Życie

W jaki sposób wypłacane jest świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego?

Masz polisę na życie i chciałbyś wiedzieć, jak należy zgłosić wniosek za zgon? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zgłosić wniosek, jak twój wniosek będzie rozpatrywany i na co warto zwrócić uwagę przy składaniu wniosku.

Para nad morzem

Jakie zadanie ma polisa na życie?

Podstawową rolą polis na życie jest zabezpieczenie naszych najbliższych, gdy nas zabraknie. Nie jest to łatwy temat, ale będąc świadomym takiej potrzeby wobec naszej rodziny, możemy zapewnić im wsparcie w trudnych chwilach. Śmierć jednego z członków rodziny oznacza zawsze zmniejszenie dochodu całej rodziny. Potrzeba czasu, aby to zmienić, albo dostosować wydatki do nowych możliwości. Wypłata świadczenia z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej na polisie na życie zdecydowania ułatwia naszym najbliższym przetrwanie najgorszego okresu.
 

Jak zgłosić wniosek z tytułu zgonu?

Z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej jest wypłacane świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, jaka widnieje na polisie. Świadczenie to może otrzymać jedna osoba w pełnej wysokości lub więcej osób w proporcjach, jakie ustanowiła osoba ubezpieczona. Osobę lub osoby upoważnione do odbioru świadczenia z tytułu śmierci nazywamy uposażonym. Osoby uposażone na polisie można zmieniać w trakcie trwania polisy. Może tego dokonać wyłącznie ubezpieczony. Aby świadczenie z tytułu śmierci mogło być wypłacone, należy złożyć ubezpieczycielowi wniosek o wypłatę tego świadczenia. Wniosek taki można złożyć telefonicznie, korespondencyjnie lub z pomocą formularza na stronie internetowej ubezpieczyciela. Już podczas zgłaszania wniosku otrzymamy informacje o dokumentach potrzebnych do rozparzenia wniosku, jakie musimy dołączyć do wniosku. Z reguły są to dokumenty potwierdzające fakt zgonu ubezpieczonego i okoliczności jego zgonu, jak również dokumenty pozwalające na zweryfikowanie osoby składającej wniosek. Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku możemy przesłać również, gdy są sporządzone w języku obcym. Tak bywa, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła za granicą. Ubezpieczyciel ma prawo do zażądania od nas przetłumaczenia takich dokumentów z pomocą tłumacza przysięgłego.

 

Ubezpieczenie na życie 

W jaki sposób rozpatrywany jest wniosek z tytułu zgonu?

Do siedmiu dni od złożenia wniosku u ubezpieczyciela otrzymujemy potwierdzenie złożenia tegoż wniosku, zawierające dodatkowo przypomnienie o potrzebnych do rozpatrzenia wniosku dokumentach i potwierdzenie numeru naszego wniosku, na który możemy się powołać podczas kontaktu z ubezpieczycielem. Proces likwidacji wniosku świadczeniowego trwa do trzydziestu dni. Jeżeli dostarczyliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, to wówczas możemy spodziewać się szybszego rozpatrzenia wniosku. Jeżeli ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela nie byłoby możliwe w ciągu wspomnianego okresu czasu, wtedy informuje on nas o tym, często podając powody. W opisywanych przypadkach ubezpieczyciel z reguły oczekuje na dokumenty z policji lub prokuratury, które mają ustalić i potwierdzić okoliczności śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczyciel powraca do rozpatrywania wniosku po otrzymaniu potrzebnych dokumentów. Jeżeli po rozpatrzeniu wniosku z tytułu zgonu świadczenie nie jest należne osobie, która o nie wnioskowała, wtedy ubezpieczyciel wydaje decyzję odmowną. Może to być spowodowane faktem, że jednak nie zostaliśmy wskazani jako uposażony przez ubezpieczonego. Bardzo częstym powodem odmowy jest też brak dosłania przez wnioskującego wspomnianych dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem. Dokumenty są bardzo ważnym elementem wniosku i bez nich wniosek nie może zostać rozpatrzony pozytywnie.  Wypłata świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego najczęściej jest realizowana na rachunek skazany przez wnioskującego. Możliwą formą wypłaty jest także przekaz pocztowy, jednak występuje on w zdecydowanie niewielkiej liczbie przypadków. Przelew otrzymujemy z reguły po jednym dniu roboczym, natomiast na przekaz możemy czekać nawet kilkanaście dni.
 

Jakie wnioski z tytułu zgonu można zgłosić?

Należy pamiętać przy składaniu wniosku świadczeniowego z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej na polisach na życie występują różne rodzaje ryzyka zgonu osoby ubezpieczonej. Na każdej polisie na życie na pewno znajduje się ryzyko śmierci ubezpieczonego, ale na takiej polisie może także znajdować się ryzyko śmierci ubezpieczonego w wyniki wypadku, śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego lub śmierci w wyniki wypadku komunikacyjnego w pracy. Każde z opisywanych ryzyk posiada swoją sumę ubezpieczenia i wnioski z poszczególnych ryzyk, jakie złożymy, są niezależnie rozpatrywane przez ubezpieczyciela. Tym samym, jeśli osoba ubezpieczona posiadała wspomniane ryzyka na swej polisie i jej śmierć była związana z wypadkiem lub wypadkiem związanym ze zdarzeniem komunikacyjnym, wtedy możemy otrzymać wypłatę świadczenia z więcej, niż jednego wniosku.

 

 

Jak oceniasz artykuł?
Poznaj ofertę ubezpieczenia na życie. Zamów rozmowę
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady