Konsekwentnie inwestujemy w rozwój naszej oferty i poprawę procesów obsługi Klientów. Chcemy być liderem w tych kategoriach i zapewniać serwis dopasowany do oczekiwań szerokich grup Klientów. Innowacyjne podejście do oceny ryzyka pokazuje, że proste obniżanie cen nie musi być jedynym polem rywalizacji towarzystw. Nasze znakomite wyniki osiągnięte w 2014 r.  potwierdzają tą tezę – mówi Jarosław Parkot, prezes TUiR „WARTA” S.A. i TUnŻ „WARTA” S.A.

Wyjaśnia, że Warta w ubiegłym roku rozbudowała zindywidualizowany model określania cen. Na przykład obecnie przy ustaleniu wysokości składki za ubezpieczenie samochodu brane jest pod uwagę około 30 parametrów. Dzięki temu w Warcie każdy Klient „płaci za siebie”, czyli według swojego profilu ryzyka. To oznacza, że ostrożni Klienci mogą liczyć na naprawdę atrakcyjne stawki. Do przeszłości należą na przykład jednolite stawki dla Klientów do 30 roku życia.

Skuteczność rozwiązań potwierdzają znakomite wyniki sprzedaży w segmencie indywidualnych ubezpieczeń majątkowych, osiągnięte w warunkach bardzo ostrej konkurencji. Dodatnie dynamiki odnotowały wszystkie kluczowe linie ubezpieczeń: komunikacyjne (102,1%), mieszkaniowe (106,7%) czy małych i średnich firm (104,5%). Łącznie z ubezpieczeń majątkowych oferowanych Klientom indywidualnym Warta zebrała 2,1 mld zł, osiągając dynamikę na poziomie 102,4%.

Te wyniki to też dowód, że sprawdza się unikalna strategia oferowania przez wszystkich agentów spółki ubezpieczeń pod dwiema markami: Warty i HDI. Dzięki temu Klienci mają do dyspozycji pełną, dopasowaną do ich potrzeb ofertę indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych oraz dla małych i średnich firm. Nieustannie analizujemy oczekiwania Klientów. Dlatego w Warcie każdy może kupić ubezpieczenie dokładnie takie jakiego potrzebuje – mówi Jarosław Parkot.

Jakość oferty Warty doceniali również eksperci. Kapituła konkursu Laur Klienta 2014, uznała ubezpieczenie Warta OC Komfort z usługą bezpośredniej likwidacji szkody za Odkrycie Roku.  Ubezpieczania mieszkaniowe Warty już trzeci rok z rzędu wygrały ranking konsumencki, zdobywając tym samum tytuł „Dobry Produkt 2015 – Wybór Konsumentów”. Z kolei przedstawiciele warsztatów samochodowych przyznali Warcie nagrodę „Złoty Zderzak” w uznaniu sprawnej likwidacji szkód. Reprezentanci branży oceniali m.in. procedury przyznawania samochodu zastępczego, sprawność procesu likwidacji oraz prawidłowość i szybkość wypłaty.

Cieszę się, że widać już pierwsze efekty szeregu inwestycji w obszarze likwidacji szkód, w tym w nowy – zaliczany do najlepszych na świecie – system informatyczny. Jego wdrożenie sprzyja zarówno poprawie naszej efektywności, jak i lepszej obsłudze Klientów. Dodatkowo cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami skracającymi oczekiwanie na wypłatę odszkodowań – mówi Jarosław Parkot.

W 2014 r. Klienci likwidujący szkody rzeczowe z OC i AC byli dwukrotnie częściej niż rok wcześniej obsługiwani w ramach tzw. szybkich ścieżek. Obecnie już co piąta tego typu sprawa jest prowadzona w trybie uproszczonym, czyli nie wymagającym oględzin rzeczoznawcy. Poprawie tego wskaźnika będzie sprzyjało wykorzystanie nowoczesnej aplikacji do zdalnych oględzin zniszczonego mienia. Dzięki niej Klient nie musi umawiać się z rzeczoznawcą i krócej czeka na wypłatę, bo likwidator może sam obejrzeć uszkodzenia korzystając ze smartfona Klienta. Jeśli jednak wizyta rzeczoznawcy jest konieczna, odbywa się ona szybciej i sprawniej niż jeszcze kilka miesięcy temu. To możliwe, dzięki wdrożeniu specjalnej aplikacji dla rzeczoznawców i wyposażeniu ich w smartfony.

Rośnie też sprzedaż ubezpieczeń na życie w najważniejszych dla spółki segmentach. Dynamika przychodów z ubezpieczeń ze składką regularną wyniosła 104,9 %, a z ubezpieczeń grupowych 112,7 %. Łączne przychody z ubezpieczeń na życie przekroczyły 1,54 mld zł. Z tego 1,19 mld zł (77%) to przychody ze składek z kanału bancassurance.

Obecnie współpracujemy z 14 bankami, których łączny udział w rynku sięga 45%. Konsekwentnie pracowaliśmy i dalej pracujemy nad budowaniem relacji z kolejnymi bankami. Owoce pracy widać było szczególnie w ubezpieczeniach na życie. W czwartym kwartale 2014 r. zebraliśmy przy pomocy banków 484 mln zł składek brutto, podczas gdy w poprzednich kwartałach było to przeciętnie 235 mln zł. Warta była jedną z pierwszych firm, która rozwijała model współpracy bankowo-ubezpieczeniowej w Polsce. Chcemy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenia do zbudowania pozycji lidera w bancassurance – deklaruje Jarosław Parkot.

Sukcesy sprzedażowe przekładają się na znakomitą rentowność spółek Warty. Mimo ostrej konkurencji cenowej wynik techniczny spółki majątkowej wyniósł niemal 121 mln zł (wobec 97 mln zł rok wcześniej). Wynik finansowy na poziomie 279 mln zł, był również lepszy niż wykazany w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka życiowa również poprawiła obydwa podstawowe parametry rentowności. Wynik techniczny przekroczył 35 mln zł, a wynik finansowy sięgnął 28 mln zł.

Obie spółki tradycyjnie gwarantują swoim Klientom stabilność. Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego kształtują się na poziomie wyższym od wymogów ustawowych. Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w Warcie majątkowej wyniósł 325%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 121%. Dla spółki życiowej te wskaźniki wyniosły odpowiednio 237% i 112%. Warto też przypomnieć, że obecnie rating Warty przyznany przez Standard & Poor’s jest na poziomie A+ z perspektywą stabilną. Warta jest jedynym z zarejestrowanych w Polsce ubezpieczycieli z tak wysoką oceną.

Przychody – ważniejsze dane:

  • 3,35 mld zł – przychody ze składek brutto TUiR „WARTA” S.A.
  • 1,54 mld zł – przychody ze składek brutto TUnŻ „WARTA” S.A.

 Rentowność – ważniejsze dane:

  • 279 mln zł – wynik finansowy TUiR „WARTA” S.A.
  • 28 mln zł – wynik finansowy TUnŻ „WARTA” S.A.