Powalone drzewa, zerwane dachy czy linie wysokiego napięcia to tylko niektóre utrudnienia, z którymi muszą sobie radzić mieszkańcy terenów dotkniętych ostatnimi wichurami. Ważna w takiej sytuacji jest bezzwłoczna naprawa nieruchomości i powrót do normalnego funkcjonowania. Sprawna obsługa ze strony ubezpieczyciela jest w takich sytuacjach niezwykle ważna. Dlatego też Warta kładzie ogromny nacisk na to, aby jak najsprawniej i kompleksowo obsłużyć swoich Klientów. Co ważne, poszkodowani Klienci nie muszą oczekiwać ze sprzątaniem czy naprawą na przyjazd rzeczoznawcy. Mogą od razu usuwać zniszczenia, dokumentując je najlepiej za pomocą zdjęć wykonanych np. smartfonem. Warto też zbierać uszkodzone rzeczy, mienie ruchome do okazania przy oględzinach.

–  Po przejściu sierpniowych nawałnic  liczba zgłoszonych szkód w niektórych województwach była 3-4 razy wyższa niż w  zwykle. Również teraz spodziewamy się znaczącego wzrostu spraw – podaje Adam Fulneczek, dyrektor zarządzający Departamentem Strategii Likwidacji Szkód w Warcie. – Jesteśmy jednak przygotowani na tego typu sytuacje. Przy większej liczbie zgłoszeń, jesteśmy w stanie szybko oddelegować odpowiednią liczbę ekspertów, którzy są przygotowani do prowadzenia spraw tzw. szybką ścieżką – mówi Adam Fulneczek.

Szybkie ścieżki

Standardowo w ubezpieczeniach mienia ponad 50% szkód jest likwidowanych w trybie uproszczonym, czyli bez konieczności angażowania rzeczoznawcy. Decyzje o wypłacie są podejmowane w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem. W takich przypadkach jak obecnie, ten tryb jest stosowany jeszcze częściej.

W większości wypadków zakres szkody likwidator ustala podczas krótkiej rozmowy telefonicznej z Klientem i jednocześnie dokonuje kalkulacji w systemie eksperckim. Tak ustalona kwota odszkodowania po akceptacji poszkodowanego może zostać natychmiast wypłacona. Cały proces trwa więc zaledwie kilka dni – dodaje Adam Fulneczek.

Zgłoszenie szkody przez Facebooka

Warta jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła możliwość zgłoszenia szkody za pomocą aplikacji Facebook Messenger. Korzystając z tego rozwiązania Klient może w kilku intuicyjnych krokach zgłosić szkodę majątkową w Warcie. Liczba danych wpisywanych przez poszkodowanego została ograniczona do niezbędnego minimum. Po ich wypełnieniu Klient otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, a przez kolejne kroki może przejść korzystając z aplikacji Warta Mobile.

Zgłoszenie szkody dostępne jest pod adresem: https://www.facebook.com/wartaPL/