Ubezpieczenie budowlano-montażowe

Drabina stosowana przez firmy korzystające z ubezpieczenia budowlano-montażowego

Zapewnia ochronę wszystkim stronom, które mogą być zaangażowane w realizację robót: inwestorom, zleceniodawcom,  wykonawcom i podwykonawcom

Drabina stosowana przez firmy korzystające z ubezpieczenia budowlano-montażowego

Ochrona dla wszystkich zaangażowanych w budowę lub montaż

Ubezpieczenie może dotyczyć robót budowlanych i montażowych, odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem tych robót oraz utraty przyszłego zysku brutto zleceniodawcy lub inwestora wskutek szkód w robotach kontraktowych. Zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem, możemy zmodyfikować zakres ochrony, aby dostosować ją do specyfiki realizowanego projektu.

Co zyskujesz

Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych

Ochroną możemy objąć:

  • obiekty budowlane lub montażowe – materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
  • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
  • maszyny budowlane,
  • dokumentację budowy,
  • mienie osobiste pracowników,
  • inne koszty i mienie.
Ochrona aż do przekazania do eksplatacji

Okres ubezpieczenia budowlano-montażowego obejmuje wszelkie działania od momentu organizacji placu budowy lub robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.

Ochrona na czas testowania i konserwacji

Możesz rozszerzyć ochronę na okres prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okres konserwacji.

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Zapytaj Doradcę o dodatkowe opcje dla Twojej firmy

Opcja dodatkowa
OC wykonawcy za szkody wobec osób trzecich

W ramach rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną, chronimy Cię na wypadek, gdyby w trakcie budowy pracownicy Twojej firmy wyrządzili szkodę osobom trzecim.

Opcja dodatkowa
Ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu

Jeśli Twoje maszyny lub urządzenia zostaną uszkodzone i z tego powodu nie będziesz mógł prowadzić prac budowlanych, otrzymasz odszkodowanie.

Przydatne dokumenty