Warta Ochrona

Kompleksowe ubezpieczenia na życie w Warcie zapewniają ochronę całej rodzinie spacerującej z czerwonym balonem w kształcie serca

Zostaw numer – oddzwonimy

To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Imię i nazwisko nie może być dłuższe niż 100 znaków.
Pole może zawierać wyłącznie litery.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Zły format kodu pocztowego.
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Nieprawidłowy numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest TUiR „Warta” S.A. oraz TUnŻ „Warta” S.A. i będą one służyły do obsługi zgłoszenia. Więcej informacji o zasadach przetwarzania kliknij tutaj

Oddzwonimy, aby przedstawić Ci ofertę
Połączenie jest szyfrowane
Twoje dane są bezpieczne
Kompleksowe ubezpieczenia na życie w Warcie zapewniają ochronę całej rodzinie spacerującej z czerwonym balonem w kształcie serca

Ubezpieczenie w razie wypadku lub choroby – polisa szyta na miarę

Warta Ochrona to ubezpieczenie życia i zdrowia z pełnym zabezpieczeniem finansowym dla Ciebie i Twoich bliskich. Zapewnia bardzo wysokie wypłaty w przypadku śmierci, wypadku czy choroby. Polisę dostosujemy do Twoich indywidualnych oczekiwań. 

Ubezpieczenie Warta Ochrona daje możliwość leczenia za granicą z limitem kosztów na poziomie aż 2 mln euro.

Co zyskujesz

Ochrona w razie pobytu w szpitalu

Jeśli w wyniku choroby trafisz do szpitala otrzymasz:

 • do 500 zł za dzień pobytu w szpitalu - świadczenie już od pierwszego dnia pobytu,
 • wypłatę w przypadku pobytu na OIOM w okresie karencji,

W poszerzonym zakresie dodatkowe świadczenie lekowe.

Ochrona w razie zachorowania na Covid-19

W przypadku pobytu w szpitalu z powodu Covid-19  otrzymasz:

 • do 500 zł za dzień pobytu w szpitalu,
 • dodatkowe świadczenia lekowe,
 • odpowiedzialność już od pierwszego dnia ochrony – brak karencji.

W przypadku Twojej śmierci wypłatę otrzymują bliscy.

Nawet 2 mln € na leczenie za granicą

Rozszerzenie ochrony na wypadek ciężkiego zachorowania, zapewniające nawet 2 mln € na organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Gwarancja ochrony zdrowia na światowym poziomie dla Ciebie, Twojego małżonka/partnera lub dziecka. 

Bardzo wysokie wypłaty

W razie poważnej choroby (np. nowotworu, zawału serca, udaru mózgu) możesz otrzymać nawet 600 000 zł, a w przypadku trwałego inwalidztwa nawet  1 mln zł.

Polisa na Twoich warunkach

Możesz skorzystać z szeregu umów dodatkowych. Dzięki nim dopasujesz ubezpieczenie do swoich indywidualnych oczekiwań.

Ty ustalasz zakres ochrony

To Ty wybierasz sytuacje, na wypadek których chcesz się zabezpieczyć i otrzymać pieniądze z polisy. Możesz zmieniać ten zakres co roku.

Ty ustalasz poziom ochrony

Możesz ustalić kwotę maksymalnej wypłaty dla poszczególnych sytuacji. W przypadku śmierci nie ma górnego limitu – wysokość wypłaty ustalamy z Tobą indywidualnie.

Ty wskazujesz osobę uprawnioną

Decydujesz, kto ma otrzymać wypłatę w razie Twojej śmierci. Nie musi to być osoba spokrewniona.

Ty decydujesz, kiedy chcesz opłacać składkę

Miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Jedna polisa i jedna składka dla osób, które wskażesz

Ty wybierasz, kogo chcesz ubezpieczyć w ramach jednej polisy. W ten sposób zabezpieczasz siebie i innych na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń dotyczących którejkolwiek z ubezpieczonych osób.

