Jak czytamy na oficjalnej stronie KNF, wyróżnienia te przyznawane są „w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym”.

Pełen komunikat można przeczytać na stronie:

www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty