Godło „Dobry Produkt 2016” jest obiektywnym wyróżnieniem przyznawanym na bazie Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich, w którym osoby badane pytane są o najlepsze wg nich produkty w różnych kategoriach. Ubezpieczenia mieszkaniowe Warty, podobnie jak w ubiegłych latach, były najczęściej wskazywane przez konsumentów w kategorii „ubezpieczenia domu i mieszkania”.

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich „Dobry Produkt 2016″ zostało zrealizowane przez redakcję Forum Biznesu –  dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).