Minimum formalności

Badania lekarskie nie są potrzebne dla polis z maksymalnym ubezpieczeniem do 300 000 zł. W takiej sytuacji otrzymasz polisę tego samego dnia od Agenta lub e-mailem, jeśli zamawiasz zdalnie.

 Jeżeli jednak z ankiety o stanie zdrowia wynika, że badania będą konieczne, dowiesz się o tym od Agenta przed podpisaniem umowy – pokryjemy wtedy ich koszty.

Stała składka za umowę podstawową

Składka za umowę podstawową jest niezmienna w całym okresie ubezpieczenia. Składka z umów dodatkowych zmienia się co 5 lat.

Specjalna ochrona dla dziecka

Wypłata za pobyt w szpitalu oraz nawet niewielki uszczerbek na zdrowiu za zdarzenia typowe dla dzieci, np. złamanie czy oparzenie.

Wypłata za pobyt w szpitalu na terenie Unii Europejskiej

oraz wybranych krajów poza Unią Europejską np. w Wielkiej Brytanii.

Szybka wypłata gotówki

Minimum formalności, pieniądze przeznaczasz na dowolny cel. W przypadku śmierci wypłata do 30 dni bez postępowania sądowego.

Co obejmuje ubezpieczenie Warta Ochrona – przykłady

Czego nie obejmuje ubezpieczenie Warta Ochrona - przykłady

Pełną listę zdarzeń i okoliczności, których nie obejmuje ochrona, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie

Skorzystaj z jeszcze szerszej ochrony

Opcja dodatkowa
Zabezpieczenie zobowiązań finansowych

Jeśli śmierć, inwalidztwo lub niezdolność do samodzielnej egzystencji uniemożliwią Ci np. spłatę kredytu, zrobimy to za Ciebie lub Twoich bliskich. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, sprawdź polisę na życie pod zabezpieczenie kredytu.

W razie wypadku, który nie pozwoli Ci dalej funkcjonować samodzielnie, warto ubezpieczyć swoje zobowiązania finansowe
Nowość - umowa dodatkowego ubezpieczenia w razie wystąpienia poważnego stanu chorobowego
Leczenie za granicą

Gdy masz już polisę i ciężko zachorujesz zorganizujemy i pokryjemy koszty leczenia za granicą nawet do 2 milionów euro w razie:

 • zdiagnozowania nowotworu: złośliwego, złośliwego w stadium in situ, ciężkiej dysplazji nowotworowej;
 • zalecenia operacji sercowo-naczyniowej: zastawki serca lub by-pass; operacji neurochirurgicznej: mózgu lub łagodnego guza rdzenia kręgowego; przeszczepu: narządów lub szpiku kostnego.

W ramach ochrony:

 • zaopiekujemy się Tobą i nasz konsultant będzie Cię wspierać na każdym etapie leczenia;
 • potwierdzimy diagnozę u najlepszych specjalistów na świecie - współpraca z najlepszymi klinikami w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji;

 • przygotujemy najlepszy plan leczenia, zorganizujemy wyjazd i leczenie oraz pokryjemy koszty;

 • zorganizujemy i pokryjemy koszty tłumacza, który pomoże Ci zrozumieć postępy leczenia i pomoże w komunikacji z personelem medycznym za granicą; 

 • wypłacimy dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 euro  (maksymalnie 6 000 euro) za dzień pobytu w szpitalu w trakcie leczenia za granicą;

 • zwrócimy Ci koszty medyczne oraz koszty leków, które poniesiesz po powrocie z leczenia za granicą.

Sprawdź szczegóły

Będąc za granicą często potrzebna jest konsultacja medyczna z użyciem stetoskopu

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie Warta Ochrona

Komu polecamy ubezpieczenie Warta Ochrona?

