DANE OSOBOWE - RODO

 
 
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz praw wynikających z przetwarzania tych danych:
Inspektor Ochrony Danych: Anna Przybyłko, Kontakt: IOD@warta.pl
Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Bednarz, Kontakt: IOD@warta.pl
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Kontakt: https://uodo.gov.pl/