Pracownicy i środowisko

Czas pandemii pokazał, że największą potrzebą pracowników, jest poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Warta jako firma zachowała się odpowiedzialnie wobec pracowników. Z jednej strony, pracownicy mogli czuć się bezpiecznie w związku z zapowiedzią utrzymania zatrudnienia.  Z drugiej zaś, byliśmy jedną z pierwszych firm, które zdecydowały się przejść na pracę zdalną, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie pracowników. To tylko jeden z wielu przykładów, pokazujących jak ważni dla Warty są członkowie naszego zespołu. W naszej firmie pracuje obecnie około 3 tys. osób. Każdej z nich staramy się zapewnić przyjazne i komfortowe warunki pracy, wspierające realizację celów, rozwoju, i osiągania sukcesów zawodowych a także poczucia dumy i satysfakcji z pracy w naszej organizacji. 

 

 

Zapewniamy to między innymi dzięki następującym inicjatywom:

Aktywnie rozwijamy kompetencje

Członkowie naszego zespołu mają możliwość rozwoju swoich kompetencji, dzięki, np. uczestnictwu w interdyscyplinarnych projektach czy udziału w nowoczesnych i praktycznych szkoleniach. Co roku w szkoleniach wewnętrznych bierze udział około 2 tys. naszych pracowników.

Wzmacniamy zdrowie mentalne i fizyczne

W naszej firmie realizujemy programy prozdrowotne dla pracowników, takie jak np. Zdrowo Nakręceni, gdzie poruszamy tematy związane ze zdrowiem mentalnym i fizycznym, czy organizujemy badania i szczepienia w naszych biurach. W tegorocznej, wiosennej edycji projektu wzięło już udział ponad 1,5 tys. pracowników.

Realizujemy programy wyróżnień

Co roku kilkadziesiąt osób wyróżnianych jest w naszej firmie za rzetelność, samodzielność i budowanie pozytywnej atmosfery w pracy. Co najważniejsze, każdego roku laureaci wskazywani są przez menadżerów i innych członków zespołu.

Budujemy wyjątkowe środowisko pracy

Opieramy naszą działalność na wyjątkowych wartościach wzmacniających przedsiębiorczość, samodzielność i odpowiedzialność, jednocześnie zapewniając pracownikom środowisko pracy wzmacniające kreatywność i współpracę.

Wspieramy inicjatywy społeczne

Zachęcamy i wspieramy naszych pracowników do aktywnego uczestniczenia w licznych akcjach społecznych, zarówno o zasięgu krajowym (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Szlachetna Paczka) jak i lokalnym. 

Zachęcamy pracowników do wyrażania opinii

Głos członków naszego zespołu jest dla nas niezwykle ważny w dalszym rozwoju Warty. Dlatego sprawdzamy ich opinie na temat funkcjonowania firmy w cyklicznych badaniach. Z dumą możemy stwierdzić, że wyniki Warty wyróżniają się pod tym względem na tle rynku.