Polisa Warta Ochrona przeznaczona jest dla osób, które pragną zabezpieczyć finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności i poszukują długoterminowej ochrony dla siebie i swojej rodziny - nawet na bardzo wysokie kwoty. Od okresu trwania umowy zależy gwarancja niezmienności składki na umowę podstawową. Im dłuższy okres tym dłuższa gwarancja składki na zakres podstawowy

Na jaki okres może być zawarta umowa ubezpieczenia Warta Ochrona?

Umowa zawierana jest na czas określony wybrany przez Klienta, nie krótszy jednak niż 5 lat. Umowa podstawowa jest zawierana na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 75 lat. Im dłuższy okres zawarcia umowy tym korzystniejsza składka dla ubezpieczonego.

Jakie umowy dodatkowe można dokupić do Warta Ochrona?

umowy dodatkowe dotyczące ubezpieczonego lub współubezpieczonego na wypadek: 
- śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, 
- powstania trwałej i całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy w wyniku wypadku z wypłatą jednorazową, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- powstania znacznego trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku wypadku dla aktywnych 
- pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku, 
- pomoc medyczna, 
- poważnego zachorowania ubezpieczonego, 
- pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, 
- operacji ubezpieczonego, 
- leczenia specjalistycznego ubezpieczonego, 
- leczenia ubezpieczonego za granicą, 
- Sposób na raka, 
- drugiej opinii medycznej ubezpieczonego, 
- powstania niezdolność do pracy z wypłatą renty miesięcznej, 
- powstania trwalej niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego z wypłatą jednorazową, 
- powstania niezdolność do samodzielnej egzystencji z wypłatą renty miesięcznej; 
umowy dodatkowe dotyczące dziecka ubezpieczonego/współubezpieczonego na wypadek: 
- powstania trwałego inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku, 
- powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku, 
- pobytu dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, 
- operacji dziecka w wyniku wypadku, 
- poważnego zachorowanie dziecka, 
- pobytu dziecka w szpitalu w wyniku choroby, 
- ubezpieczenia lekowego związanego z pobytem dziecka w szpitalu w wyniku choroby, 
- leczenia specjalistycznego dziecka, 
- leczenia dziecka za granicą, 
- drugiej opinii medycznej dziecka. 
 

Jak często trzeba opłacać składki?

Składka może być płatna z góry miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie w wysokości i terminach określonych w umowie. Za wszystkie wybrane pakiety oraz za wszystkie ubezpieczone osoby składka płatna jest łącznie na jeden rachunek bankowy wskazany w umowie.

Czy mam możliwość wyboru placówki medycznej, w której będzie przeprowadzone leczenie za granicą?

Zarekomendujemy Ci 3 najlepsze placówki medyczne za granicą, które specjalizują się w leczeniu danej choroby. Do Ciebie należy decyzja, którą placówkę medyczna wybierzesz Możesz wybrać spośród nich tę klinikę, w której chcesz się leczyć za granicą.

Czy mogę kupić umowę dodatkową leczenie za granicą, gdy co roku wyjeżdżam za granicę na dwa miesiące w celach służbowych, ale na stałe mieszkam w Polsce?

Tak, ale pamiętaj, ze jeżeli w dniu wystąpienia poważnego stanu chorobowego (zdiagnozowania nowotworu lub pisemnego zalecenia przeprowadzenia operacji) nie masz miejsca zamieszkania w Polsce, albo masz miejsce zamieszkania w Polsce,  ale w ciągu 12 miesięcy przed wystąpieniem poważnego stanu chorobowego przebywałeś poza Polską dłużej niż 183 dni kalendarzowe to nie udzielimy Ci pomocy w ramach tego ubezpieczenia. 

Jak liczony jest okres realizacji świadczeń, gdy zachoruję na nowotwór złośliwy in situ i rozpocznie się leczenie za granicą, a następnie zostanie zdiagnozowany u mnie nowotwór złośliwy?

