Warta kolejny rok z rzędu została wyróżniona tą prestiżową statuetką. „Tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi to ważny sygnał dla obecnych i potencjalnych klientów firmy, pracowników, partnerów biznesowych, inwestorów oraz kontrahentów”, pisze organizator na swojej stronie.

Przyznana statuetka jest efektem rzetelnego badania. Przy współpracy z ekspertami z SecretClient® przeprowadzono badanie ankietowe metodą CAWI. Oprócz oceny jakości obsługi, dla każdej marki badano także prawdopodobieństwo rekomendacji na 2020 rok (wskaźnik NPS).

Firmy, które uzyskały najwyższe oceny konsumentów na multiplatformie i w badaniu CAWI oraz wyróżniły się na tle średnich wyników w swojej branży, otrzymały prestiżowy tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.