • dozór mienia przez 72 h
 • sprzątanie po szkodzie
 • powrót Ubezpieczającego
 • naprawa sprzętu biurowego
 • pomoc IT w zakresie oprogramowania
 • Infolinia o usługodawcach

Pomoc medyczna:

 • wizyta lekarza
 • transport chorego
 • wizyta pielęgniarki
 • domowa opieka pielęgniarska przez 48 h
 • pomoc domowa przez 3 dni
 • organizacja rehabilitacji
 • dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego
 • przejazd w celu zastępstwa w podróży służbowej
 • infolinia medyczna
Opcja dodatkowa
Rozszerzenia dodatkowe do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia OC działalności, z których możesz skorzystać:

 

 • 1 OC Wypadki przy pracy
 • 2 OC Najemca ruchomości i nieruchomości
 • 3 OC Obróbka lub przechowanie rzeczy
 • 4 OC Szkody na terytorium Świata, w tym USA, Kanady lub Australii
 • 5 OC Szkody w środowisku
 • 6 OC Firma budowalna
 • 7 OC Wspólnota mieszkaniowa/ OC członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej
 • 8 OC Materiały wybuchowe lub fajerwerki
 • 9 OC Zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów
 • 10 OC Połączenie, zmieszanie
 • 11 OC Usunięcie, zastąpienie
 • 12 OC Maszynowa
 • 13 OC Czyste straty finansowe
 • 14 OC Zabiegi kosmetologiczne

 

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Ekstrabiznes Plus

Jak wygląda pełna lista pakietów korzyści, które otrzymam?

Niezależnie od wybranego pakietu ubezpieczenia mienia, w cenie otrzymasz następujący Pakiet Korzyści - Mienie:

 • automatyczne pokrycie nowych inwestycji,
 • nowe miejsca ubezpieczenia,
 • zrzeczenie się praw do regresu,
 • koszty rzeczoznawców,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • oraz frachtu lotniczego,
 • koszty akcji ratowniczej,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody,
 • koszty odtworzenia dokumentacji,
 • drobne prace remontowe lub montażowe,
 • terroryzm, strajk, zamieszki, rozruchy.

W ramach ubezpieczenia OC, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia OC, w ramach Pakiet Korzyści OC odpowiadamy za szkody:

 • spowodowane rażącym niedbalstwem,
 • wodno-kanalizacyjne,
 • powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych,
 • w pojazdach pracowników,
 • w związku z czynnościami załadunku lub wyładunku,
 • spowodowane przez pojazdy wolnobieżne,
 • związane z organizacją imprezy (OC imprezy),
 • wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy),

w ramach wariantu KOMFORT również:

 • związane z przygotowaniem leków przez farmaceutę (OC farmaceuty),
 • w związku z wykorzystaniem lasera w zabiegach kosmetycznych.