Polski Program Jakości Obsługi to jedno z największych badań opinii publicznej dotyczące jakości obsługi klientów. Podzielone jest ono na dwa etapy:

Pierwszy to analiza opinii zbieranych przez cały rok na portalu jakoscobslugi.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej Premia360.

Drugi etap to badanie ankietowe metodą CAWI przeprowadzone na próbie 1685 respondentów oceniających pięć obszarów obsługi klienta. Jak podkreśla organizator projektu, znak „Gwiazda Jakości Obsługi” rozpoznaje już ponad 10 milionów Polaków.

Klienci preferują sprawdzone, rekomendowane przez innych marki, a z badań wynika, że mając do wyboru dwie podobne oferty, 8 na 10 konsumentów wybierze firmę wyróżnioną Gwiazdą Jakości, czyli Wartę.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj