Warta ogłosiła chęć przystąpienia do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w grudniu 2018 r., upatrując w nim ważny element uzupełniający ofertę. Od początku prac nad tym rozwiązaniem Warta traktowała je jako ważne wsparcie systemu emerytalnego w Polsce, bowiem trendy demograficzne wydają się nieubłagane. Z jednej strony należy się mierzyć ze starzejącym się społeczeństwem, z drugiej strony widać stale rosnącą długość życia. W tej  sytuacji system emerytalny w Polsce potrzebuje nowego, świeżego impulsu, który będzie wspierał Polaków w odkładaniu pieniędzy na przyszłość.

Warta nadal uważa, że PPK to dobry kierunek w zabezpieczaniu finansowym przyszłości Polaków, jednak po szczegółowych analizach aktualnych zapisów prawnych zarząd TUnŻ Warta zdecydował o wycofaniu się z uczestnictwa w programie. Decyzja została podjęta ze względu na istniejące na tym etapie projektu ryzyka prawne, dotyczące ustawy o PPK oraz regulacji FATCA/CRS i AML, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na prowadzoną działalność firmy i jej akcjonariuszy.