Życie

Urodzenie się dziecka lub wnuka na polisie grupowej na życie – co warto wiedzieć?

Chcesz ubezpieczyć się na grupowej polisie na życie? Interesują cię ryzyka ubezpieczeniowe związane z urodzeniem się dziecka lub urodzeniem się wnuka? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak chronią takie ubezpieczenia.

Rodzina przy stole

Jaką ochronę zapewnia grupowa polisa na życie?

W przypadku narodzin dziecka osoba objęta ubezpieczeniem na życie, które obejmuje również opisywaną sytuację, może złożyć wniosek u ubezpieczyciela i otrzymać wypłatę świadczenia. Urodzenie się wnuka, to natomiast nadal pewnego rodzaju nowość na rynku ubezpieczeniowym. To ryzyko umożliwia otrzymanie świadczenia w przypadku narodzin wnuka. Ubezpieczyciele, idąc za potrzebami klientów proponują również i taką formę ubezpieczenia na polisach na życie. Zarówno urodzenie się dziecka, jak i urodzenia się wnuka występuje na produkcie grupowym Warta Ekstrabiznes Plus.

Produkt ten posiada kilkadziesiąt dodatkowych możliwości rozszerzenia ochrony, poza podstawową związaną z życiem osoby ubezpieczonej. O zakresie ochrony konkretnej polisy decyduje ubezpieczający na niej, czyli zakład pracy, który zawiera taką polisę dla swych pracowników. Polisa grupowa może obecnie oferować takie same warunki dla wszystkich ubezpieczonych w zakładzie pracy lub może posiadać kilka wariantów ubezpieczenia. W tym drugim przypadku pracownik może wybrać interesujący go wariant, dopasowany do niego zakresem ochrony i wysokością składki.

 

Kiedy otrzymamy wypłatę wniosku za urodzenie się dziecka lub wnuka?

Przy ryzykach ubezpieczeniowych związanych z urodzeniem dziecka oraz urodzeniem się wnuka spotykamy się z informacją o rozpoczęciu odpowiedzialności ubezpieczyciela po upływie dziewięciu miesięcy od daty przystąpienia ubezpieczonego do polisy grupowej. Wspomniane zastrzeżenie jest podyktowane możliwością dołączenia do polisy grupowej przez ubezpieczonego tylko z powodu spodziewanych narodzin. Polisy na życie mają za zadanie kompleksową ochronę osób ubezpieczonych na nich, a nie ochronę ich tylko w pojedynczych, określonych przypadkach.
 

Jak zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia za urodzenie się dziecka lub wnuka?

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka lub urodzenia się wnuka najłatwiej zgłosić poprzez stronę internetową ubezpieczyciela. Został stworzony do tego specjalny formularz. Ważną zaletą tej formy zgłoszenia jest możliwość, przesłania razem z wnioskiem o wypłatę świadczenia, potrzebnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku urodzenia się dziecka są to akt urodzenia się dziecka oraz druga strona dowodu osobistego, celem potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej. Przy urodzeniu się wnuka należy wraz z wnioskiem przesłać również akt urodzenia się dziecka, w tym przypadku wnuka oraz drugą stronę dowodu osobistego. Przy urodzeniu się więcej niż jednego dziecka należy zgłosić osobny wniosek o wypłatę świadczenia dla każdego urodzonego dziecka. Przy urodzeniu się wnuka ubezpieczony może za urodzenie się pierwszego i drugiego wnuka otrzymać sto procent sumy ubezpieczenia z tego ryzyka, jaką ma na polisie. Przy trzecim i czwartym wnuku jest to połowa sumy ubezpieczenia za to ryzyko. Za każde kolejne urodzenie się wnuka ubezpieczony otrzymuje dziesięć procent sumy ubezpieczenia z tego ryzyka.

 

Przysposobienie dziecka – jak zgłosić wniosek świadczeniowy?

O świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka lub urodzenia się wnuka można także ubiegać się, jeśli dziecko zostało przysposobione. Data uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka jest w takiej sytuacji traktowana jako data urodzenia dziecka. Dla ryzyka ubezpieczeniowego urodzenia się dziecka datę tą powinien podać we wniosku ubezpieczony jako datę urodzenia dziecka. Podobnie wygląda to przy urodzeniu wnuka. Ubezpieczony podaje datę uprawomocnienia się przysposobienia jako datę urodzin wnuka. Dziecko musi w tym przypadku być przysposobione przez dziecko ubezpieczonego.
 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady