„Tylko we wrześniu na polskich drogach doszło do niemal 40 tys. kolizji i wypadków. Do wielu z tych zdarzeń była wzywana policja w celu ustalenia przebiegu oraz wskazania odpowiedzialnej osoby. Notatka policyjna jest więc ważnym dokumentem dla ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie. A im szybciej ją otrzyma, tym sprawniej może zlikwidować szkodę”, pisze autorka artykułu, i dodaje:

„Informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG wyłącznie tym firmom, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku.

Pełny tekst znajduje się tutaj