Nieszczęsliwy wypadek w szkole – co warto wiedzieć?

Bardzo ważne jest dla ciebie, aby twoje dziecko było chronione przed następstwami nieszczęśliwych wypadków? Chcesz poznać jakie możliwości oferują polisy NNW szkolne? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, przed skutkami jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć dziecko.

Szkoła

Jak działa ubezpieczenie szkolne NNW?

Nieszczęśliwy wypadek w szkole naszego dziecka to sytuacja, która może nas naprawdę zaskoczyć. Należy brać również pod uwagę wypadek, który może się wydarzyć podczas drogi do szkoły lub podczas powrotu ze szkoły do domu. Powinniśmy też pamiętać o innych rodzajach aktywności dziecka w trakcie jego dnia, w tym związanych z uprawianiem sportu.

Szkoły i przedszkola ułatwiają zawarcie polisy chroniącej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków nasze dzieci. Jednak, jeśli nie odpowiadają nam proponowane przez nie warunki, możemy ubezpieczyć dziecko samodzielnie. Polisa NNW zawarta na własnych, ustalonych z agentem warunkach w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom i potrzebom. Możemy ją zawrzeć dla naszego dziecka do dwudziestego szóstego roku życia, czyli jeśli uczęszcza do przedszkola, jest uczniem lub studentem studiów dziennych.

Podstawową zaletą polisy NNW dla ucznia jest fakt, że stanowi ona ochronę przez całą dobę, niezależnie gdzie nasze dziecko przebywa. Ubezpieczenie działa w szkole, w domu, na terenie całego kraju oraz za granicą. Polisa taka stanowi ochronę również, jeżeli nieszczęśliwy wypadek był wiązany z uprawianiem sporu, w tym sportu wysokiego ryzyka, takiego jak boks, hokej na lodzie, jeździectwo lub sporty, sztuki walki.

 

W jakim zakresie ubezpieczenie NNW szkolne chroni przed skutkami wypadków?

Szkolna polisa NNW zawiera kilka obszarów, w których chroni ubezpieczonego, czyli nasze dziecko. Pierwszym, podstawowym obszarem są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Można tu wymienić stały uszczerbek na zdrowiu, jaki można odnieść w wyniku wypadku. Stały uszczerbek jest ustalany na podstawie tabeli procentowych uszczerbków, będącej częścią ogólnych warunków ubezpieczenia. Jeżeli uraz, który odniosło nasze dziecko, nie jest wymieniony we wspomnianej tabeli, wówczas procentowy uszczerbek może być ustalony na podstawie tabeli norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu stosowanej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczenie jest także skuteczne, jeżeli nasze dziecko zostanie ugryzione lub ukąszone przez zwierzę, lub odniesie inne urazy, które nie spowodują trwałego uszczerbku na zdrowiu. Po wypadku przydatne może być pokrycie kosztów naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych, jak i innych środków pomocnych w takich sytuacja. Polisa NNW także w tym zakresie zapewnia pomoc. Nasze dziecko może także otrzymać świadczenie za pobyt w szpitalu po wypadku oraz zasiłek dzienny, jeśli w wyniku wypadku wystąpiła u niego niezdolność do nauki spowodowane leczeniem szpitalnym lub ambulatoryjnym.

Możemy też w związku z posiadaną polisą wystąpić o zwrot części kosztów poniesionych na leczenie szpitalne lub ambulatoryjne dziecka na terenie kraju. Następstwem nieszczęśliwego wypadku może być również śmierć osoby ubezpieczonej. Polisa może wyróżniać śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki szkolnej. Najwyższe świadczenie może być przyznane w ostatnich wymienionych okolicznościach. Ciekawą formą pomocy dla dziecka po wypadku, jest możliwość pokrycia kosztów dodatkowych zajęć, na jakie uczęszcza, jeśli w wyniku tego wypadku przebywało określoną ilość dni w szpitalu i nie mogło być obecne na swoich zajęciach. Zwrot tych kosztów może dotyczyć np. zajęć językowych lub sportowych.
 

 

Czy ubezpieczenie szkolne NNW chroni także w zakresie zdarzeń niezwiązanych z wypadkiem?

Kolejnym ważnym obszarem, w którym polisa NNW dla dziecka świadczy ochronę, są świadczenia z tytułu zdarzeń niezwiązanych z wypadkami. Do tych zdarzeń można zaliczyć świadczenie za pobyt w szpitalu związany nie z wypadkiem, a z chorobą. Dziecko może być też chronione w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego. Do zdarzeń niezwiązanych z wypadkiem należy też zaliczyć świadczenia za śmierć w wyniku nowotworu złośliwego lub z powodu wrodzonej wady serca osoby ubezpieczonej.

 

Czy do ubezpieczenia szkolnego NNW oferowany jest pakiet assistance?

Bardzo przydatnym obszarem, w którym chroni polisa NNW dla dziecka, jest obszar organizacji pomocy po wypadku, zwany często pakietem assistance. W zakres organizacji pomocy mogą wchodzić takie usługi jak transport medyczny, wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, medyczne konsultacje telefoniczne, dostawa potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz korepetycje z wybranych przedmiotów szkolnych. Jeśli chodzi o organizację pomocy, to ogólne warunki ubezpieczenia zawierają limity ilościowe możliwych do zrealizowania poszczególnych usług na zdarzenie ubezpieczeniowe oraz cały pakiet ma ustalony limit wysokości kosztów poniesionych na zorganizowanie tych usług. Na organizację pomocy po wypadku dla dziecka możemy liczyć, jeśli przebywa ono na terenie naszego kraju.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady