Dom i mieszkanie

OC w życiu prywatnym – na czym polega i kiedy warto je kupić?

Zastanawiasz się nad kupnem OC w życiu prywatnym? Chcesz wiedzieć jaki wariant wybrać? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak działa to ubezpieczenie i kiedy może ci się przydać.

Rodzina na kanapie - OC w życiu prywatnym

Czym jest OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym to dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia ochronę, gdy wyrządzimy nieumyślną szkodę innej osobie lub mieniu należącym do niej. Ubezpieczenie takie możemy kupić jako osobną polisę lub jako element polisy posiadacza domu, lub mieszkania. OC w życiu prywatnym chroni w zakresie czynności życia prywatnego, czyli czynności takich jak działanie lub zaniechanie niezwiązanych z naszą aktywnością zawodową, w tym niezwiązanych z pełnieniem przez nas funkcji w związkach lub stowarzyszeniach, a także podczas świadczenia wolontariatu.
 

Jak działa OC w życiu prywatnym?

Zakres ochrony ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest naprawdę imponujący. Ubezpieczeniem objęty jest oczywiście ubezpieczony, ale także osoby pozostające z nim w jednym gospodarstwie domowym oraz pomoc domowa, która wykonuje pracę we wspomnianym gospodarstwie. Ochrona dotyczy domowników, ale także zwierząt domowych.

Ubezpieczenie pozwala między innymi na zabezpieczenie roszczeń sąsiada mieszkającego pod nami, gdy na skutek awarii zalejemy jego mieszkanie. Jednak co najważniejsze jesteśmy chronieni również poza domem, w kraju i za granicą. Polisa również chroni, gdy Twoje dziecko do 13 roku życia nieumyślnie uszkodzi piłką samochód na ulicy lub wybije piłką szybę w jakimś budynku, a także, gdy jadąc rowerem, spowodujesz szkodę. Dodatkowo polisa chroni za granicą, gdy w hotelu stłuczesz lustro lub uszkodzisz wyposażenie pokoju hotelowego.

 

Ubezpiecz swoje mieszkanie

Kiedy warto kupić OC w życiu prywatnym?

Już podstawowy zakres ochrony sprawia, że jesteśmy chronieni w dużym zakresie. Aby wyjść naprzeciw szczegółowym potrzebom, można uzupełnić ochronę o pakiety dedykowane dla osób wynajmujących nieruchomości, użytkujących powierzone mienie, posiadających dzieci, czy rekreacyjnie korzystających ze sprzętu pływającego. Przy zakupie OC w życiu prywatnym w Warcie, można rozszerzyć swoje ubezpieczenie, dokupując jeden z kilku pakietów:

 

 OC najemca 

Jest to ubezpieczenie, które chroni nas, jeśli jesteśmy najemcą nieruchomości i wyrządzimy w tej nieruchomości szkodę na rzecz właściciela, może to być szkodą związana z samą nieruchomością, jak również jej wyposażeniem, warunkiem działania ochrony jest sporządzenie umowy najmu nieruchomości.

 

OC lokator 
 

Jest to ubezpieczenie, które chroni nas, jeśli jesteśmy lokatorem i wyrządzimy szkodę rzeczową na rzecz osób trzecich, podczas korzystania w wynajmowanej nieruchomości, w tym przypadku także wymagana jest umowa, umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości wynajmowanej na cele mieszkaniowe a lokatorem.

 

OC mienie powierzone 
 

Jest to ubezpieczenie, które chroni nas, jeśli w naszym użytkowaniu są przedmioty wypożyczone przez wypożyczalnie, placówki szkolne, organizacje sportowe, ale też operatora świadczącego usługi w zakresie Internetu bądź telewizji, w tym ubezpieczeniu jesteśmy też chronieni, jeśli w naszym użytkowaniu znajdują się przedmioty do pracy użyczone przez pracodawcę (np. laptop, komputer, telefon komórkowy, tablet), przedmioty te mogą być użytkowane przez ubezpieczonego lub osoby należące do wspólnego gospodarstwa domowego i wykorzystywane do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, warunkiem działania tego rodzaju ubezpieczenie jest udokumentowanie wypożyczenia lub użyczenia.

 

OC wiatr i woda

Jest to ubezpieczenie związane z korzystaniem przez nas do celów turystycznych lub rekreacyjnych z urządzeń pływających, takich jak łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, ale też jachty żaglowe, którymi będziemy pływać po wodach śródlądowych i akwenach morskich.

 

OC broń 

To ubezpieczenie chroniące nas przed konsekwencjami wyrządzenia szkód osobowych i na mieniu osób trzecich, związane z posiadaniem lub użycie broni palnej, gazowej, pneumatycznej, ale też środków pirotechnicznych.

 

OC koń 
 

To ubezpieczenie chroniące nas w zakresie szkód osobowych i szkód na mieniu innych osób, związane z posiadaniem i używaniem rekreacyjnie koni lub zaprzęgów konnych.

 

OC dziecko 

To ubezpieczenie dla rodziców lub opiekunów dzieci do lat trzynastu, ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami szkód osobowych i szkód na mieniu wyrządzonych przez wspomniane dzieci.

 

OC w związku z posiadaniem lub używaniem urządzeń latających

Jest to ubezpieczenie chroniące w zakresie szkód osobowych i szkód na mieniu osób trzecich, urządzenia latające to w tym przypadku modele latające, latawce oraz drony, urządzenia muszą być używane tylko do celów rekreacyjnych i muszą być w zasięgu wzroku użytkownika.
 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady