Decyzja UOKiK

 

 

 

TUnŻ „WARTA" S.A., realizując zobowiązanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z decyzją nr DDK-5/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. oraz na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmA 173/11) utrzymanego w mocy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 892/14) niniejszym publikuje pkt I sentencji ww. decyzji Prezesa UOKiK.

 

Przedmiotowa decyzja dotyczy wykonywania przez zakład ubezpieczeń postanowienia § 27 OWU Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym Mutliaspekt, wprowadzonego do sprzedaży w dniu 20 listopada 2004 r. przez spółkę Samopomoc Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (przejętą przez HDI Gerling Życie TU S.A.) i wycofanego (przez spółkę HDI-Gerling Życie TU S.A.)  w dniu 1 czerwca 2009 r.