Okres realizacji świadczeń: 

 • trwa w nieprzerwany sposób, nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, 
 • liczony jest od pierwszego dnia pierwszej podroży, rozpoczynającej leczenie za granicą pierwszego z poważnych stanów chorobowych wymienionych w katalogu poważnych stanów chorobowych Warta, w ramach danego modułu ochrony - dla poniższego przykładu będzie to pierwsza podróż w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym (In situ),  
 • dotyczy wszystkich poważnych stanów chorobowych z danego modułu, które wystąpiły w tym okresie. Np. w ramach modułu ochrony „Nowotwór”: mamy wymienione 3 poważne stany chorobowe: 
  1) nowotwór złośliwy 
  2) nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym (in situ)
  3) ciężka dysplazja nowotworowa
 • na wszystkie poważne stany chorobowe występujące w ramach danego modułu ochrony przypada wyłącznie jeden, ten sam okres realizacji świadczeń.

Przykład: Jeżeli w pierwszym module ochrony, w związku ze zdiagnozowaniem nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym (In situ), pierwsza podróż ubezpieczonego/dziecka rozpoczęła się 1 lutego 2022 r., a następnie po zdiagnozowaniu w okresie odpowiedzialności nowotworu (guza) złośliwego, (wskazany w katalogu poważnych stanów chorobowych tym samym module ochrony), kolejna podróż ubezpieczonego w celu leczenia tego nowotworu (guza) złośliwego rozpocznie się 1 czerwca 2023 r., to okres realizacji świadczeń dla tych dwóch poważnych stanów chorobowych rozpoczyna się od 1 lutego 2022 r. i trwa nieprzerwanie przez 36 miesięcy tj. do 31 stycznia 2025 roku.

Jak dokonać płatności za całą rodzinę ?

Klient, który ubezpiecza rodzinę otrzymuje jedną polisę (bądź wnioskopolisę) i dokonuje płatności na jeden wskazany rachunek.

Jakim rodzajem ubezpieczenia jest Warta Ochrona?

Warta Ochrona jest ubezpieczeniem życia i zdrowie dedykowanym całej rodzinie.

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Ochrona?

Umowę ubezpieczenia Warta Ochrona może zawrzeć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wyjątkiem jest umowa zawierana w opcji pod kredyt, którą może zawrzeć tylko osoba fizyczna.

W ramach umowy ubezpieczenia każda osoba, Ubezpieczony i Współubezpieczony mogą dokonać wyboru ryzyk najbardziej im odpowiadających zarówno dla siebie, jak i dziecka.

Współubezpieczonym może być małżonek lub partner ubezpieczonego. Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 18-70 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1 roku życia do 18 roku życia.

Osobne zakresy ubezpieczenia mogą dotyczyć nie tylko małżonków lub partnerów, ale również ich dzieci, niezależnie od tego, czy dzieci pochodzą z obecnego związku, czy poprzedniego.

Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia Warta Ochrona zdalnie, bez wychodzenia z domu?

Istnieje możliwość zawarcia polisy bezpośrednio u Agenta Warty lub bez wychodzenia z domu w procesie zdalnym, bez wykonywania badań lekarskich i zbędnych formalności do sumy ubezpieczenia 200 000 zł. Jeśli będzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań dowiesz się o tym natychmiast w pierwszym kroku przy zawarciu umowy.

Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Krótki czas oczekiwania na infolinii, transport medyczny, zakup środków opatrunkowych… Hm, gdybym miał płacić za to wszystko ze swojej kieszeni, nie byłoby kolorowo.

Zbigniew z Głogowa

Konsultant poinformował nas, że oddzwoni w ciągu godziny. Oddzwonił już po 10 minutach z informacją, że przyjedzie do nas lekarz i że wizyta będzie bezkosztowa.

Grzegorz z Warszawy
Warta jest przyjazną firmą w opinii konsumenta, co potwierdza otrzymana Gwiazda Jakości Obsługi w 2021
Gwiazda Jakości Obsługi 2021
Warta otrzymała Złoty Laur Konsumenta 2021, który symbolizuje silną pozycję na rynku
Złoty Laur Konsumenta 2021