Dom i mieszkanie

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie – co warto wiedzieć?

Zastanawiasz się, czy przegląd kominiarski w twoim domu jest ważny? Chcesz wiedzieć, ile kosztuje? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się kluczowych informacji o twoim bezpieczeństwie i aby uniknąć problemów z likwidacją szkody pożarowej.

Komin - Przegląd kominiarski

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy?

Niezależnie czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, czy w domu wielorodzinnym, mamy obowiązek dokonywania przeglądów kominiarskich. W przypadku domów jednorodzinnych ten obowiązek ciąży na właścicielu budynku. W domach wielorodzinnych z reguły za systematyczne przeglądy odpowiada zarządca lub administrator. Przegląd kominiarski to oczywiście sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych, ale również sprawdzenie drożności wentylacji. Przewody kominowe są sprawdzane w zakresie ich stanu technicznego i dokładnie czyszczone z zanieczyszczeń, jakie powstały podczas użytkowania pieca, który mamy zamontowany w domu lub budynku wielorodzinnym. W budynkach, gdzie ogrzewanie jest realizowane poprzez podpięcie do sieci ciepłowniczej, także należy dokonać przeglądu kominiarskiego. Wówczas przegląd sprowadza się do sprawdzenia wentylacji, jaką mamy zainstalowaną przede wszystkim w kuchni i łazience. W dużej części nieruchomości w kuchni używamy kuchni gazowych do przygotowywania posiłków, a do ogrzewania wody też stosujemy piece gazowe. W jednym, jak i drugim przypadku skuteczność wentylacji ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli jest sporządzony z niej protokół.
 

Jak często powinniśmy wykonywać przegląd kominiarski?

Częstotliwość przeglądów kominiarskich reguluje ustawa o prawie budowlanym i rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z przepisów tych wynika, że musimy dokonywać sprawdzenia stanu instalacji gazowej i przewodów kominowych minimum raz w roku. Dodatkowo przepisy regulują częstotliwość czyszczenia przewodów dymnych i spalinowych. Dla palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym jest to minimum raz na kwartał, a dla palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym minimum raz na pół roku. Przegląd kominiarski musi wykonać osoba, która dysponuje do tego stosownymi uprawnieniami. Musi to być osoba posiadająca tytuł mistrza kominiarskiego, który jest nadawany przez Izbę Rzemieślniczą. Cena przeglądu obecnie waha się w przedziale stu do stu pięćdziesięciu złotych, jeśli chodzi i średniej wielkości dom jednorodzinny. Dla większych, wielorodzinnych budynków cena może być ustalona na podstawie powierzchni takich budynków.
 

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie 

Jakie są konsekwencje braku przeglądu kominiarskiego?

Podstawowym powodem, dla którego musimy wykonywać przeglądy kominiarskie, jest nasze bezpieczeństwo oraz konieczność potwierdzenia przeprowadzenia przeglądu, gdy zgłosimy szkodę pożarową naszego domu lub budynku. W ogólnych warunkach ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych znajdują się zapisy o obowiązku przeprowadzania przeglądów kominiarskich. Jeżeli w naszym domu wybuch pożar, mamy ubezpieczenie i zgłosimy szkodę, to wtedy na pewno do dokumentacji, jaką przedłożymy ubezpieczalni, będziemy musieli dołączyć protokół z przeglądu kominiarskiego. Brak takiego dokumentu może być przesłanką do tego, że otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania, ponieważ nie dopełniliśmy naszych obowiązków w zakresie konserwacji budynku. Konsekwencje braku przeglądu mogą nas spotkać nie tylko przy szkodzie pożarowej. Za brak przeglądu możemy zostać ukarani mandatem w wysokości do pięciuset złotych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Jak oceniasz artykuł?
Sprawdź cenę ubezpieczenia domu lub mieszkania
Co chcesz ubezpieczyć?
Zaznacz co chcesz ubezpieczyć
Oblicz składkę

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady