Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe chronią twoją firmę i towary przewożone w ciężarówkach

Skorzystaj z ubezpieczeń dedykowanych przewoźnikom i spedytorom oraz firmom zainteresowanym w uzyskaniu ochrony ładunku w transporcie (cargo).

Ubezpieczenia transportowe chronią twoją firmę i towary przewożone w ciężarówkach

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu przewozu lub spedycji ładunku oraz ubezpieczenie ładunku

Prowadzisz działalność związaną z transportem lub spedycją? A może zlecasz przewóz własnych towarów? W każdej z tych sytuacji warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie transportowe by chronić firmę i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Dowiedz się więcej, aby ubezpieczyć samochód prywatny.

Co zyskujesz

Wiarygodność wobec zleceniodawców

Twoi klienci mogą czuć się pewnie, nawet jeśli w trakcie usługi zdarzy się coś niespodziewanego.

Poczucie bezpieczeństwa własnej działalności

Z odpowiednią polisą żadna niespodziewana sytuacja nie zakłóci Twojego spokoju.

Ubezpieczenia transportowe dostępne w naszej ofercie

Dostępne zakresy ochrony CARGO Podstawowy Rozszerzony Pełny

Zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

Zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

Zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

Zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)

Wypadek środka transportu

Wypadek środka transportu

Wypadek środka transportu

Wypadek środka transportu

Udział ubezpieczonego ładunku w zdarzeniach morskich: awarii wspólnej, kosztach ratownictwa, odpowiedzialności wynikającej z klauzuli „zderzenia z obopólnej winy”

Udział ubezpieczonego ładunku w zdarzeniach morskich: awarii wspólnej, kosztach ratownictwa, odpowiedzialności wynikającej z klauzuli „zderzenia z obopólnej winy”

Udział ubezpieczonego ładunku w zdarzeniach morskich: awarii wspólnej, kosztach ratownictwa, odpowiedzialności wynikającej z klauzuli „zderzenia z obopólnej winy”

Udział ubezpieczonego ładunku w zdarzeniach morskich: awarii wspólnej, kosztach ratownictwa, odpowiedzialności wynikającej z klauzuli „zderzenia z obopólnej winy”

Rabunek (rozbój)

Rabunek (rozbój)

Rabunek (rozbój)

Rabunek (rozbój)

Kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu jeśli zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju w miejscu strzeżonym

Kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu jeśli zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju w miejscu strzeżonym

Kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu jeśli zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju w miejscu strzeżonym

Kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu jeśli zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju w miejscu strzeżonym

Kradzież – z zastrzeżeniem postanowień dotyczących transportu własnego

Kradzież – z zastrzeżeniem postanowień dotyczących transportu własnego

Kradzież – z zastrzeżeniem postanowień dotyczących transportu własnego

Kradzież – z zastrzeżeniem postanowień dotyczących transportu własnego

Uderzenie przez urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz upadek ładunku spowodowany przez urządzenia załadowcze, wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku, rozładunku, upuszczenie ładunku przez osobę wykonującą czynności załadunku/ rozładunku

Uderzenie przez urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz upadek ładunku spowodowany przez urządzenia załadowcze, wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku, rozładunku, upuszczenie ładunku przez osobę wykonującą czynności załadunku, rozładunku

Uderzenie przez urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz upadek ładunku spowodowany przez urządzenia załadowcze, wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku, rozładunku, upuszczenie ładunku przez osobę wykonującą czynności załadunku, rozładunku

Uderzenie przez urządzenia załadowcze, wyładowcze oraz upadek ładunku spowodowany przez urządzenia załadowcze, wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku, rozładunku, upuszczenie ładunku przez osobę wykonującą czynności załadunku, rozładunku

Wszelkie inne zdarzenia, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Wszelkie inne zdarzenia, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Wszelkie inne zdarzenia, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Wszelkie inne zdarzenia, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Najczęściej zadawane pytania o Ubezpieczenie transportowe

Czym wyróżniają się ubezpieczenia transportowe w Warcie?

Warta jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń transportowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w ubezpieczeniach dla firm świadczących usługi transportowe na terenie Polski i za granicą, a także w ochronie ubezpieczeniowej przewożonych ładunków.

Przydatne dokumenty