To reakcja S&P na informację z 20 stycznia o przejęciu WARTY przez niemieckiego ubezpieczyciela Talanx za 770 mln euro.

– Wierzymy, że w momencie zakończenia transakcji WARTA może być uznana za spółkę strategicznie ważną dla Talanx. Zgodnie z naszą metodologią rating WARTY może zostać podniesiony o trzy stopnie ze względu na wsparcie ze strony grupy – napisali analitycy Standard&Poor’s w informacji o wprowadzeniu spółki na listę obserwacyjną z perspektywą pozytywną.

Zmiana wynika z tego, że umowa belgijskiej grupy KBC z Talanx dotycząca przejęcia WARTY, usuwa niepewność co do tego, czy WARTA pozyska znowu stabilnego akcjonariusza. Sam ubezpieczyciel Talanx ma rating A+, a spółka matka Talanx AG – A-. W obu przypadkach perspektywa oceny jest stabilna.

– Cieszymy się z tej decyzji agencji i zapowiedzi podniesienia ratingu. To ważny sygnał dla Klientów i partnerów biznesowych, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy większości firm ratingi są obniżane – mówi Jarosław Parkot, prezes WARTY.

To druga zmiana dotycząca ratingu WARTY w ostatnich miesiącach. W listopadzie 2011 S&P podniósł ocenę spółki z BBB do BBB+. Było to efektem docenienia przez agencję ratingową poprawy wyników finansowych spółki będącą efektem zmian w WARCIE wprowadzonych przez zarząd i modyfikacji strategii firmy. Analitycy zauważyli też znaczą poprawę wskaźnika combined ratio, m.in. dzięki znacznej poprawie w podejściu do selekcji ryzyka i ustalania stawek oraz strategii likwidacji szkód. Pozytywnie na ocenę wpływa też wysoki poziom kapitalizacji spółki oraz dobra pozycja konkurencyjna na rynku. Ocena uwzględniała też jeden stopień, z tytułu wsparcia udzielanego przez KBC WARCIE, aż do czasu sprzedaży.

Eksperci S&P zaznaczali wówczas, że ocena może być jeszcze lepsza jeśli WARTA utrzyma obrany kierunek rozwoju oraz poprawi swoje wyniki i pozycję rynkową.

Ostateczna weryfikacja oceny uwzględniająca zarówno bieżącą kondycję samej spółki jak i fakt pozyskania nowego udziałowca, ma zostać przeprowadzona w drugiej połowie roku, kiedy transakcja przejęcia ma być sfinalizowana.