Ubezpieczenie podróży służbowej

Wybierając się w podróż służbową warto ubezpieczyć swoich pracowników tak jak kobietę w marynarce z metaliczną walizką 

Jeśli prowadzisz firmę, która działa międzynarodowo, pewnie zdarza Ci się wysyłać pracowników w zagraniczne delegacje. Wykwalifikowani specjaliści to fundament każdej działalności. Zadbaj o ich ochronę.

Wybierając się w podróż służbową warto ubezpieczyć swoich pracowników tak jak kobietę w marynarce z metaliczną walizką 

Chroni Twoich pracowników w trakcie zagranicznej delegacji

Warta Travel zapewni pracownikom wsparcie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń w czasie podróży służbowej.

Co zyskujesz

Elastyczny zakres ochrony

Ty wybierasz, na wypadek jakich sytuacji mamy ubezpieczyć Twoich pracowników.

Łatwa obsługa ubezpieczenia

Dla Twojej wygody zredukowaliśmy do minimum formalności, których musisz dopełnić.

Przyjazny system rozliczeń

Nie musisz zgłaszać wyjazdów pracowników w trakcie trwania polisy, dopiero po jej zakończeniu poprosimy Cię o rozliczenie rzeczywiście wykorzystanych osobodni.

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie podróży służbowych

Jakim firmom przyda się ubezpieczenie podróży służbowej?

Ubezpieczenie podróży służbowej jest skierowane dla firm delegujących swoich pracowników do pracy za granicą. Przy zawarciu polisy należy określić przewidywaną liczbę osobodni tj. wskazać ilu pracowników i jak długo będzie przebywało za granicą. Jeśli np. firma zatrudnia 10 pracowników, każdy z pracowników przebywa za granicą około 50 dni w roku wówczas polisa powinna być zawarta na  500 osobodni (10 osób x 50 dni).

Na jaki okres jest zawierana polisa?

Jeśli firma chce zapewnić pracownikom ochronę w trakcie kilkudniowej delegacji, może zawrzeć krótkoterminową polisę dla określonej liczby wskazanych imiennie osób. Jeśli firma deleguje swoich pracowników za granicę na dłużej, może zawrzeć polisę roczną na osobodni lub dla określonej liczby wskazanych imiennie pracowników.

Przydatne dokumenty